AKTUALNOŚCI ARCHIWALNE ROK SZKOLNY 2012/2013
  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013
Zakończenie roku szkolnego klas szóstych 27.06.2013r. godz. 17.00
Zakończenie roku szkolnego 28.06.2013r. - piątek rozpocznie Msza św. o godz. 8.00 w Kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela.
Budynek szkoły przy ul Przystankowej 32
dla klas 0-3: godz. 9.30
dla klas 4-5: godz. 11.00
Życzymy wesołych i bezpiecznych wakacji
  i.michalska     27-06-2013 11:26
  UWAGA RODZICE!
Prosimy o składanie podań o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej. Rodzice uczniów obecnych klas 1 i 2 również są zobowiązani do składania ww. podania. Podania należy składać u wychowawców świetlicy.
  e.jalowiecka     20-06-2013 15:46
  KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
24 CZERWCA W GODZ. 11-13 W CZYTELNI SZKOLNEJ ODBĘDZIE SIĘ KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH: UCZNIÓW I RODZICÓW.
  i.michalska     16-06-2013 20:51
  Sukcesy uczniów w konkursach historycznych w II semestrze.
Międzynarodowy Konkurs Archimedes.Plus
Paulina Wasiluk - klasa VIa - Laureat II stopnia
Agnieszka Nawój - klasa IVb - Laureat IV stopnia
Julia Szczepaniak - klasa IVa - Laureat IV stopnia
Pola Marcińczak - klasa Vb - Laureat IV stopnia
Dominik Hruszczak - klasa Vb - Laureat IV stopnia

Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny "Klio 2013"
Julia Suchowierska - klasa VIa - Laureat
  m.krzeminska     14-06-2013 14:26
  Promocja zdrowia
W II semestrze społeczność szkolna uczestniczyła aktywnie w Kampaniach Zdrowotnych: Wrocławskie Dni Walki z Hałasem w marcu, Z astmą i alergią można żyć dla klas 3 w kwietniu, Zęby myj, radośnie żyj dla klas 2 w maju, Nie pal przy mnie proszę w czerwcu, Szkoła w formie, uczeń w formie w maju.
Za zorganizowanie w szkole Dolnośląskiej Kampanii Mleczna Droga SP nr 23 otrzymała pamiątkowy puchar i podziękowania od Agencji Rynku Rolnego i Spółdzielni Koło, które dostarczają mleko dla uczniów klas 0-6.

W konkursie Mleczna Droga laureatami zostali uczniowie:
Amelia Głuszak, Bartek Kaleciński, Ania Adamczyk, Kamila Pokora, Maja Gramza, Karolina Bacała, Wiktoria Polasińska, Agnieszka Nawój, Hanna Kowalska, Maja Radawiec, Konrad Materna, Julia Siembiga, Emilia Strężalska.

W VIII warszrtatach integracyjno-edukacyjnych Kuchnia pełna cudów wzięly udział uczennice klasy 3a : Joanna Krawczyk, Wiktoria Strężalska i Weronika Szymanek wraz z p. Lidią Zator w ZS Gastronomicznych przy ul. Kamiennej.

W Tygodniu dla bezpieczeństwa w maju uczniowie klas 3 wzięli udział
w konkursie międzyszkolnym Kolorowe Bandaże
Laureatami zostali:
Zuzanna Kurnicka i Magda Wojciechów - 3 miejsce
Dominik Stachurski - wyróżnienie
podziękowania:
Wojciech Siembiga, Mikołaj Szuszkiewicz, Amelia Mackiewicz, Zuzia Godzieba,
Jakub Łabaz, Julia Niśkiewicz, Matylda Piertyga

W konkursie międzyszkolnym Radosny uśmiech, radosna przyszłość uczniowie klas 2 otrzymali nagrody:
Kinga Wrąbel- wyróżnienie
Wojtek Sobiński, Dawid Bugajniak, Kasia Sawicka - podziękowania.

W konkursie międzyszskolnym Kwiaty dla mamy laureatami zostały uczennice:
Ania Wróbel - wyróznienie
Julia Górska, Natalia Dubiel- podziękowania


W konkursie międzyszkolnym Zdrowie na talerzu uczniowie klas 3 zdobyli nagrody:
Hanna Strzelczyk- 3 miejsce
Jakub Łabaz, Ania Wróbel- wyróżnienie

W konkursie szkolnym Zdrowie może być smakowite laureatami zostali uczniowie:
Karolina Bacała, Julia Górska, Ania Niewolik, Wojtek Sobiński, Laura Czochora,
Emilia Fałat.

GRATULACJE dla uczniów !!!!

Od miesiąca maja SP nr 23 realizuje projekt Szwajcarsko-Polski Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywności i aktywności fizycznej.

W naszej szkole są zorganizowane zajęcia tenisa ziemnego dla uczniów klas
1-3 - patronem zajęć rekreacyjnych jest Polski Związek Tenisa Ziemnego.  l.zator     14-06-2013 14:07
  Konkurs przyrodniczy
KLASY IV
1. Gramza Maciek – 23 pkt.
2. Nowak Martyna – 21 pkt.
3. Kwapisz Natalka – 20 pkt.

KLASA V
1. Muszkieta Marcin – 21 pkt
2. Gładysz Oliwia – 19 pkt
3. Greber Natalia – 19 pkt

KLASA VI
1. Wasiluk Paulina – 25 pkt
2. Szczygieł Marysia – 23 pkt
3. Szatkowska Zuzia – 19 pkt

Gratulacje !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  g.klek     14-06-2013 13:58
  Sukcesy uczniów w konkursach przyrodniczych
Albus
Agnieszka Nawój - klasa 4b - 12 miejsce - wyróżnienie
Julia Szczepaniak - klasa 4a - 14 miejsce - wyróżnienie
Agata wróblewska - klasa 5a - 15 miejsce - wyróżnienie

Galileo
Agnieszka Nawój - klasa 4b - 10 miejsce - laureat
Oliwia Gładysz - klasa 5b - 9 miejsce - laureat
Kornelia Ludwikowska - klasa 5b - 12 miejsce - wyróżnienie
Agata wróblewska - klasa 5a - 15 miejsce - wyróżnienie

Olimpus - sesja wiosenna
Jan Pytel - klasa 5a - 14 miejsce - laureat
Marcin Muszkieta - klasa 5b - 14 miejsce - laureat

Gratulacje !!!!!!!!!!!!
  g.klek     14-06-2013 13:55
  Rok Juliana Tuwima
Zapraszamy do korzystania z zakładki http://www.sp23wroc.pl/publikacje/tuwim/tuwim.html, gdzie znajdują się działania naszej szkoły poświęcone twórczości Juliana Tuwima.
  j.trelka     11-06-2013 21:05
  SPOTKANIE
25 CZERWCA (wtorek) o godz. 17:30 w sali gimnastycznej przy ul. Przystankowej odbędzie się spotkanie z rodzicami przyszłych klas I i oddziałów przedszkolnych.

Serdecznie zapraszam
Lucyna Cempel
Dyrektor SP23
  dyrektor     10-06-2013 13:17
  Laureaci Konkursu Olimpiada Wiedzy Archimedes Polonica Plus
Oliwia Gładysz z klasy 5b została laureatką I stopnia, uzyskując 96 punktów na 100 możliwych.
Paulina Wasiluk z klasy 6a została laureatką III stopnia, uzyskując 88 punktów na 100 możliwych.
Jan Pytel z klasy 5a został laureatem III stopnia, uzyskując 88 punktów na 100 możliwych.
Tomasz Pachnowsk iz klasy 5b został laureatem III stopnia, uzyskując 88 punktów na 100 możliwych.
Leon Lach z klasy 4a został laureatem III stopnia, uzyskując 88 punktów na 100 możliwych.
Marcin Muszkieta z klasy 5b został laureatem IV stopnia, uzyskując 84 punktów na 100 możliwych.
Maria Szczygieł z klasy 6a została laureatką IV stopnia, uzyskując 84 punktów na 100 możliwych.
Agnieszka Nawój z klasy 4b została laureatką IV stopnia, uzyskując 84 punkty na 100 możliwych.
Sara Pająk z klasy 4a została laureatką IV stopnia, uzyskując 84 punkty na 100 możliwych.
Matylda Szczepaniak z klasy 6a została laureatką V stopnia, uzyskując 80 punktów na 100 możliwych.
Szymon Łacinnik z klasy 6a został laureatem V stopnia, uzyskując 80 punktów na 100 możliwych.


