Jesteś tutaj: Start

Brak dostępu do strony.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uczniowie klasy 6A wzięli udział w akcji, która miała zwrócić ich uwagę na ilość zużywanego plastiku na świecie i zachęcić do zmniejszenia ilości używanego plastiku w domu. Były to prace, które można potraktować jako konkursowe, dlatego przekazujemy o nich informację Nauczycielom, którzy uczą przedmiotów pozwalających docenić podjęte działanie. Mniej plastiku to większy zysk. Nie tylko dla portfela przede wszystkim dla poprawy kondycji planety. Uczestnicy akcji WOLONTARIAT DLA ŚWIATA nie mieli co do tego wątpliwości i potrafili to wspaniale uzasadnić. W swoich opracowaniach podzielili się doświadczeniami i pomysłami jak w swoich domkach zużywać mniej plastiku. Prace, które przesłali w ramach akcji były bardzo ciekawe i wspaniale przygotowane. Każda wyjątkowa w formie. Napisane (wypowiedziane) poprawnie językowo, w przejrzystej formie, wzbogaconej samodzielnie zrobionymi zdjęciami. Poniżej uczniowie, którzy zgłosili się do akcji wraz z podkreśleniem na polonistycznych walorów prac: Natalia Dracz 6a Praca napisana w formie zbliżonej listu, pięknym językiem. Mateusz Jasek 6a Praca napisana z dużą dozą humoru. Franek i Emila Wiśniewscy Do zużywania mniejszej ilości plastiku przekonywał na nagraniu filmowym. Argumentacja była spójna, przemyślana, zilustrowana konkretnymi przedmiotami. Szymon Chorostkowski 6a Praca napisana w przejrzysty, przemyślany sposób, z licznymi argumentami i przykładami zachęcającymi do zużywania mniejszej ilości plastiku. Zilustrowana grafiką. Jacek Pindral 6a Praca napisana w przejrzysty, przemyślany sposób, z licznymi argumentami i przykładami zachęcającymi do zużywania mniejszej ilości plastiku. Zilustrowana własnymi zdjęciami. Rada Rodziców

Napisany 2021-05-12 przez a.rybinska


Napisany 2021-05-12 przez i.bilinska


Nasze Absolwentki Ola i Amelka zapraszają wszystkich uczniów i Rodziców do przyłączenia się do działań na rzecz ochrony środowiska. W ramach projektu bezpieczni przeprowadziły pogadankę dla uczniów klas III i świetlicy oraz przekazały ulotki dla Rodziców. Cóż, startujmy z EKO-wolontariatem w SP 23. Zapraszam - informacje u p.Pedagog. Cdn (kontynuacja konkursu na karmnik – 21.05)

Napisany 2021-05-11 przez a.rybinska


ulega zmianie cały dotychczasowy plan nauczania hybrydowego: W tygodniu od 17 -21 maja w budynku przy ul. Przystankowej uczą się klasy wg planu lekcji: 3a i 3b- sala 5; 4a- sala 4; 4b- sala 6; 5a- sala 11; 5b- sala 12; 6a- sala 13; 6b- sala 14 Informatyka- sala 26, wf- sala/boisko. Pozostałe klasy: 7a, 7b, 8a, 8b, 8c uczą się zdalnie. W drugim tygodniu nastąpi zmiana. 24 i 28 maja Klasy 7a i 7b będą pracować w szkole.: 3a i 3b- sala 5; 7a- sala 13; 7b- sala 14; Informatyka- sala 26, wf- sala/boisko. W drugim tygodniu będziemy pracować tylko przez 2 dni 24 i 28 maja ponieważ 25, 26, 27 maja odbędą się egzaminy klas 8 i pozostałe klasy mają wolne. Klasy 8a, 8b i 8c przychodzą do szkoły na egzamin w dniach 25-27.05. oraz 28 maja na zajęcia w trybie stacjonarnym.

Napisany 2021-05-11 przez a.rybinska


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 27 ... 29 ... 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEN

Rok szkolny 2020/2021.

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
  6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem