Sukcesy - rok szkolny 2008/2009
 

Miejsca zajęte w ogólnopolskim konkursie z języka polskiego Geniusz:
13. miejsce zajęła Maja Ziobrowska z kl. 4b
15. miejsce zajęła Alicja Idzior z kl. 6b
15. miejsce zajęła Aleksandra Piętal z kl. 4b
15. miejsce zajęła Dorota Trojniak z kl. 4b

Jacek Słociak, uczeń kl. 3b , zajął II miejsce w dzielnicowym etapie IX Miejskiego Konkursu Matematycznego dla klas trzecich

W konkursie Kangur 2009
  • nagrodę w postaci obozu zdobył uczeń kl. 3b – Jacek Słociak (108,75 p.)
  • wyróżnienie i nagrodę książkową otrzymał uczeń kl. 3b – Dawid Migacz (86,25 p.),
  • wyróżnienie i nagrodę książkową otrzymała uczennica kl. 3b – Julia Fastyn (76,75 p.).

Julia Sitarska z klasy 4b zajęła 15. miejsce w ogólnopolskim konkursie z j. polskiego MIX

Uczniowie nagrodzeni w ogólnopolskim konkursie z języka polskiego Omnibus 2009: Izabela Jasion z kl. 6a zajęła 3. miejsce w województwie i 22. w kraju Hanna Gawron z kl. 5a zajęła 3. miejsce w województwie i 28. w kraju Dagna Budakiewicz z kl. 6a zajęła 5. miejsce w województwie i 27. w kraju Katarzyna Tarasiewicz z kl. 5a zajęła 10. miejsce w województwie i 89. w kraju Rozalia Kierc z kl. 4b zajęła 16. miejsce w województwie i 131. w kraju Dorota Trojniak z kl. 4b zajęła 23. miejsce w województwie i 170. w kraju Julia Sitarska z kl. 4b zajęła 35. miejsce w województwie i 273. w kraju

Uczennica klasy 4a Zosia Lelonkiewicz w swojej kategorii wiekowej zdobyła tytuł Mistrza Dolnego Śląska, zajęła I miejsce w Międzynarodowych Zawodach o Puchar Orlickich Gór w narciarstwie.

Julia Rak (4a) zajęła VIII miejsce w Międzynarodowym Turnieju Szermierczym Challange Wratislavia.

Agnieszka Trojniak z klasy 6a zajęła 3. miejsce w VI Międzyszkolnym Konkursie Małych Form Dziennikarskich ,,O Laur Złotej Czcionki”.

W tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu "Alfik Matematyczny"
• Dagna Budakiewicz uczennica klasy 6a, zajęła pierwsze miejsce w kraju, uzyskując 100% punktów.
• Katarzyna Tarasiewicz z klasy 5a: dyplom uznania za bardzo dobry wynik:
18 miejsce w województwie i 94 miejsce w kraju.

Wyniki międzynarodowego konkursu matematycznego - Test Matematyka Plus 10 Edycja Oxford Educational International – Londyn.
W dniu 7 listopada 2008 roku 28 uczniów naszej szkoły wzięło udział w dziesiątej edycji tego konkursu. Każdy z uczestników mógł otrzymać maksymalną liczbę 100 punktów. Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów:
• Dagna Budakiewicz, uczennica klasy 6a uzyskała miano Laureata I stopnia z wyróżnieniem (100 punktów)
• Krzysztof Erdt, uczeń klasy 4b uzyskał miano Laureata II stopnia (92 punkty)
• Jakub Olejniczak, uczeń klasy 4a uzyskał miano Laureata II stopnia (92 punkty)
• Dorota Trojniak uczennica klasy 4b uzyskała miano Laureata III stopnia (88 punktów)
• Rozalia Kierc, uczennica klasy 4b uzyskała miano Laureata III stopnia (88 punktów)
• Adrianna Jacek, uczennica klasy 6a uzyskała miano Laureata III stopnia (88 punktów)
• Michał Gebuza, uczeń klasy 4b uzyskał miano Laureata III stopnia (88 punktów) • Julia Sitarska, uczennica klasy 4b uzyskała miano Laureata IV stopnia (84 punkty)
• Izabela Jasion, uczennica klasy 6a uzyskała miano Laureata IV stopnia (84 punkty)
• Bartosz Laufer, uczeń klasy 6a uzyskał miano Laureata IV stopnia (84 punkty)
• Hanna Gawron, uczennica klasy 5a uzyskała miano Laureata V stopnia (80 punktów)
• Grzegorz Laufer, uczeń klasy 4a uzyskał miano Laureata V stopnia (80 punktów)

Wyniki Ogólnopolskiego konkursu historycznego Olimpus – sesja zimowa
Klasy 4
1.Maja Ziobrowska dyplom laureata, 3 miejsce
2.Krzysztof Erdt dyplom laureata, 7 miejsce
3. Aleksandra Pięta dyplom laureata, 9 miejsce
4. Monika Szafrańska dyplom laureata, 9 miejsce
Klasy 5
1. Katarzyna Tarasiewicz dyplom laureata, 5 miejsce
2. Natalia Dżugaj dyplom laureata, 5 miejsce
3. Anna Sadowska dyplom laureata, 5 miejsce
4. Hanna Gawron dyplom laureata, 7 miejsce
5. Aleksandra Warzocha dyplom laureata, 8 miejsce
6. Maria Olechnowicz dyplom laureata, 9 miejsce
Klasy 6
1. Agnieszka Trójniak dyplom laureata, 4 miejsce
2. Dagna Budakiewicz dyplom laureata, 8 miejsce

● DAGNA BUDAKIEWICZ z klasy 6a została laureatką VI Dolnośląskiego Konkursu Interdyscyplinarnego "zDolny Ślązaczek".