Gratulujemy!
  m.zinczuk     09-06-2013 16:28
  Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego Albus 2013
8. miejsce i tytuł laureata zdobyła Maria Szczygieł z klasy 6a
9. miejsce i tytuł laureata zdobyła Julia Suchowierska z klasy 6a
9. miejsce i tytuł laureata zdobyła Paulina Wasiluk z klasy 6a
9. miejsce i tytuł laureata zdobył Jan Pytel z klasy 5a
11. miejsce- wyróżnienie zdobyła Agnieszka Nawój z klasy 4b
12. miejsce- wyróżnienie zdobyła Martyna Zielińska z klasy 5b
15. miejsce - wyróżnienie zdobyła Monika Bronowicz z klasy 6a

Gratulujemy!!!
  m.zinczuk     03-06-2013 18:56
  UWAGA! PIKNIK ŚWIETLICOWY ODWOŁANY!
W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi Piknik Świetlicowy, który miał się odbyć 06.06.2013r. (czwartek), zostaje odwołany. Następny planowany termin to: wrzesień 2013r.
  e.jalowiecka     03-06-2013 17:02
  Mistrzowie kaligrafii
Poniżej prezentujemy laureatów I Szkolnego Konkursu Kaligrafii.

I miejsca
Sonia Oleszczuk kl. Ia
Karolina Bacała kl. IIIb
Kuba Łabaz kl. IIIb

II miejsce
Judyta Szyszka kl. Ib

III miejsca
Kinga Wrąbel kl. IIa
Robert Rubaszek kl. IIIa
Dominik Stachurski kl. IIIa

Wyróżnienia
Ania Adamczyk kl. IIc
Bogna Adamaszek kl. IIb

Laureatom składamy gratulacje:)
  e.romanowska     01-06-2013 15:29
  Informacja dla rodziców uczniów klas 6.
Wgląd do prac egzaminacyjnych po sprawdzianie w roku szkolnym 2012/2013
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami)
USTALANIE WYNIKU
§ 48. 2. Prace uczniów (słuchaczy) sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji
egzaminatorów [...], powołani przez dyrektora komisji okręgowej.
[...]
5. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie
liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
6. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest
ostateczny.
UDOSTĘPNIANIE PRAC DO WGLĄDU
§ 50. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) albo słuchacza sprawdzona
i oceniona praca ucznia (słuchacza) jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym
opiekunom) albo słuchaczowi do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji
okręgowej.
Miejsce wglądu: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, ul. Zielińskiego 57
Termin: 28 maja 2013 (wtorek) w godz. 12.00-16.00
29 maja 2013 (środa) w godz. 9.00-16.00
31 maja 2013 (piątek) w godz. 9.00-16.00
1 czerwca 2013 (sobota) w godz. 9.00-13.00
 Prawo wglądu do swojej pracy ma wyłącznie uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)
po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i wypełnieniu pisemnego wniosku
(do pobrania na www.oke.wroc.pl/Sprawdzian/Wgląd do prac egzam. a także do wypełnienia
na miejscu w OKE. Wniosku pobranego ze strony internetowej OKE nie należy przysyłać do
komisji wcześniej, rodzice zgłaszający się w celu obejrzenia pracy dziecka będą przyjmowani
na bieżąco w wyznaczonych powyżej terminach.
 Wgląd do prac odbywa się w przeznaczonej do tego sali, w obecności osoby wyznaczonej przez
dyrektora OKE.
 Prace do wglądu będą udostępniane wg kolejności zgłoszeń (czas oczekiwania maksymalnie
30 min.)
 Do wglądu zostaje przekazana praca ucznia wraz z kartą odpowiedzi.
 Nie można kopiować ani fotografować pracy.
 Osoba nadzorująca wgląd do prac nie jest upoważniona do udzielania wyjaśnień.
 Przewiduje się ok. 30 min. na wgląd do jednej pracy
Uwaga: Osoby, które nie posiadają przy sobie dowodu tożsamości, nie mogą obejrzeć pracy
  m.zinczuk     30-05-2013 16:01
  WYNIKI SPRAWDZIANU KLAS VI
Z przyjemnością informuję o wynikach sprawdzianu KLAS VI,
przeprowadzonego w dniu 04.04.2013 r.

MIASTO WROCŁAW 27.2 pkt.
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 23.6 pkt
SZKOŁA 31.6 pkt.

STANIN 9 - NAJWYŻSZY

Uczniom gratulujemy:)

Lucyna Cempel
Dyrektor SP23


  dyrektor     27-05-2013 11:59
  Gość z Chin
W dniach od 20 do 24 maja gościliśmy w naszej szkole studentkę z Chin. Pani przygotowała ciekawe prezentacje multimedialne dotyczące podstawowych informacji o Chinach, jej mieszkańcach, tradycyjnej kuchni, festiwalach i towarzyszących im zwyczajach oraz wspaniałych miejscach godnych odwiedzenia. Uczniowie klas 4 - 6 mieli okazję poszerzyć wiedzę o kulturze i obyczajach Chin a także nabyć praktycznych umiejętności konwersacji w języku angielskim. Powyższy projekt został zorganizowany przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO we Wrocławiu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii szkolnej.
Nauczyciele języka angielskiego
  g.klek     27-05-2013 07:54
  WYNIKI KONKURSU OLIMPUS MATEMATYCZNY (sesja wiosenna)
KLASY 4
1. Janiak Zuzanna kl. 4b - III miejsce - dyplom Laureata
2. Nawój Agnieszka kl. 4b - V miejsce - dyplom Laureata
3. Filip Jakub kl. 4a - XV miejsce - dyplom Laureata
4. Kwapisz Natalia kl. 4b - XV miejsce - dyplom Laureata

KLASY 5
1. Sobińska Joanna kl. 5b - XIV miejsce - dyplom Laureata

KLASY 6
1. Wasiluk Paulina kl. 6a - VI miejsce - dyplom Laureata
2. Szczygieł Marysia kl.6a - XIV miejsce - dyplom Laureata
  j.kurnicka     27-05-2013 07:48
  Koniec zbiórki nakrętek
Nakrętki w tym roku szkolnym proszę przynosić do końca maja 2013 roku.
  m.zinczuk     23-05-2013 14:19
  Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego- Magia Literatury
6. miejsce zajął Jan Pytel z klasy 5a- wyróżnienie
8. miejsce zajął Szymon Gronowicz z klasy 4a- wyróżnienie
  m.zinczuk     23-05-2013 14:12
  Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego Panda
4. miejsce zajęła Agnieszka Nawój z klasy 4b- tytuł laureata
10. miejsce zajęła Zuzanna Wełeszczuk z klasy 5b- wyróżnienie
  m.zinczuk     23-05-2013 14:06
  PIKNIK ŚWIETLICOWY
Dnia 06.06.2013r. (czwartek), w godz. 15.30-17.15, na boisku przy ul. Pawiej, planowana jest organizacja " PIKNIKU ŚWIETLICOWEGO". Zapraszamy dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej oraz ich rodziców. W programie:
- spektakl w plenerze przygotowany przez aktorów z Akademii Wyobraźni oraz dzieci z naszej świetlicy
- kawiarenka
- galeria świetlicowa
- zabawy na naszym placu zabaw.
  e.jalowiecka     21-05-2013 08:33
  Debiut SP 23 na ekranie kina Helios Nowe Horyzonty
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie multimedialnym "Lokomotywą do kina" zorganizowanym z okazji roku Juliana Tuwima. W Dzień Dziecka (1.06) można wybrać się do kina i zobaczyć animację naszych prac na wielkim ekranie oraz skorzystać z innych atrakcji przygotowanych przez organizatorów
  j.trelka     20-05-2013 21:35
  MARATON KSIĄŻKOWY
Projekt „Maraton książkowy: przepis na książkę” to cykl różnorodnych działań promujących czytelnictwo. Organizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
W dniach 24-26 maja można będzie uczestniczyć w spotkaniach z autorami i ilustratorami książek, zaplanowano zajęcia dla dzieci w rożnych miejscach na terenie miasta i wiele innych atrakcji.
Więcej informacji na stronie:
http://www.biblioteka.wroc.pl/aktualnosci-1-projekty-strona-2.html
  i.michalska     20-05-2013 10:31
  Laureaci i wyróżnienia w międzynarodowym konkursie matematycznym "Kangur"
Podane miejsce (liczba i literka d) jest miejscem w województwie dolnośląskim

klasy drugie:

