BIBLIOTEKA
 
książki warte przeczytania cytaty ciekawe strony www
Biblioteka dysponuje dwoma pomieszczeniami: czytelnią i wypożyczalnią. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek. Zbiory ułożone są tematycznie.
    W naszej bibliotece znajduje się przeszło 7400 woluminów. Mamy wiele pozycji z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży, lektury, książki naukowe oraz popularnonaukowe. Wyszukanie interesującej książki nie jest trudne. Zawsze pomocą służy bibliotekarz, starszy uczeń, ale można też skorzystać z katalogu alfabetycznego i rzeczowego.
 
 
   W czytelni wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający : encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, albumy oraz inne pozycje z różnych dziedzin wiedzy. Uczniowie mają również możliwość korzystania z zasobów Internetu, dzięki wyposażeniu czytelni w stanowisko komputerowe z dostępem do sieci.
     Biblioteka prenumeruje czasopisma dla dzieci: Płomyczek, Poznaj Swój Kraj, Młody Technik, Eko-Świat, Turysta Szkolny. Dla nauczycieli: Nowa Szkoła, Gazeta Szkolna, PC World Komputer, Biblioteka w Szkole.
    Biblioteka szkolna prowadzi zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, organizuje konkursy recytatorskie i czytelnicze.


Godziny pracy biblioteki szkolnej:
Poniedziałek 8.00-15.00
Wtorek 8.00-15.00
Środa 8.00-14.00
Czwartek 8.00-14.00
Piątek 8.00-13.00

   

Zbiory w naszej bibliotece rozmieszczone są w następujących działach:
Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
  Bw - bajeczki, wierszyki, opowiadania dla najmłodszych
  B - baśnie, legendy, podania
  Prz - opowiadania i powieści przyrodnicze
  P - opowiadania i powieści podróżnicze oraz przygodowe
  F - opowiadania i powieści fantastyczne
  H - opowiadania i powieści historyczne
  Ob - opowiadania i powieści obyczajowe
  Pd - poezja, dramat
Lektury
Literatura piękna dla dorosłych
Księgozbiór podręczny
Literatura popularnonaukowa (wg UKD)
  0 - dział główny ogólny
  1 - filozofia, psychologia
  2 - religia, teologia, religioznawstwo
  3 - nauki społeczne, prawo, administracja
  5 - matematyka, nauki przyrodnicze
  6 - nauki stosowane, medycyna, nauki techniczne
  7 - sztuka, rozrywki, sport
  8 - językoznawstwo, nauka o literaturze, literatura piękna
  9 - archeologia, prehistoria, geografia, biografie, historia

Korzystanie ze zbiorów ułatwiają katalogi:
  *Alfabetyczny
  *Rzeczowy

Katalog alfabetyczny - informuje czy poszukiwana książka znajduje się w bibliotece. Karty katalogowe ułożone są w porządku alfabetycznym, według haseł autorskich a w przypadku prac zbiorowych według haseł tytułowych.

Katalog rzeczowy
- pozwala zorientować się jakie książki na interesujący nas temat znajdują się w bibliotece. Katalog przedmiotowy porządkuje informacje o zasobach bibliotecznych według alfabetycznie ułożonych haseł przedmiotowych. Hasłem jest przedmiot czyli temat książki.

ZNAJDŹ SIĘ WŚRÓD ŻYCZLIWYCH! - Dzień Życzliwości 21 listopada 2015 r. ZOBACZ
Zdjęcia z akcji Jak nie czytam jak czytam sp23 2019
POWRÓT