2012 - ROK JANUSZA KORCZAKA

 
ważniejsze wydarzenia galeria zdjęć prace plastyczne prace literackie


Harmonogram zajęć prowadzonych w Szkole Podstawowej

 nr 23 we Wrocławiu w ramach programu „2012 Rok Janusza Korczaka

 

Grono pedagogiczne naszej szkoły z dużą chęcią i zaangażowaniem włącza się do akcji „Rok Korczaka”. Wspólnie uważamy iż jest to świetna okazja zarówno do propagowania  idei korczakowskich, wzajemnej współpracy, aktywizacji społeczności szkolnej  jak i doskonała lekcja historii dla nas wszystkich.

Nasze założenia chcemy realizować poprzez  prowadzenie cyklicznych  zajęć tematycznych, prezentacje działań na naszej stronie internetowej, przyłączanie się do aktualnych wydarzeń prezentowanych na portalach internetowych (http://www.przystanekkorczak.pl/,http://2012korczak.pl/aktualnosci), uczestniczenie w wydarzeniach  kulturalno-oświatowych we Wrocławiu, organizacje konkursów , quizów edukacyjnych  itp.  Głównym celem podejmowanych działań będzie :

-przedstawienie twórczości, dorobku, życia Janusza Korczaka

- promowanie myśli, idei, wartości korczakowskich

- aktywizacja społeczności szkolnej

Oczekujemy, że  dzięki tym działaniom uczniowie będą :

-wiedzieli, kim był Janusz Korczak i jakie zasługi ma dla najmłodszych
- znali  tytuły  utworów Janusza Korczaka

-potrafili współpracować w grupie
- czytali ze zrozumieniem fragmenty książek

 

„2012 - ROK JANUSZA KORCZAKA”

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 WE WROCŁAWIU

Harmonogram prowadzonych działań

KLASY 0-3

 

                      Rodzaj działań

               

         Termin

 

Odpowiedzialny

 

1.Przyłączenie się do programu  Przystanek Korczak poprzez portal internetowy  , korzystanie z zasobów informacyjnych i własne publikacje

http://www.przystanekkorczak.pl/

http://2012korczak.pl/

 

2.”Jest taka historia- opowieści o Januszu Korczaku”  B. Ostrowicka – zajęcia czytelnicze

 

 

3. Poznajcie największego przyjaciela dzieci.

 

4. Zakładka na stronie internetowej szkoły – umieszczanie informacji o aktualnych działaniach, dokumentowanie wydarzeń

 

2. Janusz Korczak – gazetki tematyczne

 

 

 

Luty-listopad

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

Marzec

 

 

 

Luty-listopad

 

J. Trelka

B. Bogusz

 

 

 

 

J. Trelka

 

 

 

Wychowawcy

 

 

Administrator

J.Trelka, B. Bogusz

 

 

wychowawcy

1.„Prośba dziecka” –tablica informacyjna dla dorosłych

 

 

2. .”My w królestwie Maciusia I”- co był zrobił

gdybym  był królem

 

3. Wystawa „Miłość” oparta na tekstach J. Korczaka, Synagoga pod Białym Bocianem (wyjście)

 

4. „Nasze królewskie portrety”  zajęcia plastyczne, wystawa prac

 

5.”Korczak oczami dzieci”

 

Od marca (cyklicznie 2 semestry)

 

marzec

 

 

marzec

 

 

marzec

 

 

 

marzec

E. Supińska

 

 

 

A. Wardęga

J. Trelka, B. Bogusz

 

Wychowawcy

 

 

J. Trelka, B. Bogusz

 

 

 

M. Gawron

1. Z Panem Korczakiem w kinie „Król Maciuś I” cz. I

 

 

2.Poznajemy fragmenty tekstów J. Korczaka

http://2012korczak.pl/teksty-dla-dzieci

 

 

3.Zajęcia komputerowe. Korzystanie z portalu Korczak 2012 Strefa Dzieci (kolorujemy portret J. Korczaka  online )

 

4. Aktywne włączanie się do udziału w konkursach, wydarzeniach, dotyczące J. Korczaka organizowanych przez różne instytucje

Kwiecień

 

 

Kwiecień-listopad

 

 

 

Kwiecień

 

 

 

Na bieżąco wg ofert

Wychowawcy świetlicy

 

Wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy

 

J. Trelka, B. Bogusz

 

 

 

Wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy,

specjaliści

1.”Prośba dziecka” –prezentacja multimedialna

 

 

2. .”Jest taka historia- opowieści o Januszu Korczaku”  B. Ostrowicka – zajęcia czytelnicze

 

Maj

 

 

maj

J. Trelka

B. Bogusz

 

J. Trelka

1.Z Panem Korczakiem poznajemy nasze prawa i obowiązki.

 

2. 1. Z Panem Korczakiem w kinie „Król Maciuś I” cz. I

 

3. . Szanuj mnie- gazetka tematyczna „Prawa dzieci”

 

 

 

czerwiec

 

 

czerwiec

 

 

czerwiec

 

 

 

A. Wardęga

 

 

Wychowawcy świetlicy

 

Wychowawcy, wychowawcy świetlicy

1.,, Reforma administracyjna puka do drzwi"

 

2.Przygotowywanie spektaklu teatralnego

 

3. Poznajcie największego przyjaciela dzieci.

 

Wrzesień

 

Wrzesień-listopad

 

wrzesień

W. Pijanowska

 

A. Stokłosa

 

Wychowawcy

1.„Jesienne Portrety- Pan Korczak i jego dzieci”

 

2. „Pamiętnik Blumki”- zajęcia czytelnicze

 

3. Zajęcia komputerowe. Korzystanie z portalu Korczak 2012 Strefa Dzieci (kolorujemy portret

J. Korczaka  online )

 

Październik

 

Październik

 

Październik

Wychowawcy świetlicy

J. Trelka

 

B. Bogusz

1.Zaprojektuj okładkę książki J. Korczaka  (konkurs)

 

2. Spektakl teatralny. Podsumowanie działań.

Listopad

 

Listopad

 

 

  1. Stokłosa

 

KLASY 4-6

 

DZIAŁANIA

 

TERMIN

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zwiedzanie Dzielnicy Czterech Świątyń kl. 4-6

09.2011r.

M. Gawron, M. Dziundzio

Przedstawienie „Mendel Rosenbusch” kl. 4b, 5a

11.2011r.

M. Gawron, M. Zińczuk, G. Klęk, A. Rybińska

Poznajemy kulturę żydowską- zajęcia edukacyjne, lekcje religii

11.2011-12.2012r.

M. Gawron, A. Rybińska

Edyta Stein-wrocławianka, żydówka, święta- zajęcia edukacyjne w kl. 5-6

11-12.2011r.

A. Rybińska

Zwiedzamy dom Edyty Stein - wyjście 

Wiosna 2012r.

M. Gawron, A. Rybińska

Poznajemy postać Janusza Korczaka zaj. Edukacyjne w kl. 5-6

1-3.2012r.

M. Gawron, A. Rybińska

Janusz Korczak i inni Żydzi w kulturze polskiej, zajęcia edukacyjne w kl. 5-6, l. religii

1-2. 2012r.

M. Gawron, A. Rybińska

Obejrzenie filmu „Janusz Korczak” kl. 4-6

02.2012r.

M. Zińczuk

Lekcja w kl. 4b „ Janusz Korczak- Jak kochać dziecko?”

02.2012r.

M. Zińczuk

Lekcja w kl. 5a – Janusz Korczak- cytaty i wartości

02.2012r.

M. Zińczuk

Lekcja w kl. 6a – Wartości, jakimi kierował się Janusz Korczak

02.2012r.

M. Zińczuk

Klasy 4-6 uczniowie pisali prace: List do dorosłego o tym, jak należy traktować dziecko. Prace inspirowane poglądami na wychowanie  i twórczością J. Korczaka.

03.2012r.

Najlepsze prace umieszczono na stronie internetowej szkoły

M. Zińczuk

Udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie: „Co jest dla mnie najważniejsze?” Wartości Janusz Korczaka w szkole XXI wieku.

04.- 05. 2012r.

M. Zińczuk

Prezentacje multimedialne dotyczące Janusza Korczaka

06.2012r.

M. Zińczuk

Opracowanie teczki tematycznej dotyczącej Janusza Korczaka

03.-04. 2012r.

I. Michalska

Gazetki  ilustracyjno-informacyjne w czytelni szkolnej: Janusz Korczak – życie i twórczość Zajęcia z uczniami z KPB

03.2012r.

I Michalska

Zajęcia edukacyjne z uczniami w ramach godz. świetlicy, zajęć pozalekcyjnych: Bohaterowie książek J. Korczaka

03-04.2012r.

I Michalska

Czytamy książki autorstwa J. Korczaka: Król Maciuś Pierwszy, Kajtuś Czarodziej – lekcje

O3, 04, 05. 2012r.

I. Michalska

Prezentacja filmu A. Wajdy Janusz Korczak – kl. 4b

26.03.2012r.

I. Michalska

Wyszukiwanie informacji o J. Korczaku  w książkach i w Internecie, na podstawie zgromadzonych materiałów wykonanie portretu Janusza Korczaka  – zajęcia edukacyjne kl. 6a

03.2012r

I. Michalska

Cykliczne spotkania z bohaterami książek J. Korczaka w ramach akcji „Cały Wrocław czyta dzieciom”

05.2012r.

