Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 


biblioteka

Biblioteka

Biblioteka dysponuje dwoma pomieszczeniami: czytelnią i wypożyczalnią. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek. Zbiory ułożone są tematycznie. W naszej bibliotece znajduje się przeszło 7400 woluminów. Mamy wiele pozycji z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży, lektury, książki naukowe oraz popularnonaukowe. Wyszukanie interesującej książki nie jest trudne. Zawsze pomocą służy bibliotekarz, starszy uczeń, ale można też skorzystać z katalogu alfabetycznego i rzeczowego. W czytelni wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający : encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, albumy oraz inne pozycje z różnych dziedzin wiedzy. Uczniowie mają również możliwość korzystania z zasobów Internetu, dzięki wyposażeniu czytelni w stanowisko komputerowe z dostępem do sieci. Biblioteka prenumeruje czasopisma dla dzieci: Płomyczek, Poznaj Swój Kraj, Młody Technik, Eko-Świat, Turysta Szkolny. Dla nauczycieli: Nowa Szkoła, Gazeta Szkolna, PC World Komputer, Biblioteka w Szkole. Biblioteka szkolna prowadzi zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, organizuje konkursy recytatorskie i czytelnicze.

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

Poniedziałek - 8.00-15.00
Wtorek - 8.00-15.00
Środa - 8.00-14.00
Czwartek - 8.00-14.00
Piątek 8.00-13.00

Wiadomości z bilioteki

Tegoroczny MMBS przebiega pod hasłem: „Baśnie i legendy z całego świata”, z tej okazji biblioteka
zaprasza do udziału w następujących wydarzeniach:

UCZNIOWIE KLAS 1-3:

I. ”Czytanie na dywanie”→ głośne czytanie wybranych baśni i legend.

Uczniowie klas 1-3 spędzający czas w świetlicy szkolnej. Dzieciom młodszym czytają starsi koledzy i koleżanki przebywający na świetlicy. Czytelnicze spotkania mają wzbudzić u najmłodszych uczniów zainteresowanie książką, a także rozbudzić w nich pasję czytania.

II. Konkurs plastyczny na Ilustrację do ulubionej baśni (Ilustracja baśniowego bohatera/baśniowej sceny).

Warunki uczestnictwa:

 • samodzielne wykonanie pracy plastycznej podczas szkolnych zajęć na świetlicy

 • prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną płaską (rysunek, wycinanka, akwarela itp.)

 • Format prac A4

 • Prace muszą być zaopatrzone w czytelną metryczkę (na odwrotnej stronie pracy), zawierającą informację:
  imię i nazwisko autora, klasa.

Kryteria oceniania:

 • Twórcza pomysłowość i wyobraźnia oraz oryginalność w zakresie przedstawienia tematu;

 • Estetyczne wykonanie pracy i ogólne wrażenie artystyczne;

UCZNIOWIE KLAS 4-6:

III. Konkurs plastyczny na zakładkę do książki

Warunki uczestnictwa:

 • Samodzielne wykonanie z dowolnych materiałów zakładki do książki, w którą należy wkomponować wybrany cytat, aforyzm związany z książką lub z czytaniem książek;

 • Uczniowie wykonują pracę dowolną techniką.

 • Prace muszą być zaopatrzone w metryczkę, zawierającą informację: imię i nazwisko autora oraz klasę,
  do której uczęszcza;

 • Najciekawsza zakładka do książki, otrzyma nagrodę niespodziankę.

Kryteria oceniania:

 • Koncepcja, pomysł, wyobraźnia oraz oryginalne wykonanie pracy.

  Termin oddania prac do → 22.10.2021 r.


UCZNIOWIE KLAS 7-8:

IV. Konkurs czytelniczy: „Z jakiej książki pochodzi fragment tekstu”

Warunki uczestnictwa:

 • Zapoznanie się z podaną listą lektur

 • Zgłoszenie chęci udziału w konkursie najpóźniej do → 18.10.2021 r.

 • Poprawne i samodzielne rozwiązanie testu ze znajomości treści podanych lektur.

UCZNIOWIE KLAS 1-8:

V. Konkurs fotograficzny „Z książką Ci do twarzy – przyłapani na czytaniu”

Tematyka zajęć jest dowolna, powinna jednak pokazać, że czytanie czy to w domu, czy w miejscu publicznym
(tj. park, galeria handlowa, ulica, autobus, szkoła) to przyjemność i atrakcyjna forma rozrywki – wypełniająca wolny czas.

 • Każdy uczestnik konkursu może przynieść max 3 zdjęcia (mogą być wydruki) w formacie 15 x 21.

 • Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz będzie można obejrzeć je na szkolnej wystawie.

Z A P R A S Z A M Y

Napisany 2021-10-06 przez m.kalwik


https://www.edukacja-zdrowotna.pl/dzieci-w-wirtualnej-sieci/

Napisany 2021-06-25 przez a.rybinska


Muzeum Pana Tadeusza zaprasza: obchodzimy Święto Narodowe z okazji 230. rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 roku, będącej pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją, zwaną do dziś Konstytucją 3 maja. Zachęcamy do obejrzenia filmu przybliżającego historię tego ważnego wydarzenia. ⤵ https://www.youtube.com/watch?v=1yBmy525qEA

Napisany 2021-05-04 przez a.rybinska


Powered by CuteNews


Zbiory w naszej bibliotece rozmieszczone są w następujących działach:

  Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
 • Bw - bajeczki, wierszyki, opowiadania dla najmłodszych
 • B - baśnie, legendy, podania
 • Prz - opowiadania i powieści przyrodnicze
 • P - opowiadania i powieści podróżnicze oraz przygodowe
 • F - opowiadania i powieści fantastyczne
 • H - opowiadania i powieści historyczne
 • Ob - opowiadania i powieści obyczajowe
 • Pd - poezja, dramat
 • Lektury
  Literatura piękna dla dorosłych
  Księgozbiór podręczny
  Literatura popularnonaukowa (wg UKD)

 • 0 - dział główny ogólny
 • 1 - filozofia, psychologia
 • 2 - religia, teologia, religioznawstwo
 • 3 - nauki społeczne, prawo, administracja
 • 5 - matematyka, nauki przyrodnicze
 • 6 - nauki stosowane, medycyna, nauki techniczne
 • 7 - sztuka, rozrywki, sport
 • 8 - językoznawstwo, nauka o literaturze, literatura piękna
 • 9 - archeologia, prehistoria, geografia, biografie, historia
 • Korzystanie ze zbiorów ułatwiają katalogi:
 • *Alfabetyczny
 • *Rzeczowy


Katalog alfabetyczny - informuje czy poszukiwana książka znajduje się w bibliotece. Karty katalogowe ułożone są w porządku alfabetycznym, według haseł autorskich a w przypadku prac zbiorowych według haseł tytułowych.

Katalog rzeczowy - pozwala zorientować się jakie książki na interesujący nas temat znajdują się w bibliotece. Katalog przedmiotowy porządkuje informacje o zasobach bibliotecznych według alfabetycznie ułożonych haseł przedmiotowych. Hasłem jest przedmiot czyli temat książki.

