Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Zapraszam Uczniów klas VIII i VII do wolontariackiego wsparcia młodszych uczniów w nauce. Uruchamiamy POGOTOWIE NAUKOWE. Proszę zgłaszać się do Wychowawców. Pedagog natomiast zaprasza uczniów obcokrajowców do specjalnej ekipy.

Napisany 2021-06-02 przez a.rybinska


Termin konsultacji: Wojciech Misiewicz (nauczyciel chemii) Środa 02.06.21r. Przedział czasowy 15:30 – 17:00

Napisany 2021-06-02 przez admin


Napisany 2021-06-01 przez dyrektor


Laureaci:

Marysia i Zosia Tyburcy (4a)

India Maag (5a)

Zofia Łakomy (7a)

Julia Orzechowska (7a)

Agnieszka Adamaszek (7b)

Paweł Dobosz (7b)


Wyróżnienia:

Natalia Dracz (6a)

Alan Adam (5a)

Urszula Niedźwiecka (4a)

G R A T U L U J E M Y

Napisany 2021-06-01 przez g.klek.


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEN

Rok szkolny 2020/2021.

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
  6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem