Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 


Doradztwo zawodowe

W ramach realizacji działań zaplanowanych w kalendarzu imprez szkolnych informujemy, iż od 17-21 stycznia 2022 r. w „Tygodniu doradztwa zawodowego” proponujemy następujące działania i aktywność uczniów: 1.Zaproszenie rodzica/babcię/dziadka na lekcje w klasach 1-3, na godzinę wychowawczą 4-8 by opowiedział/a o swoim zawodzie.(zalecane spotkanie on-line). 2. Wykonanie pracy/plakatu - „Zawód przyszłości” (nazwa, zakres czynności, rysunek) dotyczy klas 1-8. Jedna praca z klasy- indywidualna lub zbiorowa- prace oddajemy 21.01.2022 r. 3. Scenariusze lekcji dotyczące poznawania zawodów dla klas 1-8- www.mapakarier.pl 4. Przebranie się za przedstawicieli różnych zawodów - (kto przebrany- nie pytany klasy 4-8),dla klas 1-3 prezentacja zawodów przez uczniów „na wesoło”. Piątek 21.01.2021r. 5. Zaproszenie absolwentów szkoły do opowiedzenia o swoich doświadczeniach w rekrutacji i oferta szkół ponadpodstawowych –klasy 4-8, środa 19.01.2022r. 6. Udział klas 8a - 18.01.2022r, 8b - 20.01.2022 r. w szkoleniu dotyczącym rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w CKZ (wyjścia z doradcą zawodowym i wychowawcą). 7. Prezentacja na korytarzu prac konkursowych uczniów, którzy przeszli do II etapu „GPS po zawodach” klasy4-8. Zachęcamy wszystkich nauczycieli do aktywnej realizacji proponowanych działań podczas prowadzonych lekcji i zajęć.

Napisany 2022-01-17 przez z.hauza


Eliminacje szkolnego etapu konkursu zakończone. Szkolna Komisja Konkursowa zgodnie z kryteriami konkursowymi, oceniła wszystkie zgłoszone prezentacje. Poziom wykonania prac był bardzo wysoki. Uczniowie, którzy otrzymali maksymalna liczbą punktów - przechodzą do II etapu: Paweł Dobosz, Julia Orzechowska, Lena Śmigielska. Komisja również przyznała wyróżnienia dla : Mileny Biegluk, Bartosza Babinowskiego, Krzysztofa Kondrasiuka, Bolesława Kobuszewskiego, Karoliny Ornowicz. Wielkie gratulacje i podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie i wkład pracy. Zwycięzcom życzymy powodzenia na II etapie konkursu. Doradca zawodowy Tutaj można obejrzeć zwycięskie i wyróżnione prace naszych uczniów :) PAWEŁ DOBOSZ - technik architektury krajobrazu JULIA ORZECHOWSKA - fryzjer LENA ŚMIGIELSKA - elektryk MILENA BIEGLUK - technik mechanik samochodowy BARTOSZ BABINOWSKI - technik przemysłu mody KRZYSZTOF KONDRASIUK - technik informatyk BOLESŁAW KOBUSZEWSKI - technik wnętrz KAROLINA ORNOWICZ - technik analityk

Napisany 2022-01-05 przez z.hauza


Organizatorem konkursu „GPS PO ZAWODACH” jest Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Konkurs ma na celu promowanie kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych. Konkurs składa się z trzech etapów. Ma rangę konkursu powiatowego i został wpisany przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 7 i 8. Uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu przygotowują prezentację o zawodach nauczanych we wrocławskich szkołach ponadpodstawowych. Eliminacje konkursowe na tym etapie przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa. Zgodnie z kryteriami konkursowymi, Szkolna Komisja Konkursowa wybiera 3 najlepsze prace, ich autorzy przechodzą do II etapu. Prezentacje należy dostarczyć do 08.12.2021r. do doradcy zawodowego. Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone 15.12.2021r. Regulamin konkursu: http://www.doradcy-wroclaw.pl/attachments/article/267/Regulamin%20konkursu%20GPS%20po%20zawodach%202021-2022.pdf

Napisany 2021-11-04 przez z.hauza


Powered by CuteNews