DOKUMENTACJA
 

STATUT SP 23

Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami 2018/2019

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2018/2019

Dni wolne 2018/2019

Koncepcja pracy szkoły na lata 2014-2019


Plan pracy szkoły na lata 2018-2019

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych w SP 23

Wymagania edukacyjne

Działania Dyrektora SP23 2006-2010

Działania Dyrektora SP23 2010-2015

CERTYFIKATY I DYPLOMY PRZYZNANE SP 23

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ


PROCEDURY UZYSKIWANIA KARTY ROWEROWEJ W SP 23

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS WYPADKÓW UCZNIÓW

Program Bezpieczna Szkoła

Szkolny program „Bezpieczna jazda na rowerze”

Polityka Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem

Procedura rozpatrywania skarg i wniosków


Program Wychowawczo - profilaktyczny 2018-2019


Wzory dokumentów 2017 do PPP


 
POWRÓT