DOKUMENTACJA
 

STATUT SP 23

Koncepcja pracy szkoły na lata 2014-2019


REGULAMIN ŚWIETLICY

Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami 2016/2017

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych w SP 23

Wymagania edukacyjne

Działania Dyrektora SP23 2006-2010

Działania Dyrektora SP23 2010-2015

CERTYFIKATY I DYPLOMY PRZYZNANE SP 23

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ


PROCEDURY UZYSKIWANIA KARTY ROWEROWEJ W SP 23

Program Bezpieczna Szkoła

Szkolny program „Bezpieczna jazda na rowerze”

Polityka Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem

Szkolny Program Profilaktyki 2016-2017

Szkolny Program Wychowawczy 2016-2017

Kalaendarz imprez 2016-2017


Procedura rozpatrywania skarg i wniosków

Promocja Zdrowia w SP 23 2016-2017

Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 23 2016-2017
 
Samorząd Szkolny

 
POWRÓT