ZIÓŁKOWSKI CYPRIAN - laureat: 4d
NAWÓJ WERONIKA - wyróżnienie: 36d
SOBIŃSKI WOJCIECH - wyróżnienie: 51d
BAUCZ IZA - wyróżnienie: 71d
DZIEWANOWSKA MAGDALEN - wyróżnienie: 89d
ŻOŁNIEREK WIKTOR - wyróżnienie: 208d
SAWICKA KATARZYNA - wyróżnienie: 208d

klasy trzecie:

STYŚ ADAM - wyróżnienie: 122d
KRÓL ALEKSANDRA - wyróżnienie: 157d
GAWRON PAULA - wyróżnienie: 224d
BAUCZ PIOTR - wyróżnienie: 248d

klasy czwarte:

FILIP KUBA - wyróżnienie: 210d
MOJKA MATEUSZ - wyróżnienie: 234d

klasy piąte:

KRZYŻYŃSKI ARTUR - wyróżnienie: 52d
SOBIŃSKA JOANNA - wyróżnienie: 136d
DYBLIK MIKOŁAJ - wyróżnienie: 203d

klasy szóste:

SZCZYGIEŁ MARIA - wyróżnienie: 28d
WASILUK PAULINA - wyróżnienie: 112d

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów :)
  a.haszto     16-05-2013 14:02
  23 maja o godz. 10.00 zapraszamy na Apel pt. "Polska Moja Ojczyzna"
23 maja o godz. 10.00 zapraszamy na Apel "Polska Moja Ojczyzna"
  a.haszto     16-05-2013 13:26
  Laureatki ogólnopolskiego konkursu z języka polskiego Galileo 2013
9. miejsce zajęła Zuzanna Wełeszczuk z klasy 5b
12. miejsce zajęła Agnieszka Nawój z klasy 4b
12. miejsce zajęła Hanna Franckiewicz z klasy 6a
15. miejsce zajęła Monika Bronowicz z klasy 6a
  m.zinczuk     14-05-2013 19:56
  Mała Corrida - wyniki
Dziękujemy wszystkim szkołom za liczne przybycie, świetny doping oraz na kolejne potyczki ortograficzno- gramatyczne zapraszamy za rok.
Oto wyniki :
1 miejsce - SP 50
2 miejsce - SP 23
3 miejsce- SP 17
  j.trelka     13-05-2013 21:29
  Mała Corrida
W poniedziałek nasza szkoła będzie gospodarzem XI Międzyszkolnego Konkursu Ortograficzno-Gramatycznego "Mała Corrida". Wszystkim drużynom życzymy powodzenia
  j.trelka     08-05-2013 17:47
  Przegląd Teatralny
W piątek (10.05) oraz w poniedziałek (13.05) nasza szkoła bierze udział w Przeglądzie Teatralnym "Zielona Gęś"- aktorom życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za sukcesy
  j.trelka     08-05-2013 17:45
  IV Przegląd Kultury Światowej
Uczniowie klas IV - VI wezmą udział w projekcie edukacyjnym w ramach IV Przeglądu Kultury Światowej. W szkole zorganizowana będzie wystawa na temat kultury Stanów Zjednoczonych.
  m.krzeminska     30-04-2013 13:24
  Mogiłę Pradziadka Ocal od Zapomnienia
Składamy podziękowania rodzicom, którzy włączyli się do akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone za pośrednictwem Związku Sybiraków na ratowanie polskich cmentarzy na wschodzie.
  m.krzeminska     30-04-2013 13:20
  DZIEŃ ZIEMI 2013
W ramach obchodów Dnia Ziemi uczniowie wykonali ulotki zachęcające do recyklingu elektroodpadów, a następnie rozdali je rodzicom na zebraniach. Wykonali również roboty z elektroodpadów oraz gazetki w klasach dotyczące tego dnia.
Na zakończenie obchodów Dnia Ziemi uczniowie wzięli udział w apelu.
Dziękuję Wszystkim za udział i zaangażowanie.
  g.klek     30-04-2013 08:01
  Konkurs GENIUSZ matematyczny
Konkurs odbędzie się 21.05.2013 r.
Zapisy u nauczycieli matematyki do 29.04.2013
Konkurs ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podanych jest 5 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 3, 4 lub 5 pkt. (w zależności od stopnia trudności). Za zaznaczenie błędnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje punkty ujemne. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt. Czas trwania testu wynosi 60 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Zapraszamy.
  j.kurnicka     28-04-2013 22:35
  KONKURS FOTOGRAFICZNY
Zapraszam dzieci wraz z rodzicami do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Wiosenne portrety”.

- Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie samodzielnie :) przez dzieci i rodziców zdjęcia, którego głównym tematem będzie wiosna (kwiaty, zwierzęta, zmieniająca się przyroda, wiosenne krajobrazy…).
- Zdjęcie należy wydrukować w formacie co najmniej 13 x 18 cm, na papierze fotograficznym lub ewentualnie na zwykłym papierze.
- Prace proszę podpisać: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko dziecka, klasa.
- Zdjęcia proszę przynosić do świetlicy do 10 maja 2013 r.

Zapraszam! Będą nagrody! :)
  a.wardega     18-04-2013 09:27
  Konkurs Kaligrafii dla kl. I -III
Zapraszam ucz. klas I - III do udziału w tytułowym konkursie. Ponieważ obchodzimy rok J. Tuwima, do przepisania jest tekst "Okulary". Szczegóły u wychowawców klas. Zapraszam.:):)
  e.romanowska     15-04-2013 18:24
  Interaktywny Quiz
Gratulujemy uczniom klasy 2c ( Oliwii Grzesiak, Darii Matuszewskiej, Kubie Harewicz i Cyprianowi Ziółkowskiemu) zdobycia I MIEJSCA w pierwszym szkolnym konkursie wiedzy z użyciem tablicy interaktywnej.
  j.trelka     12-04-2013 10:07
  1% podatku dla naszej szkoły
Przekaż 1% podatku na SP23!

Dowiedz się więcej na stronie www.ps.org.pl

Pobierz darmowy program PIT Format 2012
najpopularniejszy program do rozliczania podatku w Polsce! (znajduje się na stronie głównej szkoły).

Nr KRS
0000031762
  dyrektor     10-04-2013 09:07
  VII edycja konkursu Szkolny Nobel- Wrocław 2013
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych dotyczy kategorii: naukowa i artystyczna.
Termin składania wniosków mija 29 kwietnia 2013 roku. Laureaci otrzymują stypendium w wysokości 3.500 zł.
Regulamin i dokumenty znajdują się na stronie: www.wcdn.wroc.pl
  m.zinczuk     06-04-2013 19:36
  73 Rocznica Zbrodni Katyńskiej
11 kwietnia koło historyczne Obelisk przy ulicy Bardzkiej składa wiązankę z okazji 73 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

W dniu 14 kwietnia poczet sztandarowy bierze udział w uroczystej mszy poświęconej 73 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
  m.krzeminska     05-04-2013 14:00
  Oglnopolski Konkurs z J. Polskiego Albus
Zgłoszenia przyjmują poloniści do12.04.2013 r.
  m.zinczuk     04-04-2013 19:51
  Oglnopolski Konkurs Humanistyczny Geniusz
Zgłoszenia przyjmują poloniści do26.04.2013 r.
  m.zinczuk     03-04-2013 20:37
  Wrocławski konkurs literacki " A to moja bajka właśnie"
Jeśli lubisz wymyślać ciekawe historie, napisz bajkę lub baśń . Zgłoszenia do10.04.2013 roku przyjmują poloniści.
Na zwycięzców czekają nagrody: tablety, książki, publikacje prac w formie książkowej i na stronie organizatora konkursu.
  m.zinczuk     26-03-2013 20:46
  Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z J. Polskiego Olimpus sesja zimowa
7. miejsce zajął Jan Pytel z klasy 5a
10. miejsce zajęła Paulina Wasiluk z kl. 6a.
Gratulujemy!
  m.zinczuk     26-03-2013 19:13
  BEZPŁATNE SPOTKANIA ZE SPECJALISTAMI
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
we współpracy z Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego

organizują
dla Mieszkańców Wrocławia
bezpłatne spotkania ze specjalistami

Miejsce : Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego pl. Dominikański 6
we Wrocławiu, pok. 210