I. Michalska oraz uczniowie z KPB

Prawa i obowiązki ucznia, prawa dziecka- przygotowanie wystawy w czytelni  w formie stałej ekspozycji

od 06-12.2012r.

I Michalska

Wyjście do Synagogi Pod Białym Bocianem Zwiedzanie wystawy  o J. Korczaku

27.03.2012r.

M. Ciucias-Szczygieł

T. Wilczek

Króla Maciusia wizja świata – kl. 4  projekcja filmu W. Jakubowskiej

2-3. 2012r.

A. Rybińska

Konkurs na najciekawszy poster: Kim był Janusz Korczak

4-5. 2012r. Liga klas

G. Klęk, wychowawcy

Konkurs wiedzy o Januszu Korczaku

05.2012r.

M. Gawron, A. Rybińska,

Postawa Polaków wobec Holocaustu, zajęcia edukacyjne w kl. 6

09-10. 2012r.

M. Krzemińska

Wycieczka do szkoły żydowskiej Laufer-Etz Cham

10.2012r.

I Krzemińska, I. Michalska

Bohaterowie bajek Korczaka, prezentacje

 09-10. 2012r. wolontariat

A. Rybińska

Opowiemy Wam o krainie bajek Korczaka

21.11.2012r. wolontariat dla zerówki

A. Rybińska

Wystawa w czytelni podsumowująca działania  związane z postacią  J. Korczakiem (portrety pisarza, prace plastyczne uczniów, prace literackie, książki – różnorodne wydania ).

11.2012r.

I. Michalska, nauczyciele-przedmiotowcy, uczniowie

 

Grono pedagogiczne naszej szkoły z dużą chęcią i zaangażowaniem włącza się do akcji „Rok Korczaka”.

Wspólnie uważamy, iż jest to świetna okazja zarówno do propagowania idei korczakowskich, wzajemnej współpracy, aktywizacji społeczności szkolnej, jak i doskonała lekcja historii dla nas wszystkich. W ostatnich miesiącach w naszej szkole odbyło się już kilka interesujących wydarzeń i zajęć tematycznie związanych z postacią i twórczością Janusza Korczaka. Jednym z nich jest cykl zajęć: „Co bym zrobił, gdybym był królem”, przeprowadzony w klasach pierwszych. Podczas zajęć między innymi wcielamy się w role Królów i Królowych, wymyślamy nasze zasady rządzenia państwem (Dekret Królewski), zastanawiamy się czy warto być królem i jakie cechy charakteru powinien mieć dobry władca. Poznajemy również króla „Maciusia I” za pomocą książki J.Korczaka, audiobooka oraz filmów animowanych. Tworzymy wspólnie nasze „Jednodniowe Królestwo”, zabawa, w której każdy przez jeden dzień ma możliwość bycia królem. Jednak, żeby się nim stać musi najpierw zostać wybrany przez swój lud. Zastanawiamy się również nad „Królewskim Menu”, tworzymy kartę dań, w której zdecydowanie dominują słodycze, desery i inne dziecięce smakołyki. W „Jednodniowym Królestwie” rozkład zajęć skupiony jest głównie na zabawach, a zamiast lekcji nasi Królowie woleliby np. lot balonem, walkę na poduszki czy całodzienny pobyt w Disneylandzie. Zastanawiamy się również nad naszym królewskim wizerunkiem i tworzymy „Królewskie Portrety”. W ramach tych zajęć przyświecają nam idee pana Korczaka, które przekazujemy i promujemy wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły. Pamiętamy również, że władza to duża odpowiedzialność i staramy się jej nie nadużywać. J Zajęcia prowadzone są w świetlicy szkolnej przez: p. Joannę Trelkę i p.Barbarę Bogusz


Kółko Misyjne i Pan Korczak

 Uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia Kółka Misyjnego wraz z panią Magdą Gawron również włączyli się do naszych działań związanych z Rokiem Janusza Korczaka. Podczas zajęć dzieci poznały szczegółowo idee korczakowskie , które okazały się bardzo bliskie z tym co przyświeca celom Kółka  Misyjnego.  Tak samo jak dla pana Korczaka my również uważamy, że wszystkie dzieci są ważne, wartościowe bez względu na rasę , kolor skóry czy wyznanie.  Zajęcia dotyczące  Janusza Korczaka były również próbą  połączenia tematyki czasów drugiej wojny światowej jak i aktualnej problematyki życia  dzieci na innych kontynentach w trudnych warunkach socjalno-ekonomicznych. Efektem zajęć są śliczne kartonowe figurki dzieci z różnych zakątków świata jak i oryginalna pełnowymiarowa postać  Janusza Korczaka, które można podziwiać w szkole w budynku przy ul. Pawiej. Zapraszamy!

