CYTATY
 

"Sercem domu jest biblioteka"
    Jan Parandowski
 

"Prawie każda książka otwiera przede mną okno na nowy, nieznany świat."
   
Maksym Gorki

"Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać"
   
Denis Diderot

"Myślę, więc czytam czytam, więc jestem"
   
Zasłyszane

"Czytanie jest jak dotąd, najpotężniejszym mechanizmem rozwoju człowieka i jego cywilizacji, nauki i kultury."
    Józef Pielachowski

"Książki, to są najlepsi Twoi przyjaciele. Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele."
    Jan Rak

"Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki."
  
 Joanne K. Rowling

 "Po przeczytaniu książki zaczynamy inaczej kochać, inaczej myśleć."
    Adolf Dygasiński

"Książko, najwierniejszy towarzyszu w podróży życia, milczący w nieszczęściu, gadatliwy w radości, mówiący tylko wtedy, gdy się słuchać pragnie, jesteś jednym z najcenniejszych darów, jakie nam zesłali bogowie na nasz padół! Są książki piękne jak kwiaty i są książki pełne dojrzałości jak owoce. Są książki, które wzruszają, i są książki, które wstrząsnęły światem, te największe."
    Mieczysław Jastrun

"Kto czyta żyje wielokrotnie. Kto zaś z książkami obcować nie chce; na jeden żywot jest skazany."
    Józef Czechowicz
 

"Każda książka, jak głos podany przez radio, dociera tylko do tych, którzy mają tę samą długość fali."
 
  Jan Parandowski

"Książka jest jak ogród noszony w kieszeni"
    przysłowie chińskie


"Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach."
    Cycero

"Czytajmy, bo czytanie jest życiem drugim."
   
Józef Ignacy Kraszewski

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji."
   
Maria Dąbrowska

"Jakie książki czytać?... Każdy inne, każdy takie, jakie odpowiadają jego temperamentowi, jakie go mobilizują."
   
Stefan Kisielewski


ZŁOTE MYŚLI O KSIĄŻCE…

●  Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi.
J.V. des Barreaux

●  Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci kim jesteś.
J.Iwaszkiewicz

●  Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.
M. Dąbrowska

●  Książka jest przyjacielem, który nigdy nie oszukuje.
T. Bernard

●  Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.

M.GOGOL

●  Skocz po rozum do głowy, wypożycz książkę. Prawdziwi miłośnicy książek czytają je przez całe życie, ale czytają coraz inaczej.
L.Marszałek

●  Najlepszym uniwersytetem w dzisiejszych czasach jest księgozbiór.
T.Carlye

●  Nie ma książki tak złej, żeby nie przyniosła jakiego pożytku. Pliniusz Młodszy Są książki, które się czyta. Są książki, które się pochłania. Są książki, które pochłaniają czytającego.
M.Pruszkowska

●  Cóż może być bardziej cennego od codziennych spotkań z mądrymi książkami.
L.Tołstoj

●  Wszystkie książki mówią.
J.Parandowski

●  Dom, w którym jest książka, jest przybytkiem słońca, a dom, w którym jej nie ma - to czarny kryminał.

K.Makuszyński

●  Książka jest klapą do wentylacji umysłu.
S.Wróblewski

●  Książka - nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzania.

I.Krasicki

●  Każdy z nas zna książkę jako pocieszycielkę w smutku, towarzyszkę w samotności, lekarkę w chorobie - to jej triumf.

E.Orzeszkowa

●  Książki są jak ludzie, których wartość niepodobna rozeznać po stroju.
J.Parandowski

●  Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać.

A.Żółkowski

●  Są książki piękne jak kwiaty - i są książki pełne dojrzałości jak owoce.
M.Jastrun

●  Z książek wyrzuconych na wysypiska las nie wyrośnie.

E.Grabosz

●  Czytanie - oto najlepszy sposób uczenia się.

A.Puszkin

●  Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.

Monteskiusz

●  Nie trzeba wielkich mieć bibliotek, by przyjacielem książki zostać.
H.Łochocka

●  Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu nikt zapału do książek nie ostudzi.

J.Kasprowicz

●  Kto czyta książki, żyje podwójnie.

Umberto Eco

●  Kto czyta ma piękne sny. Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość.

M.Gorman

●  Sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książek.

A.F.Modrzewski


POWRÓT