Terminy i tematy szkoleń:
02.04.2013 r. godz.17.00 wtorek
Zdrowa dieta czy zaburzenia odżywiania
04.04.2013 r. godz.17.00 czwartek
Samouszkodzenia i samobójstwa
13.04.2013 r. godz. 12.00 sobota
Brzuszek i główka szkolna wymówka czy lęk lub depresja
16.04.2013 r. godz.16.00 wtorek
Zaburzenia psychiczne we wczesnym dzieciństwie
23.04.2013 r. godz.17.00 wtorek
Gdy zaczynam zapominać – czy to otępienie?
25.04.2013 r. godz.17.00 czwartek
Rola nauczyciela w procesie diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży

Zajęcia poprowadzą : dr Monika Szewczuk-Bogusławska, mgr Małgorzata Kaczmarek
Informacja i zapisy:
telefonicznie 71/ 77 24 929 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00
email: antonina.jakubek-jozefowska@cirs.wroc.pl
  dyrektor     21-03-2013 13:51
  Cały Wrocław Czyta
Uczniowie klasy 2c razem z p.Angeliką Kurmańską powitają wiosnę w Teatrze Lalek biorąc udział w Inauguracji Projektu "Cały Wrocław Czyta". Zdjęcia z tego wydarzenia wkrócte w galerii.
  j.trelka     20-03-2013 20:03
  Konkurs Teatralny
Z radością informujemy, że uczestnicy Koła Teatralnego pod opieką p. Ani Stokłosy podczas międzyszkolnego konkursu "Scenogranie" zajęli 1 miejsce!!! Nagrodzonym przedstawieniem był "Król Maciuś I". Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!
  j.trelka     18-03-2013 19:57
  Olimpiada Wiedzy Archimedes Polonica Plus
Zgłoszenia przyjmują poloniści do 21.03.2013 r.
  m.zinczuk     16-03-2013 15:29
  Dzień Otwarty Szkoły
Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 zapraszają na Dzień Otwarty, który odbędzie się 21.03.2013r. w godz.17-18.00 w budynku przy ul. Pawiej 35. W programie :
- Kiermasz Wielkanocny
- Porady Logopedy, Pedagoga i Koordynatora Zdrowia
- Oglądanie sal lekcyjnych
- Malowanie twarzy dzieci
Możliwość udziału w :
- warsztatach plastycznych, origami i teatralnych
- zajęciach ruchowych na szkolnym placu zabaw
- zajęciach tanecznych (zumba)
- zajęciach szachowych
- zajęciach pokazowych dla przyszłych uczniów klas zerowych
o godz. 17:15 spotkanie Dyrektora z Rodzicami uczniów
przyszłych klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych.
Serdecznie zapraszamy !!!!
  j.trelka     12-03-2013 19:12
  Rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. ustanowił rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu organizują konkurs: „Zaczarowany świat wierszy Juliana Tuwima”. Nasza szkoła zgłosiła swój udział w konkursie. Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie plastycznym: przedstawicieli klas 0-3 i w konkursie recytatorskim uczniów klas: 4-5. Konkurs szkolny wyłoni reprezentantów do II międzyszkolnego etapu, który odbędzie się w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej. Zgłoszenia przyjmują: wychowawcy klas 0-3, nauczyciel plastyki oraz biblioteka szkolna, termin zgłoszeń – do 30 marca.

  i.michalska     10-03-2013 17:39
  Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy "Magia Literatury"
Zgłoszenia przyjmują poloniści do 22.03.2013 r.
  m.zinczuk     07-03-2013 15:40
  Oglnopolski Konkurs Humanistyczny Omnibus
Zgłoszenia przyjmują poloniści do 13.03.2013 r.
  m.zinczuk     07-03-2013 15:38
  Laureat konkursu "Mam 6 lat"
Tymon Szulc, uczeń kl. 1b, został wyróżniony i nagrodzony w II edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej " Mam 6 lat". Gratulujemy!
  e.jalowiecka     04-03-2013 17:14
  REGULOWANE TABLICE DO KOSZYKÓWKI ZAMONTOWANE!!!
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA WKŁAD W ZAKUP REGULOWANYCH TABLIC DO KOSZYKÓWKI !!!
Radzie Rodziców dziękujemy za dofinansowanie tej inwestycji!!!
Wrocławskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu również dziękujemy za zakup obręczy (pneumatycznych-gazowych z atestem FIBA) do tych tablic - koszt: 1000 zł.
ZE SPORTOWYMI POZDROWIENIAMI!!!
Dyrekcja i nauczyciele wf
  m.sosnowski     26-02-2013 19:59
  W SOBOTĘ 2 MARCA WIELKI KOSZYKARSKI FESTYN DLA DZIECIAKÓW Z KL. 0-2!!
DLA WSZYSTKICH KONKURSY, MECZE KOSZYKÓWKI I NAGRODY !!!
Informacje dla Rodziców i Dzieciaków:
1. Festyn odbywa się w godzinach:
- 9.00 – 11.00 – kl. 0-1,
- 11.15 – 13.15 – kl. 2.
2. Pierwsza godzina – konkursy, druga godzina – mecze.
3. Konkursy: na najlepszy i najgłośniejszy okrzyk, nagroda za największą liczbę dzieci, nagroda za udział dorosłych w drużynie, konkursy dla Rodziców.
4. Najprawdopodobniej będzie też kilka innych atrakcji dla dzieci np. park rozrywki...
Rodzice powinni mieć przynajmniej buty zmienne!
Bawmy się wspólnie z dziećmi!;>
POZDRAWIAM I ZAPRASZAM WRAZ Z DYREKCJĄ
ORAZ WROCŁAWSKIM KLUBEM KOSZYKÓWKI!!! M.S.
FESTYN na Chełmońskiego 43-HALA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO!!!
  m.sosnowski     26-02-2013 19:46
  WYSTAWA: "JERZY WOŹNIAK-CZŁOWIEK HONORU"
27 lutego 2013r. o godz. 9.30 w Kuratorium Oświaty nastąpi uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego
"Jerzy Woźniak - Człowiek Honoru". Projekt realizowany był przez szkoły należące do Dolnośląskiej Rodziny Szkół
im. AK i Bohaterów AK. Uczniowie naszej szkoły także brali udział w projekcie. Efektem pracy uczniów jest wystawa
Pod Honorowym Patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pani Beaty Pawłowicz. Wystawa prezentuje najlepsze prace wykonane w ramach konkursu literackiego i plastycznego pt.: 'Jerzy Woźniak - Człowiek Honoru".
W uroczystości wezmą udział uczniowie naszej szkoły wyróżnieni w konkursie wraz
z opiekunem.
  i.michalska     24-02-2013 18:38
  "Bitwa na głosy" w rytmie marsza i konkurs piosenki anglojęzycznej
21 lutego odbyła się "Bitwa na głosy" w rytmie marsza.
I miejsce zdobyła klasa IVA
II miejsce - VA
III miejsce - IVB i VB
wyróżnienie - VIB
oraz konkurs piosenki anglojęzycznej
I miejsce zajęła Oliwia Gładysz z klasy VB
II miejsce - Julia Siembiga, Martyna Sobolewska, Hania Kowalska z klasy VIB
III miejsce - Olimpia Bandych, Malwina i Zuzanna Janiak z klasy IVB
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy !!!!!!!!
  g.klek     22-02-2013 14:03
  Ogłoszenie o wyborze oferty
Rozstrzygnięcie przetargu na dostarczanie posiłków dla dzieci >> zobacz.
  administrator     15-02-2013 19:34
  Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z J. Polskiego Olimpus sesja wiosenna
Zgłoszenia przyjmują poloniści do 27.02.2013 r.
  m.zinczuk     13-02-2013 19:41
  Poczta Walentynkowa
Od poniedziałku do czwartku 14.02 działa Poczta Walentynkowa. Zaadresowane kartki (do kogo?) wrzucamy do skrzynki w świetlicy. Rozdanie przesyłek w dniu św. Walentego
  j.trelka     12-02-2013 09:02
  Ferie w mieście.
Oto propozycje miasta Wrocław na ferie :
- Wodne ferie we wrocławskim aquaparku propozycja dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. W ramach atrakcji: codzienna nauka pływania innym stylem, dni tematyczne, tel.71 77 11 511

-Ferie w Muzeum Narodowym dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Zajęcia odbywają się w środy i piątki o godz. 12 i 14, a wstęp jest bezpłatny,tel. 71 372 51 48

- Mali odkrywcy na feriach w Centrum Kultury Zamek zbadają nowe lądy i ukryte światy. Dla dzieci w wieku 6-12 lat, tel.71 349 32 81.