 

 

"Jest taka historia. Opowieści o Januszu Korczaku"

Dzieci z klas drugich uczestniczyły w cyklicznych zajęciach czytelniczych, podczas który zgłębiały wiedzę dotyczącą Janusza Korczaka jako opiekuna, wychowawcy i dyrektora Domu Dziecka. Na podstawie książki Beaty Ostrowickiej: "Jest taka historia.Opowieści o Januszu Korczaku" uczniowie mieli również okazje prześledzić losy ich rówieśników, których dzieciństwo przypadło na lata wojenne.

 

Laureaci szkolnego konkursu plastycznego pt. „Król Maciuś I i jego królestwo”:
I miejsce: Maja Gramza, kl. 2 a
II miejsce: Magdalena Wojciechów, kl. 3 b
III miejsce: Hanna Pawełka, kl. 1 a Paula Gawron, kl. 3 b
Wyróżnienia: Wiktor Pietryka, kl. 3 a Jakub Cendro, kl. 3 a Błażej Sławik, kl. 1 a

Laureaci międzyświetlicowego konkursu plastycznego pt. „Król Maciuś I i jego królestwo:”
I miejsce: Sara Janczak i Pola Grądek, SP 61 (opiek.: Agnieszka Cieślik) Martyna Spytek, SP 36 w ZS 15 (opiek.: Iwona Wacek, Wiera Pinecka)
II miejsce: Karolina Waśko, SP 63 (opiek.: Maria Wędrychowicz, Marta Henclewska-Kużaj)
III miejsce: Barbara Błaszczyszyn, SP 63 (opiek.: Maria Wędrychowicz, Elżbieta Nowak)
Wyróżnienia: Wojciech Jaworski, SP 3 (opiek.: Małgorzata Gruca) Michał Chojnacki, SP 3 (opiek.: Magdalena Łańcucka) Weronika Roznerska, SP 63 (opiek. Ewelina Kluzowicz, Elżbieta Nowak)
GRATULUJEMY!
Organizator konkursów: Anna Wardęga  


Korczak 2012 - Podsumowanie

Ogłoszenie roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka stało się okazją do urozmaicenia oferty zajęć i Programu Wychowawczego naszej szkoły. Od marca do grudnia 2012r. starliśmy się popularyzować i promować postać i poglądy Janusza Korczaka.

W ramach wspólnie podjętych działań dydaktyczno- wychowawczych realizowane były różnorodne zajęcia . Do najważniejszych z nich należą :
 - zajęcia czytelnicze : „Jest taka historia… opowieści o Januszu Korczaku”
 - pogadanki wychowawców klas na temat : „Jakie są nasze prawa i obowiązki”, „Gdy śmieje się dziecko, śmieje się
   cały świat”
  - zajęcia i gazetki tematyczne : „Poznajcie największego przyjaciela dzieci”, „Prośba dziecka”, „My w królestwie
   Maciusia I”, „Co bym zrobił gdybym był królem…?”, „Korczak oczami dzieci”, „Z panem Korczakiem poznajemy
   nasze prawa i obowiązki”, „Szanuj mnie” , „Dziecko szczęśliwe”
  - zajęcia filmowe i multimedialne : „Z Panem Korczakiem w kinie..”, słuchanie audiobooków : „Król Maciuś i” ,
    prezentacja multimedialna „Janusz Korczak – przyjaciel dzieci”
  - korzystanie z zasobów internetowych portalu „Korczak 2012”
  - Międzyszkolny Konkurs Plastyczny: „Król Maciuś i i jego królestwo”
  - warsztaty filmowe: „ Rozmawiamy o Januszu Korczaku”
  - przygotowanie i wystawienie spektaklu teatralnego „Król Maciuś I”
  - nagrywanie, zbieranie materiałów, realizowanie i projekcja filmu „Korczak 2012”, który przedstawia kilkumiesięczne
    działania uczniów i nauczycieli dotyczące Roku Janusza Korczaka.
  - Uroczyste podsumowanie obchodów Roku Korczaka, podczas którego odbyła się premiera spektaklu teatralnego
    oraz filmu : „Korczak 2012”.

Przystępując do projektu : „Korczak 2012” głównym celem, który nam przyświecał było popularyzowanie postaci wybitnego pedagoga, prekursora w walce o prawa dziecka, jego dorobku oraz głoszonych wartości i idei. Dzięki bogatej ofercie dydaktycznej oraz ciekawym formom zajęć zamierzone efekty udało się osiągnąć. Bardzo istotna jest również aktywność i zaangażowanie uczniów w różne formy działań, co daje duża nadzieję, że postać Starego Doktora nie będzie nikomu obojętna i utkwi każdemu na dłużej w pamięci.

POWRÓT