CYTATY

 • "Sercem domu jest biblioteka"
 • Jan Parandowski
 • "Prawie każda książka otwiera przede mną okno na nowy, nieznany świat."
 • Maksym Gorki
 • "Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać"
 • Denis Diderot
 • "Myślę, więc czytam czytam, więc jestem"
 • Zasłyszane
 • "Czytanie jest jak dotąd, najpotężniejszym mechanizmem rozwoju człowieka i jego cywilizacji, nauki i kultury."
 • Józef Pielachowski
 • "Książki, to są najlepsi Twoi przyjaciele. Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele."
 • Jan Rak
 • "Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki."
 • Joanne K. Rowling
 • "Po przeczytaniu książki zaczynamy inaczej kochać, inaczej myśleć."
 • Adolf Dygasiński
 • "Książko, najwierniejszy towarzyszu w podróży życia, milczący w nieszczęściu, gadatliwy w radości, mówiący tylko wtedy, gdy się słuchać pragnie, jesteś jednym z najcenniejszych darów, jakie nam zesłali bogowie na nasz padół! Są książki piękne jak kwiaty i są książki pełne dojrzałości jak owoce. Są książki, które wzruszają, i są książki, które wstrząsnęły światem, te największe."
 • Mieczysław Jastrun
 • "Kto czyta żyje wielokrotnie. Kto zaś z książkami obcować nie chce; na jeden żywot jest skazany."
 • Józef Czechowicz
 • "Każda książka, jak głos podany przez radio, dociera tylko do tych, którzy mają tę samą długość fali."
 • Jan Parandowski
 • "Książka jest jak ogród noszony w kieszeni"
 • przysłowie chińskie
 • "Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach."
 • Cycero
 • "Czytajmy, bo czytanie jest życiem drugim."
 • Józef Ignacy Kraszewski
 • "Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji."
 • Maria Dąbrowska
 • "Jakie książki czytać?... Każdy inne, każdy takie, jakie odpowiadają jego temperamentowi, jakie go mobilizują."
 • Stefan Kisielewski

ZŁOTE MYŚLI O KSIĄŻCE…

 • Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi.
 • J.V. des Barreaux
 • Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci kim jesteś.
 • J.Iwaszkiewicz
 • Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.
 • M. Dąbrowska
 • Książka jest przyjacielem, który nigdy nie oszukuje.
 • T. Bernard
 • Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
 • M.GOGOL
 • Skocz po rozum do głowy, wypożycz książkę. Prawdziwi miłośnicy książek czytają je przez całe życie, ale czytają coraz inaczej.
 • L.Marszałek
 • Najlepszym uniwersytetem w dzisiejszych czasach jest księgozbiór.
 • T.Carlye
 • Nie ma książki tak złej, żeby nie przyniosła jakiego pożytku. Pliniusz Młodszy Są książki, które się czyta. Są książki, które się pochłania. Są książki, które pochłaniają czytającego.
 • M.Pruszkowska
 • Cóż może być bardziej cennego od codziennych spotkań z mądrymi książkami.
 • L.Tołstoj
 • Wszystkie książki mówią.
 • J.Parandowski
 • Dom, w którym jest książka, jest przybytkiem słońca, a dom, w którym jej nie ma - to czarny kryminał.
 • K.Makuszyński
 • Książka jest klapą do wentylacji umysłu.
 • S.Wróblewski
 • Książka - nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzania.
 • I.Krasicki
 • Każdy z nas zna książkę jako pocieszycielkę w smutku, towarzyszkę w samotności, lekarkę w chorobie - to jej triumf.
 • E.Orzeszkowa
 • Książki są jak ludzie, których wartość niepodobna rozeznać po stroju.
 • J.Parandowski
 • Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać.
 • A.Żółkowski
 • Są książki piękne jak kwiaty - i są książki pełne dojrzałości jak owoce.
 • M.Jastrun
 • Z książek wyrzuconych na wysypiska las nie wyrośnie.
 • E.Grabosz
 • Czytanie - oto najlepszy sposób uczenia się.
 • A.Puszkin
 • Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.
 • Monteskiusz
 • Nie trzeba wielkich mieć bibliotek, by przyjacielem książki zostać.
 • H.Łochocka
 • Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu nikt zapału do książek nie ostudzi.
 • J.Kasprowicz
 • Kto czyta książki, żyje podwójnie.
 • Umberto Eco
 • Kto czyta ma piękne sny. Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość.
 • M.Gorman
 • Sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książek.
 • A.F.Modrzewski

CIEKAWE STRONY WWW

Nowości wydawnicze

 • www.ksiazki.pl
 • www.ksiazki.onet.pl
 • www.wsip.com.pl
 • www.gwo.pl

Instytucje edukacyjne

 • www.men.gov.pl
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • www.codn.edu.pl
 • Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Portale edukacyjne