- Półkolonia tenisowo-łyżwiarska w centrum sportowym Spartan: oferta dla dzieci od 7 do 12 lat, a w programie m.in.: nauka i doskonalenie gry w tenisa, jazda na łyżwach, wyjście do aquaparku oraz zabawy ruchowe, tel.71 367 60 07

- Ferie w Ossolineum to bezpłatne warsztaty poświęcone przede wszystkim książkom. Dzieci poznają pracę introligatora (i same wykonają piękne okładki książek), a także wiele innych atrakcji. Spotkania dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat będą odbywać się we wtorki i czwartki o godz. 11, tel.71 335 64 83

K.Kramarczyk
  j.trelka     28-01-2013 14:11
  Stypendium Świętego Mikołaja
Drodzy Rodzice!

Na stronie www.stypendia.mikolaj.org.pl, w zakładce "o programie" dostępny jest do pobrania nowy regulamin przyznawania stypendium Świętego Mikołaja na semestr letni 2012/13 oraz załączniki.

Termin składania wniosków przez uczniów upływa 12.02.2013 w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z regulaminem.

pedagog Anna Ćwiek
  a.cwiek     21-01-2013 16:20
  Konkurs matematyczny
Zapraszam do udziału w konkursie matematycznym "Kangur"- zgłoszenie oraz wpłata do piątku 25.01.2013 do nauczycieli matematyki oraz wychowawców w klasach 2- 3, koszt 8 zł, konkurs jest organizowany w kilku kategoriach wiekowych, od klasy 2 do 6. Zapraszamy serdecznie :)
  a.haszto     20-01-2013 14:40
  Laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z J. Polskiego EDI Pingwin
8. miejsce zajęła Paulina Wasiluk z klasy 6a
10. miejsce zajęła Zuzanna Wełeszczuk z klasy 5b.
Gratulujemy!
  m.zinczuk     18-01-2013 18:01
  Dodatkowe zadania z angieslkiego dla klas "a"
Osoby, które chcą mieć lepszą ocenę z języka angielskiego będą musiały:

4a - zrealizować część materiału z książki Superkids 1
5a, 6a - opracować wybrane tematy ze poniższych stron internetowych
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-vocabulary
http://www.bbc.co.uk/polish/everydayenglish/

Więcej informacji u nauczyciela j. angielskiego.

Rodziców chcących podszkolić j. angielski potrzebny w miejscu pracy zapraszam do strony internetowej:
http://www.bbc.co.uk/polish/exr/eaw/index.htm
  a.borowa-wajs     18-01-2013 09:42
  Film
Wszystkich chętnych zapraszamy do ponownego obejrzenia filmu
  j.trelka     17-01-2013 17:09
  Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny Galileo
Zgłoszenia i bliższe informacje do 12 lutego u p. Zińczuk.
  m.zinczuk     16-01-2013 13:17
  X KRZYCKI KONKURS SCENEK W J. ANGIELSKIM
Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie z j. angielskiego. Wszystkie informacje u nauczycieli tego języka. Pozdrawiam.
  a.borowa-wajs     16-01-2013 12:25
  MUZEALNE SPOTKANIA POKOLEŃ
DZIEŃ BABCI I DZIADKA to święto, które kulturowo wrosło w nasze coroczne obchody.
MUZEALNE SPOTKANIA POKOLEŃ to projekt, który powstał z inicjatywy i przy współpracy Biura Festiwalowego IMPART 2015
i Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz galerii i dolnośląskich muzeów.
W tym roku, w projekcie bierze udział 20 muzeów i galerii Wrocławia i Dolnego Śląska.
W sobotę 19 stycznia i w niedzielę 20 stycznia 2013 roku instytucje te bezpłatnie udostępnią swoje zbiory najstarszym
i najmłodszym odwiedzającym.
Na hasło „DZIEŃ BABCI I DZIADKA” muzea i galerie staną otworem dla wszystkich zainteresowanych sztuką, architekturą, historią.
Lista instytucji kultury, które w tych dniach zapraszają za darmo – na stronie internetowej:
http://www.wro2016.pl/czytaj/muzealne-spotkanie-pokoleń/
Warto skorzystać z tych propozycji i wspólnie – rodzinnie spędzić Święto Babci i Dziadka :)
  i.michalska     15-01-2013 18:56
  Ogłoszenie o przetargu
Dostarczenie, przygotowanie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 23 we Wrocławiu.
CPV 55523100-3, 55524000-9.

Pobierz dokumenty
  administrator     15-01-2013 18:00
  JEDNĄ NOGĄ W GIMNAZJUM
Zapraszamy rodziców i uczniów klas szóstych oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu z przedstawicielami wrocławskich gimnazjów, w ramach realizowanego projektu edukacyjnego "Jedną nogą w gimnazjum".
Spotkanie odbędzie się 21 lutego (czwartek) o godz. 17.00
w Szkole Podstawowej NR 23 we Wrocławiu przy ul. Przystankowej 32.
  i.michalska     15-01-2013 17:45
  Laureaci konkursu Multitest-j. angielski
Paulina Wasiluk - 4 miejsce
Marysia Szczygieł - 6 miejsce
Jaś Pytel - miejsce
Gratulacje:)
  a.borowa-wajs     11-01-2013 09:37
  Konkurs z j. angielskiego
Zapraszam uczniów z klas 4-6 do wzięcia udziału w konkursie GALILEO, który odbędzie się dnia 06-01-2013 r. Proszę zgłaszać się do 14-02-2013 r. do nauczycieli j. angielskiego.
  a.borowa-wajs     11-01-2013 09:35
  UWAGA KOSZYKARZE KL.
Zajęcia koszykówki w m-cu styczniu odbywają się w poniedziałki w g.16:00-17:30 na sali sportowej w "dużej" szkole. Osobiście przeprowadzam Dzieciaki ze świetlicy przy ul. Pawiej ok. 15:30 (max. 20 osób) do szkoły przy ul. Przystankowej. Dzieci należy odbierać bezpośrednio po zajęciach z "dużej" sali. SERDECZNIE ZAPRASZAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ZE SPORTOWYMI POZDROWIENIAMI!!!
Maciej Sosnowski
  m.sosnowski     09-01-2013 16:45
  Olimpus matematyczny sesja zimowa
już jutro :) wtorek 7 i 8 lekcja , życzymy powodzenia- nauczyciele matematyki
  a.haszto     07-01-2013 22:19
  Podsumowanie "Roku Janusza Korczaka"
Zapraszamy wszystkich chętnych na apel w czwartek 10.01 o godz. 11.00 , podczas którego oficjalnie zakończymy i podsumujemy nasze działania dotyczące "Roku Janusza Korczaka" oraz będziemy oglądać premierowy pokaz filmu i przedstawienia teatralnego: "Król Maciuś I".
  j.trelka     07-01-2013 20:04
  Lekcja języka angielskiego z native speakerem z Anglii
Dnia 10 grudnia 2012r. naszą szkołę odwiedził gość z Kingston Upon Hull, miejscowości w Anglii. Pani Joanna przygotowała prezentację multimedialną na temat wyprawy na Kilimandżaro. Uczniowie klas 4-6 zadawali liczne pytania do zdjęć, które zobaczyli. Ponad to, nasi podopieczni mieli okazję poszerzyć wiedzę o kulturze i obyczajach afrykańskich. Co najważniejsze, podczas spotkania dzieci nabywały praktycznych umiejętności konwersacji w języku angielskim. Po prezentacji wszyscy uczestnicy lekcji zostali zaproszeni do zrobienia kilku pamiątkowych zdjęć, które można obejrzeć w galerii szkolnej.
  a.borowa-wajs     06-01-2013 11:25
  1% podatku
Dzięki Państwa hojności, w ramach projektu "Przyjazna Szkoła"- Akcja: 1% dla szkoły, otrzymaliśmy 5366.60 zł
za pozyskane środki została zakupiona tablica interaktywna, która umożliwia prowadzenie zajęć w atrakcyjny sposób.