Spośród 38 uczestników części ustnej etapu finałowego laureatami zostało 20 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 22 punkty w części ustnej. Są oni zwolnieni
z pisania sprawdzianu po szkole podstawowej. Laureatce gratulujemy!

● Wyniki ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego Sezam

  6. miejsce zajęła Dagna Budakiewicz z kl. 6a
  8. miejsce zajęła Hanna Gawron z kl. 5a
  9. miejsce zajęła Maja Ziobrowska z kl. 4b
 13. miejsce zajęli: Barbara Jakubik z kl. 4b i Paweł Niedźwiecki z kl. 5b
 14. miejsce zajęła Anna Sadowska z kl. 5a

Laureaci XVI Konkursu Wiedzy o Wrocławiu
Eliminacje szkolne 2008/2009
- Dagna Budakiewicz klasa 6a
- Adrianna Jacek klasa 6a
- Natalia Dżugaj klasa 5a

● Laureaci konkursów matematycznych

MULTITEST Matematyka– (20.10.2008r)
LAUREACI:
- 3 miejsce w kraju dyplom laureata - Dagna Budakiewicz kl. 6a
- 9 miejsce i dyplom laureata – Hanna Gawron kl. 5a
- 11 miejsce w kraju i dyplom wyróżnienia – Filip Lewandowski kl. 6a
- 13 miejsce i dyplom wyróżnienia – Kasia Tarasiewicz kl. 5a
- 14 miejsce i dyplom wyróżnienia- Krzysztof Erdt kl. 4b i Wojtek Klimek kl. 4a
Olimpiada matematyczna OLIMPUS (4.11.2008r.) ( udział wzięło 25 osób )
- 10 miejsce w ogólnopolskim konkursie – Michał Gebuza kl. 4b

Laureaci konkursu Multitest Historia
- 4 miejsce w kraju, dyplom laureata – Dorota Trojniak kl. 4b
- 9 miejsce w kraju, dyplom laureata – Adrianna Jacek kl. 6a
- 14 miejsce w kraju, dyplom wyróżnienia – Aleksandra Buczek kl. 6a
- 15 miejsce w kraju, dyplom wyróżnienia- Izabela Jasion kl. 6a

● W ogólnopolskim konkursie j. polskiego Multitest:
20. miejsce zajął K. Erdt z kl.4b
20.miejsce zajęła H. Gawron z kl. 5a
19.miejsce zajęła D. Budakiewicz z kl. 6a

● W ogólnopolskim konkursie z j. polskiego Olimpus sesja jesienna:
11. zajęła Dorota Trojniak z kl. 4b
12.miejsce zajęła H. Gawron z kl. 5a
20. miejsce zajęła D. Budakiewicz z kl. 6a

W konkursie ,, zDolny Ślązaczek” do etapu powiatowego awansowali:
D. Budakiewicz, I. Jasion z kl. 6a, N. Dżugaj, K. Tarasiewicz z kl. 5a.
Do etapu finałowego awansowała D. Budakiewicz z kl. 6a.

Wyniki konkursu - Test Historia Plus II Edycja Oxford Educational International – Londyn W dniu 17 października 2008 roku 16 uczniów naszej szkoły wzięło udział w drugiej edycji tego konkursu. Każdy z uczestników mógł otrzymać maksymalną liczbę 100 punktów. Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów.

Miano :
• Laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który otrzymał maksymalną liczbę 100 punktów
• Laureata I stopnia otrzymuje uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 punktów
• Laureata II stopnia otrzymuje uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 punkty
• Laureata III stopnia otrzymuje uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 punktów
• Laureata IV stopnia otrzymuje uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 punkty
• Laureata V stopnia otrzymuje uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 punktów

Gratulujemy :
1. Alicji Idzior uczennicy klasy 6b, która uzyskała miano Laureata I stopnia
(96 punktów)
2. Izabeli Jasion uczennicy klasy 6a, która uzyskała miano Laureata I stopnia
(96 punktów)
3. Dorocie Trojniak uczennicy klasy 4b, która uzyskała miano Laureata II stopnia
(92 punkty)
4. Łukaszowi Dubniańskiemu uczniowi klasy 6a, który uzyskał miano Laureata II stopnia (92 punkty)
5. Aleksandrze Buczek uczennicy klasy 6a, która uzyskała miano Laureata III stopnia (88 punktów)
6. Agnieszce Trojniak uczennicy klasy 6a, która uzyskała miano Laureata IV stopnia (84 punkty)

Hanna Gawron i Katarzyna Tarasiewicz z klasy 5a otrzymały w roku szkolnym 2008/2009 roczne stypendia Prezydenta Wrocławia w Uczniowskim Programie Stypendialnym za osiąganie doskonałych wyników w nauce i odnoszenie sukcesów w konkursach i zawodach.

POWRÓT