2013 Rok Juliana Tuwima


 

O Julianie Tuwimie słów kilka...


Ilustracje do fragmentu wiersza o słowach J. Tuwima
(kl. 6a - prowadzący M. Zińczuk)


Ilustracje do wierszy Juliana Tuwima

Ilustracje do wiersza Juliana Tuwima "Spóźniony słowik"

Jedzie do kina lokomotywa

Konkurs Zielona Lokomotywa

Nie tylko Hilary gubi okulary

Warsztaty artystyczne Ptasie Radio


Warsztaty artystyczne


Harmonogram zajęć prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 23
we Wrocławiu w ramach programu

2013 Rok Juliana Tuwima

Rodzaj działań Termin Odpowiedzialny
1. Stworzenie zakładki i aktualizacja działań na stronie internetowej. kwiecień-grudzień Administrator
Koordynator szkolny
2. „W zaczarowanym świecie Juliana Tuwima” Zapoznanie z twórczością i biografią J. Tuwima (podczas lekcji, zajęć dodatkowych, w świetlicy). kwiecień Nauczyciele Wychowawcy
3. „Zielona Lokomotywa”- konkurs szkolny. kwiecień/maj Edyta Jałowiecka
4. Gazetki tematyczne tematycznie powiązane z Julianem Tuwimem, twórczością i działalnością poety. kwiecień- czerwiec Angelika Kurmańska
Wychowawcy klas Wychowawcy świetlicy Samorząd Szkolny
„Wiersze Juliana Tuwima”- konkurs kaligraficzny  kwiecień/maj  

Ewa Romanowska

„Wiersze Juliana Tuwima” – konkurs recytatorski  kwiecień  K.Kramarczyk
A.Bielecka  
5. „Kryptonim : Hilary”- detektywistyczna gra terenowa. czerwiec B.Bogusz J.Trelka
6. „Cała Szkoła Czyta Tuwima” – zajęcia promujące twórczość poety, poznawanie utworów mniej znanych, rozwijanie aktywności czytelniczej, prezentacje wybranych utworów przez uczniów, słuchanie audiobooków, organizacja „Turniejów pięknego czytania Tuwima” itp.  kwiecień-grudzień 

Wychowawcy świetlicy

7. „Lokomotywą przez świat”- warsztaty artystyczne. Twórcze działania plastyczno/techniczne bazujące na twórczości poety, np. Lokomotywa przestrzenna, Pluszowe Ptaki z „Ptasiego Radia” itp.   maj  A.Kurmańska 
M.Gawron
„Od rymów Juliana Tuwima po deski teatru” Warsztaty teatralne i zabawy literackie, happeninCzerwiec-grudzieńg tetralny.   czerwiec-grudzień  A.Stokłosa 
„W zaczarowanym świecie Juliana Tuwima” Zapoznanie z twórczością i biografią J.Tuwima (podczas lekcji, zajęć dodatkowych, wwrzesień świetlicy).  wrzesień  Nauczyciele
Wychowawcy
świetlicy 
„Kryptonim : Hilary”- detektywistyczna gwrzesieńra terenowa.  wrzesień  J.Trelka
B.Bogusz 
„Tuwimowe krzyżówki”  wrzesień L. Zator 
„Tuwim interaktywnie”- przygotowanie prezentacji multimedialnej dla klas 1-3  wrzesień A. Wardęga 
„Konkurs recytatorski”  październik-listopad D. Kolażowska
W. Pijanowska
M. Bartela  
„Lokomotywą przez świat”- warsztaty artystyczne. Twórcze działania plastyczno/techniczne bazujące na twórczości poety, np. Lokomotywa przestrzenna, Pluszowe Ptaki z „Ptasiego Radia” itp. listopad  A. Kurmańska
M. Gawron
J. Trelka
„Literacki wehikuł czasu..”-podsumowanie działań.   grudzień  B. Bogusz
J. Trelka
A. Stokłosa
A. Kurmańska

        2013 ROK JULIANA TUWIMA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23
KLASY 4-6
DZIAŁANIA  TERMIN  ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Inscenizacje do utworów J. Tuwima-kl. 6a
Lekcje kl. 4,5a, 6b
7 i 8 05. 2013
I i II semestr 2013 
M. Zińczuk 
Ilustracje do utworów J. Tuwima i gazetka (strona int. szkoły)  09.2013 kl. 4
10.2013 kl. 6b
12.2013 kl.4 
M. Zińczuk 
Konkurs graficzny na zajęciach komputerowych „Interpretacje wiersza”    A. Haszto J. Kurnicka 
Szlakiem J. Tuwima – przygotowujemy plan wycieczki – kl. 6b  05.06.2013  A.Dolińska-Jarco 
Zajęcia plastyczne – ilustracje do wierszy J. Tuwima, wykorzystanie programów komputerowych: Paint   04.05.06.2013  I. Michalska 
Wyszukiwanie informacji o J. Tuwimie w Internecie,
w książkach.Opracowanie teczki tematycznej dotyczącej
JULIANA TUWMA 
04.05.2013
09.2013 
I .Michalska
KPK
Gazetki ilustracyjno-informacyjne w czytelni szkolnej, korytarz II p.: JULIAN TUWIM – życie i twórczość   03.2013  I. Michalska
Zajęcia z uczniami z Koła Przyjaciół Książki 
Cykliczne spotkania z bohaterami książek J. Tuwima w ramach akcji „Cały Wrocław czyta dzieciom” Bohaterowie książek J. Tuwima   04, 05, 09, 10.2013r.  I. Michalska, KPK 
Czytamy – recytujemy wiersze autorstwa J. Tuwima: KONKURS RECYTATORSKI   09-10. 2013r.  I. Michalska 
Prezentacje multimedialne dotyczącej JULIANA TUWIMA na podstawie zgromadzonych materiałów  06.2013  Nauczyciele-godziny wychowawcze, I. Michalska, KPK- uczniowie  
Wystawa w czytelni podsumowująca działania związane z postacią J. Tuwimem (portrety pisarza, prace plastyczne uczniów, prace literackie, książki – różnorodne wydania ).  11-12.2013  Nauczyciele, uczniowie 

PODSUMOWANIE UROCZYSTY APEL

POWRÓT