Ślicznie dziękujemy za wsparcie finansowe.
Przekazując 1% podatku wspierają Państwo naszą szkołę w zakupie nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Lucyna Cempel
dyrektor SP-23
  dyrektor     04-01-2013 12:40
  Awans Pauliny Wasiluk
Paulina Wasiluk z klasy 6a zakwalifikowała się do etapu finałowego Dolnośląskiego Konkursu Interdyscyplinarnego –
zDolny Ślązaczek w roku szkolnym 2012/2013
  m.zinczuk     02-01-2013 17:51
  WSZYSTKIM CZYTAJĄCYM NASZĄ STRONĘ
Zdrowych, spokojnych, pełnych radości i miłości Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych pogodnych i szczęśliwych dni w Nowym 2013 Roku


NIECH GWIAZDA BETLEJEMSKA PROWADZI NAS DO TYCH,
KTÓRZY PRAGNĄ SERDECZNOŚCI I MIŁOŚCI.
NIECH NIE GAŚNIE ONA NIGDY W NASZYCH SERCACH,
CZYNIĄC NAS CORAZ LEPSZYMI, WSPANIAŁOMYŚLNYMI WOBEC INNYCH.


życzą:
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy oraz Uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 23
  dyrektor     20-12-2012 21:33
  Laureatka ogólnopolskiego konkursu z j. polskiego Multitest
6. miejsce zajęła Paulina Wasiluk z kl. 6a
  m.zinczuk     19-12-2012 13:18
  WROCŁAWSKIE HUMANITARIUM
Wizyta w Humanitarium to wyjątkowa okazja do empirycznego spotkania
z nauką dla ciekawych wiedzy!
Biskie spotkanie z nauką poprzez zabawę i atrakcyjny program edukacyjny, który wykorzystuje interaktywne eksponaty i nowoczesne multimedia. Zaciekawia, inspiruje, zachęca do poznawania nowego!
Adres strony internetowej Humanitarium: http://www.humanitarium.pl/oferta/wystawa.html
Obiekt czynny jest przez siedem dni, rodzice wraz z dziećmi otrzymują zniżki. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.
Jest to miejsce warte zobaczenia !
  i.michalska     19-12-2012 09:58
  Konkurs na napisanie opowieści wigilijnej.
Akademia Młodego Radiowca Radia Wrocław organizuje konkurs na opowieśc wigilijną, której akcja rozgrywa się we własnej miejscowości lub okolicy.
Dokładniejsze informacje u polonistów.
  m.zinczuk     18-12-2012 21:46
  III Dolnosląski Konkurs Dziennikarski "Współczesny Dolny ŚLąsk"
Zapraszamy do udziału w konkursie. Należy przygotować fotoreportaż lub wywiad.
Bliższe informacje u polonistów.
  m.zinczuk     17-12-2012 17:02
  Cały Wrocław Czyta
W środę 12.XII w Pasażu Grunwaldzkim odbyło się uroczyste zakończenie IX edycji "Cały Wrocław Czyta". Kolejny projekt, w którym weźmiemy udział rozpocznie się wiosną 2013roku.
  j.trelka     16-12-2012 13:21
  Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z J. Polskiego Olimpus - sesja jesienna
4. miejsce zajęła Paulina Wasiluk z klasy 6a
5. miejsce zajęła Maria Szczygieł z klasy 6a
12. miejsce zajęła Monika Bronowicz z klasy 6a
  m.zinczuk     14-12-2012 17:01
  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ pt.
Mateusz Mojka z kl. IV B zajął II miejsce w międzyszkolnym konkursie grafiki komputerowej pt. "Co piszczy a trawie" w kategorii klas IV-VI.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!
Konkurs odbył się w listopadzie, a w dniu wczorajszym zwycięzcom wręczono nagrody
i dyplomy.:D
  m.sosnowski     14-12-2012 15:16
  Laureaci Konkursu Polonica Oxford Plus
Oliwia Gładysz z klasy 5b została laureatką I stopnia, uzyskując 96 punktów na 100 możliwych.
Paulina Wasiluk z klasy 6a została laureatką III stopnia, uzyskując 88 punktów na 100 możliwych.
Jan Pytel z klasy 5a został laureatem III stopnia, uzyskując 88 punktów na 100 możliwych.
Marcin Muszkieta z klasy 5b został laureatem III stopnia, uzyskując 88 punktów na 100 możliwych.
Agnieszka Nawój z klasy 4b została laureatką IV stopnia, uzyskując 84 punkty na 100 możliwych.
Agata Wróblewska z klasy 5a została laureatką V stopnia, uzyskując 80 punktów na 100 możliwych.
  m.zinczuk     13-12-2012 15:12
  SP23-2-2012 ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dostarczenie sprzętu komputerowego:
ogłoszenie
  administrator     13-12-2012 13:49
  II Ogólnopolski Konkurs Literacki- Moje miasto...i mój region za 100 lat
Zapraszamy uczniów lubiących pisać. Szczegółowe informacje u polonistów.
  m.zinczuk     04-12-2012 19:14
  Unieważnienie przetargu na przygotowanie posiłków
Unieważnienie przetargu
  administrator     04-12-2012 12:59
  VI Ogólnopolski Konkurs Literacki " I ty możesz zostać baśniopisarzem"
Zapraszamy uczniów lubiących pisać. Dodatkowe informacje u polonistów.
  m.zinczuk     27-11-2012 19:13
  Andrzejki

