WYMAGANIA EDUKACYJNE
 

Wymagania edukacyjne z j. polskiego (2018/2019)
   - Małgorzata Zińczuk

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego (2018/2019)
   - Małgorzata Jaszczyk


Wymagania edukacyjne z matematyki (2018/2019)
   - Joanna Kurnicka, Michał Molicki


Wymagania edukacyjne z historii (2018/2019)
   - Mirosawa Krzemińska


Wymagania edukacyjne z j. angielskiego (2018/2019)
    - Agnieszka Borowa-Wajs


Wymagania edukacyjne z informatyki (2018/2019)
    - Ewa Sawicka


Wymagania edukacyjne z j. niemieckiego (2018/2019)
    - Anna Niksińska


Wymagania edukacyjne z w-f (2018/2019)
    - Jarosław Dzikowski, Barbara Grudzińska, Maciej Sosnowski,
       Bartłomiej Gawron, Roland Gromada


Wymagania edukacyjne z techniki (2018/2019)
    - Ryszard Rumianowski


Wymagania edukacyjne j. niemieckiego (2018/2019)
    - Małgorzata Kałwik


Wymagania edukacyjne j. polskiego (2018/2019)
    - Karolina Junik


Wymagania edukacyjne j. angielskiego (2018/2019)
    - Paulina Hadryś


Wymagania edukacyjne - wymagania edukacyjne - przyroda,
   chemia, biologia, geografia (2018/2019)
    - Grażyna Klęk

 
POWRÓT