 • www.interklasa.pl
 • www.szkola.net
 • www.2p.pl
 • www.nauka.pl

Czasopisma

 • www.magazyn.pl
 • Młodzieżowy serwis internetowy.
 • www.reporter.pl
 • REPORTER - Serwis Informacyjny.
 • www.prasa.media.pl
 • Bogaty wybór prasy i czasopism w Internecie.
 • www.glos.pl
 • Głos nauczycielski - strona tygodnika społeczno-oświatowego. Oprócz artykułów porady prawne, sprawy ZNP
 • www.rzeczpospolita.pl
 • Rzeczpospolita - internetowe wydanie papierowej edycji gazety
 • www.wprost.pl
 • WPROST - internetowe wydanie tygodnika
 • www.dziennik.pap.pl
 • Dziennik PAP -internetowy dziennik Polskiej Agencji Prasowe

Encyklopedie

 • http://portalwiedzy.onet.pl
 • Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna przygotowana przez oficynę Fogra. Baza zawiera prawie 100 tys. haseł, którym towarzyszą zdjęcia, filmy, rysunki i mapy, pliki dźwiękowe, tabele, animacje edukacyjne oraz odnośniki sieciowe.
 • http://encyklopedia.wp.pl
 • Encyklopedia Wydawnictwa Naukowego PWN. Dysponuje zbiorem 80 tysięcy, ułożonych alfabetycznie i prezentowanych w formie zwięzłych informacji, haseł.
 • http://encyklopedia.interia.pl
 • Encyklopedia Internautica przygotowana we współpracy z Wydawnictwem Pinnex. Zawiera bazę ponad 110 000 haseł.
 • http://leksykony.pl
 • Serwis specjalizuje się w tworzeniu internetowych wersji leksykonów, słowników i encyklopedii poświęconych sztuce, historii i zabytkom. Jest oknem na świat historii, sztuki, antropologii, geografii, przyrody i odkryć, kultury i religii, osób znanych i nieznanych, medycyny i zdrowia.

Słowniki

 • http://www.slownik-online.pl
 • Internetowa wersja słynnego Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego: ponad 22 tys. haseł, 5 tys. nagrań z wymową najtrudniejszych słów. Stanowi część Encyklopedii Multimedialnej Omnia.
 • http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~polak/slownik
 • Mały słownik angielsko - polski

Dla dzieci i młodzieży

 • dzieci.wp.pl
 • serwis dla dzieci, zawierający gry, zabawy edukacyjne, opowiadania, bajki, ciekawostki, komiksy, multimedia, kartki elektroniczne
 • zyraffa.pl
 • gry edukacyjne, przygodowe, konkursy, krzyżówki, quizy, edukacja na wesoło
 • wyspa.interia.pl
 • miejsce gdzie znajdziesz gry i zabawy, a także dowiesz się ciekawych rzeczy
 • wesolemiasteczko.interia.plv
 • znajdziecie tutaj bajki, wiersze, straszne historie, ...
 • dolinka.szkola.net
 • j. polski, j. angielski, dyktanda, konspekty, testy, formy wypowiedzi, słowniki, księgarnia
 • urwisy.pl
 • katolicki portal dla dzieci, wiadomości, katechezy, galeria rysunków dzieci, klub urwisów
 • misie.com.pl
 • misiowe pogaduszki, legendy, wierszyki, komiksy, bajki, dobre obyczaje
 • pid.wroc.pl
 • gry i zabawy dla dzieci o tematyce chrześcijańskiej
 • bajki.com
 • bajki, opowiadania, legendy, zaczarowany bajkowy świat
 • bajka.pl
 • ponad trzydzieści bajek dla dzieci
 • snorki.pl
 • gry, zabawy i konkursy dla dzieci
 • janbrzechwa.w.interia.pl
 • Jan Brzechwa - Sto bajek
 • puchatek.pl
 • strona ulubionego bohatera kreskówek
 • wesolaszkola.pl
 • nauka przez zabawę
 • strefamlodych.pl
 • witryna o prawach dziecka
 • reedukacja.prv.pl
 • strona dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • junior.reporter.pl
 • informacje popularnonaukowe, recenzje gier i książek dla dzieci, porady na temat korzystania z komputera i Internetu, humor, forum dyskusyjne i ...
 • bezpiecznaszkola.onet.pl
 • wiadomości na temat ruchu drogowego, gry i zabawy
 • krasnoludki.pl
 • gry, bajki i zabawy dla dzieci, a także kolorowanki, krzyżówki, puzzle, zabawy wielojęzykowe dla dzieci i nie tylko, strona przygotowywana przez krasnoludki ...
 • baltazar-gabka.pl
 • przygody Baltazara Gąbki
 • bob_budowniczy.webpark.plv
 • strona dla najmłodszych miłośników Boba Budowniczego
 • maly.tygrys.prv.pl
 • strona o tygrysku dla dzieci