Samorząd Szkolny zaprasza uczniów klas 2-3 na "Andrzejki" w czwartek 29.11 o godz. 16.30 w budynku przy ul. Pawiej. W programie sporo atrakcji: dyskoteka, czarodziejskie sztuczki, góralskie przepowiednie,wróżby Cyganek, Chinek i Czarownic. Ta niesamowita okazja poznania swojej najbliższej przyszłości może szybko się nie powtórzyć!! Serdecznie zapraszamy !!!
  j.trelka     27-11-2012 19:02
  PASOWANIE NA ŚWIETLIKA
We wtorek, 27 listopada, o godz. 14.00 (w sali gimnastycznej w szkole przy ul. Pawiej) odbędzie się "Pasowanie na Świetlika" Serdecznie zapraszamy dzieci z klas pierwszych, uczęszczające do świetlicy oraz rodziców, którzy dysponują czasem.
  a.wardega     26-11-2012 14:25
  Alfik matematyczny !!!
Konkurs "Alfik matematyczny", odbędzie się już w środę, 28.11.2012r.
  a.haszto     25-11-2012 23:24
  ANDRZEJ MALESZKA I MAGICZNE DRZEWO
Wybitny reżyser i scenarzysta filmów dla dzieci i młodzieży, autor książek z serii Magiczne drzewo Andrzej Maleszka
odwiedzi wrocławskie Multikina w związku z promocją czwartej części serii zatytułowanej: Pojedynek.
Artysta opowie o swojej najnowszej powieści, zdradzi tajniki pracy filmowca oraz będzie odpowiadał na pytania miłośników Jego twórczości. Cykl Powieści Magiczne drzewo został uhonorowany prestiżową nagrodą Emmy zwaną "Telewizyjnym Oskarem". Spotkania odbędą się w Multikinie: Arkady 28.11 godz. 9.30 oraz 29.11.2012r. w Pasażu Grunwaldzkim o godz. 10.00. Uczniowie z Koła Pinezki i kl. Vb mają szansę uczestniczyć w spotkaniu. Warto zabrać ze sobą książki, istnieje szansa na autograf wybitnego autora.
  i.michalska     22-11-2012 10:44
  Kiermasz Świąteczny
Uwaga!
Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie naszej szkoły zapraszają na Jasełka oraz Kiermasz Świąteczny dnia 13.12.2012r., który odbędzie się w sali gimnastycznej przy ul. Przystankowej 32, w godz, 17.00-19.00. Kiermasz rozpoczniemy Jasełkami, które przygotuje koło teatralne, prowadzone przez p. Annę Stokłosę. W trakcie kiermaszu będzie można zakupić choinki oraz wszelakie ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci, posilić się słodkościami w kawiarence oraz wziąć udział w wspólnym wykonaniu plakatu świątecznego. Zapraszamy!
  j.trelka     20-11-2012 19:24
  X Międzyszkolny Konkurs Poetycki " I ty możesz zostać poetą"
Bliższe informacje u polonistów.
  m.zinczuk     13-11-2012 20:05
  RADOSNA PARADA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA 2O12r.
W ramach edukacji patriotycznej uczniowie naszej szkoły z klasy 5b, z Koła Historycznego oraz z Koła Przyjaciół Książki wzięli udział w uroczystych obchodach 94 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
W Bazylice Mniejszej p.w. Św. Elżbiety odbyła się uroczysta msza, którą uświetniły poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz poczty sztandarowe naszych wrocławskich szkół. W Rynku, na Placu Gołębim uczestniczyliśmy w Apelu Niepodległościowym oraz w Radosnej Paradzie Niepodległości.
Maszerowaliśmy ulicami Wrocławia wraz z naszym Pocztem Sztandarowym, każdy z uczniów niósł biało-czerwony plakat z
życzeniami dla Polski, z wierszami i hasłami, które napisali uczniowie naszej szkoły.
Paradę Niepodległości zakończył pokaz musztry kawaleryjskiej w wykonaniu sekcji konnej
4 Pułku Ułanów Zaniemieńskich.
Co działo się na wrocławskim Rynku można zobaczyć w zakładce: Galeria
  i.michalska     11-11-2012 19:47
  Pomagamy zwierzakom
Samorząd szkolny (kl.1-3) organizuje zbiórkę karmy i akcesoriów dla zwierząt ze schroniska Zbieramy wszystko co może się przydać zwierzakom Zachęcamy do włączenia się w akcję i przynoszenia rzeczy do przedstawicieli samorządu.
  j.trelka     11-11-2012 13:11
  Ogłoszenie o przetargu - zakup sprzetu komputerowego
Dokumenty przetargowe do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja przetargowa
Specyfikacja przetargowa (wer. do edycji)
Ogłoszenie o zmianach
SP23/2/2012-zbiorcze zesatwienie ofert
  administrator     09-11-2012 17:49
  Pomoc koleżeńska uczniów z klasy 6a
Wolontariusze z klasy 6a zapraszają na koleżeńskie korepetycje.
Zobacz plakat
  m.zinczuk     09-11-2012 14:55
  Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z J. Polskiego Olimpus sesja zimowa
Zgłoszenia przyjmują poloniści do 11.12.2012 r
  m.zinczuk     07-11-2012 19:02
  Dokumentacja do przetargu
Ogłoszenie o przetargu na:
Dostarczanie i przygotowywanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 23 we Wrocławiu.:
Pobierz ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Pobierz specyfikację
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Pobierz zmiany w specyfikacji
  administrator     07-11-2012 15:51
  Awans Pauliny Wasiluk z klasy 6a
Paulina Wasiluk z klasy 6a zakwalifikowała się do etapu powiatowego
Dolnośląskiego Konkursu Interdyscyplinarnego –
zDolny Ślązaczek w roku szkolnym 2012/2013
  m.zinczuk     29-10-2012 12:52
  Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny Sezam
Zgłoszenia i bliższe informacje do 22 listopada u polonistów.
  m.zinczuk     25-10-2012 16:57
  Wyniki szkolnego etapu konkursu " zDolny Ślązaczek"
1. Bronowicz Monika- 18 punktów
2. Derlęga Miłosz- 12 punktów
3. Giemza Konrad- 17 punktów
4. Gładysz Oliwia- 16 punktów
5. Hołubowska Anna- 18 punktów
6. Hruszczak Dominik- 12 punktów
7. Kiedik Agnieszka- 19 punktów
8. Łacinnik Szymon- 19 punktów
9. Marcińczak Pola- 15 punktów
10. Nadolny Jakub- 12 punktów
11. Najda Weronika- 16 punktów
12. Nowak Aleksandra- 13 punktów
13. Nowak Michał- 8 punktów
14. Pachnowski Tomasz- 12 punktów
15. Pokorna Wiktoria- 14 punktów
16. Sobińska Joanna- 12 punktów
17. Suchowierska Julia- 13 punktów
18. Szatkowska Zuzanna- 20 punktów
19. Szczepaniak Matylda- 20 punktów
20. Szczygieł Maria- 19 punktów
21. Wasiluk Paulina- 24 punkty
22. Wełeszczuk Zuzanna- 17 punktów
23. Więcek Emil- 11 punktów
24. Włodarczyk Igor- 18 punktów
25. Zielińska Martyna- 15 punktów
  m.zinczuk     23-10-2012 19:03
  1 NOCNY TURNIEJ PIŁKI MOŻNEJ
19 PAŹDZIERNIKA NA WOJSZYCKIM ORKLIKU ODBĘDZIE SIĘ NOCNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ, GDZIE WYSTĄPIĄ POLICJANCI, STRAŻ MIEJSKA REPREZENTANCI SZS ORAZ NAJWAŻNIEJSI, CZYLI DZIECI I MŁODZIEŻ Z NASZEJ SZKOŁY I DZIELNICY!!!
SERRRDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I KIBICOWANIA!!!...ZAPISY WCIĄŻ TRWAJĄ...
  m.sosnowski     19-10-2012 09:32
  Mały Samorząd
Znamy już wyniki dzisiejszych wyborów
Przewodniczącym Szkoły został : Kuba Cendro
Zastępcą : Julia Górska
W skład Zarządu Samorządu wybrani zostali : Maks Wilczek, Kamila Kobylańska, Hania Teleńczuk, Kuba Łabaz oraz Asia Komarnicka
Gratulujemy oraz życzymy powodzenia w pracy na rzecz szkoły !
  j.trelka     18-10-2012 14:35
  X Ogólnopolski Konkurs Ładnego Pisania
Jeśli masz ładny charakter pisma i lubisz pisać zgłoś się do polonistów.
Prace konkursowe przyjmujemy do 31.10 2012r.
  m.zinczuk     17-10-2012 16:41
  Wybieramy Mały Samorząd
Już w czwartek głosujemy i wybieramy Mały Samorząd (klasy 0-3) . Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia !
  j.trelka     16-10-2012 21:05
  Ogólnopolski konkurs przedmiotowy z j. polskiego Pingwin
Zgłoszenia i bliższe informacje do 7 XI 2011 r. u polonistów.
  m.zinczuk     11-10-2012 15:19
  UCZNIOWIE SP 23
03 PAŹDZIERNIKA 2012 r. uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielem
p. Beatą Rześniowiecką brali udział w uroczystym otwarciu
skrzynki bookcrossingowej na placu przed dworcem Wrocław Główny.
Otwarcia dokonał Prezydent Wrocławia - Rafał Dudkiewicz,
który przeczytał dzieciom wiersz Juliana Tuwima “Lokomotywa”.
Zdjęcia można obejrzeć na stronie naszej szkoły w zakładce:Galeria
i na stronie Gazety Wrocławskiej:
http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1559973,wroclaw-rafal-dutkiewicz-czytal-dzieciom-kolo-dworca,3570007,id,t,zid.html#galeria

:) :)
  i.michalska     08-10-2012 12:45
  Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z J. Polskiego Olimpus sesja jesienna
Zgłoszenia przyjmują poloniści do 10.10.2012 r.
  m.zinczuk     03-10-2012 15:36
  Stypendystka Uczniowskiego Programu Stypendialnego
Maria Szczygieł z klasy 6a otrzymała stypendium Prezydenta Wrocławia w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego. Gratulujemy!
  m.zinczuk     03-10-2012 15:34
  Wieczór w Muzeum
5 października, w godzinach od 15.00 do 17.00 wybrane muzea udostępniają swoje zbiory specjalnie dla dzieci i rodziców w ramach projektu ''Wieczór w Muzeum". Zbiory udostępniają następujące placówki muzealne:
Muzeum Miejskie Wrocławia
Muzeum Archeologiczne
Muzeum Narodowe
Muzeum Współczesne Wrocław
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
BWA - Galerie Sztuki Współczesnej
Muzeum Poczty i Telekomunikacji
Centrum Kultury "Zamek" w Leśnicy
  m.dziundzio     03-10-2012 12:02
  "Tenis 10"
W r. szk. 2012/2013 nasi uczniowie klas 1-3 będą uczyli się gry w tenisa ziemnego.
Pilotażowy projekt "Tenis 10" od września rozpoczął się w 20 wrocławskich szkołach podstawowych, m.in. w naszej szkole.

http://www.wroclaw.pl/w_f_z_tenisem.dhtml

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,12445772,We_wroclawskich_podstawowkach_naucza_podstaw_gry_w.html

  dyrektor     03-10-2012 09:23
  Cały Wrocław Czyta
Nasza szkoła już kolejny raz bierze udział w akcji "Cały Wrocław Czyta" - tym razem wybieramy się na Dworzec PKP przebrani w akcenty kolejarskie : mamy prawdziwe czapki kolejarza, lizaki i zabytkowe dziurkacze do biletów To jak reprezentowaliśmy naszą szkołę będzie można zobaczyć w galerii zdjęć.
  j.trelka     01-10-2012 18:09
  Mały Samorząd
Uwaga!! W naszej szkole w budynku przy ul. Pawiej rozpoczęła się kampania wyborcza do Małego Samorządu . Wszystkich chętnych i mających ciekawe pomysły zapraszamy do wzięcia udziału i jednocześnie życzymy powodzenia podczas wyborów.
  j.trelka     01-10-2012 18:04
  Konkurs Matematyczny
Konkurs matematyczny Multitest odbędzie się w szkole 17 października , zgłoszenia chętnych uczniów oraz opłatę w wysokości 7,50 zł proszę kierować do nauczycieli matematyki do 26 września. Serdecznie zachęcam wszystkich do udziału.
  a.haszto     24-09-2012 22:57
  Wojewódzki konkurs interdyscyplinarny "zDolny Ślązaczek"
16 października o godz. 12 odbędzie się etap szkolny konkursu. Zgłoszenia i bliższe informacje u p. M. Zińczuk do 28 września.
  m.zinczuk     20-09-2012 18:11
  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIBLIOTEK SZKOLNYCH
16 PAŹDZIERNIKA W KAMIENICY POD "ZŁOTYM SŁOŃCEM" - RYNEK 9
W GODZ. 9.30-13.00 ODBĘDĄ SIĘ UROCZYSTE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BIBLIOTEK SZKOLNYCH. ODBYWAJĄ SIĘ ONE POD PATRONATEM P. DYR. WYDZIAŁU EDUKACJI IWONY BUGAJSKIEJ ORAZ P. ADOLFA JUZWENKO DYREKTORA ZAKŁADU NARODOWEGO im. OSSOLIŃSKICH.
W RAMACH OBCHODÓW DZIECI BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁ W GRACH TERENOWYCH, ODBĘDZIE SIĘ TAKŻE HAPPENING PROMUJĄCY CZYTANIE, BIBLIOTEKI I BOOKCROSSING - CZYLI WYMIA KSIĄŻEK.
NASZA SZKOLĄ ZGŁOSIŁA SWÓJ UDZIAŁ W OBCHODACH.ZACHĘCAMY
I CHĘTNYCH UCZNIÓW I RODZICÓW O ZGŁASZANIE SIĘ DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ DO KOŃCA WRZEŚNIA.
  i.michalska     20-09-2012 14:11
  TYDZIEŃ DEMOKRACJI W SP 23
28 WRZEŚNIA 2012 ROKU W NASZEJ SZKOLE ODBĘDĄ SIĘ WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO. KANDYDATURY NA PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCĘ PRZYJMOWANE BĘDĄ DO PONIEDZIAŁKU 24 WRZEŚNIA. WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRACY NA RZECZ SWOJEJ SZKOŁY. :):)
  i.michalska     20-09-2012 13:47
  Olimpiada Wiedzy Polonica - Oxford.plus , 8.edycja
Zgłoszenia i bliższe informacje u polonistów do 27 września.
  m.zinczuk     18-09-2012 19:50
  "Z kulturą do zwierząt"
W piątek (14.09.12) w Parku Południowym w restauracji Agawa odbędzie się kolejna akcja "Z kulturą do zwierząt". W programie przewidziano koncerty i wystawę zdjęć. Bilet wstępu to : karma lub akcesoria dla zwierząt. Każdy kto coś przyniesie bierze udział w losowaniu nagród (bilety do teatru, płyty, książki).
Wszystkie dary zostaną przekazane na rzecz schroniska dla zwierząt. Zapraszamy do dołączenia się do tej akcji
  j.trelka     13-09-2012 16:17
  Pikinik w Wiosce Indiańskiej
W sobotę ( 22.09.12, godz. 12.00- 16.00) Wioska Indiańska zaprasza na rodzinny piknik, dobra zabawa i liczne atrakcje gwarantowane
Szczegóły i zapisy u p. Magdy Gawron. http://indianie.printylandia.pl/index.php/wioska_indianska.html
  j.trelka     13-09-2012 16:07
  EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA WE WROCŁAWIU
Uczniowie Koła dziennikarskiego i Koła historycznego w dniu 16 września 2012r. o godz. 12.45 (zbiórka przed budynkiem szkoły)wyjeżdżają na wycieczkę do naszej wrocławskiej telewizji. Wraz z przewodnikiem będziemy zwiedzać pomieszczenia telewizji, rozmawiać z pracownikami i oglądać ich pracę z drugiej strony ekranu. Wycieczka ta odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które trwają we Wrocławiu w dn. 8-16. 09.2012r. Warto zajrzeć na stronę: www.mn.wroclaw.pl
  i.michalska     13-09-2012 09:58
  Europejski Dzień Języków 21-28 września
Zapraszam do udziału w grze miejskiej POSZUKIWACZE JĘZYKÓW w centrum Wrocławia w najbliższa sobotę. Zapisy i informacje www.edj.wroclaw.pl
  a.borowa-wajs     12-09-2012 14:18
  Sprawdzian szóstoklasisty - język angielski
Zapraszam do lektury - http://www.english-mm.pl/. Więcej informacji już wkrótce.

Pozdrawiam
A. Borowa-Wajs
  a.borowa-wajs     12-09-2012 13:58
  Multitest - język angielski
Zapraszam uczniów z klas IV, V, VI do wzięcia udziału w konkursie z języka angielskiego.
Konkurs odbędzie się 19-10-2012 r.
Koszt - 8zł. Chętnych proszę o wpłacanie pieniędzy do 25.09 do
p. A. Borowej-Wajs

Pozdrawiam:)
  a.borowa-wajs     12-09-2012 13:48
  "Narodowe Czytanie Pana Tadeusza"
Zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie plenerowej dotyczącej akcji "Cały Wrocław czyta" w sobotę (08.09.12) w godzinach 14.00- 19.00 w Parku Staromiejskim. Tym razem przewidziany jest spektakl, w którym wrocławscy aktorzy będą czytać fragmenty " Pana Tadeusza" .
  j.trelka     05-09-2012 17:47
  Ogólnopolski Test Ortograficzny
Zgłoszenia i bliższe informacje do 8.10.12 u polonistów.
  m.zinczuk     04-09-2012 19:03
  Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny Multitest 2012
Zgłoszenia i bliższe informacje do 26.09.12 u polonistów.
  m.zinczuk     04-09-2012 19:01
  Podziękowanie za udział w ubiegłorocznej akcji zbierania nakrętek.
Dyplom z podziękowaniem.
Kliknij tutaj.
W tym roku szkolnym prosimy przynosić nakrętki do p. M. Zińczuk, ks. Mateusza Ciesielskiego i p. M. Gawron.
  m.zinczuk     03-09-2012 12:56
  NOWY ROK SZKOLNY
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013
odbędzie się 03.09.2012 r.

serdecznie zapraszamy

godz. 8:00 Msza Św.
godz. 9:30 kl. 0-6 w budynku szkoły przy ul. Przystankowej 32
  dyrektor     21-08-2012 12:16
  wyprawka-wnioski
termin składania wniosków o wyprawkę szkolną mija 4.09.
  a.rybinska     22-08-2012 16:02
POWRÓT