Edukacja

 • szkola.net
 • rozbudowany serwis edukacyjny, adresowany do uczących się i do nauczycieli, wszystko co dotyczy szkoły
 • eduseek.interklasa.pl
 • portal z obszerną bazą opracowań adresowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli
 • nauka.pl
 • serwis dla tych, którzy szukają przydatnych informacji edukacyjnych. Baza korepetycji, ściągi, języki obce
 • profesor.pl
 • w serwisie m.in.: katalog, baza korepetycji, ćwiczenia, testy, egzamin, wypracowania
 • otwartaszkola.edu.pl
 • serwis dla tych, którzy szukają przydatnych informacji edukacyjnych. Baza korepetycji, ściągi, języki obce
 • scholaris.pl
 • internetowe centrum zasobów edukacyjnych MEN

Dla rodziców

 • dzieci.org.pl
 • serwis w dużej mierze poświęcony dzieciom niepełnosprawnym
 • babyboom.pl
 • informacje przydatne dla rodziców wychowujących małe dzieci
 • kidprotect.pl
 • bezpieczny Internet, bezpieczne dzieci

Dla nauczycieli i bibliotekarzy

 • biblioteka.edu.pl
 • serwis biblioteczny Programu INTERKL@SA
 • biblioteka.oeiizk.waw.pl
 • serwis informacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy
 • mol.com.pl
 • oprogramowanie do bibliotek
 • www.bibliotekawszkole.pl
 • miesięcznik i serwis nauczycieli bibliotekarzy Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebuje biblioteka i bibliotekarz
 • www.vulcan.edu.pl/bibliotekarz/
 • serwis przygotowany z myślą o bibliotekarzach zatrudnionych w bibliotekach szkolnych
 • vulcan.edu
 • największy polski producent oprogramowania dla oświaty i twórca rozwiązań wspomagających zarządzanie szkołami

Awans zawodowy

 • awans.net
 • serwis oświatowy dla nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie w ramach awansu zawodowego, baza publikacji nauczycielskich i porady związane z awansem
 • literka.pl
 • awans zawodowy nauczycieli: publikacje, konspekty, artykuły - awans zawodowy nauczycieli i dla nauczycieli, porady na temat awansu zawodowego
 • menis.pl
 • serwis poświęcony zagadnieniom związanym z awansem zawodowym nauczyciela, zawiera akty prawne, wzory formularzy, aktualności i bazę publikacji
 • eduseek.interklasa.pl
 • zasady ubiegania się nauczyciela o kolejne stopnie awansu zawodowego, jakie wymagania stawia się opiekunowi nauczyciela stażysty?
 • adalex.alpha.pl
 • artykuły, scenariusze lekcji, materiały pomocnicze, plany rozwoju zawodowego, testy, programy nauczania i zadania dla uczniów
 • szkola.net
 • publikacje, korepetycje, awans zawodowy