Jesteś tutaj: Start

Brak dostępu do strony.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W czwartek w Hali Stuleci - o książkach dla dzieci, g.13-15

Napisany 2019-12-04 przez a.rybinska


ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z AUTOREM – MICHAŁEM ZAWADKĄ Warsztat odbędzie się w czwartek, 5 GRUDNIA W GODZ.13.00-14.25 w Sali Czerwonej we Wrocławskim Centrum Kongresowym – Kompleksie Hali Stulecia (ul. Wystawowa 1) w ramach 28. Wrocławskich Targów Dobrych Książek. Warsztat dedykowany jest dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. WSTĘP BEZPŁATNY!

Napisany 2019-12-03 przez a.rybinska


Przypominam, że w czwartek 5 XII o odbędzie się g.16- spotkanie organizacyjne : ul.Piłsudskiego 97, domofon 11 (wejście od podwórka) w siedzibie stowarzyszenia Dajmy szansę. Tel.organizatora: 504716288

Napisany 2019-12-03 przez a.rybinska


W ramach przedmiotu doradztwo zawodowe, w dniu 27.11.2019 roku odbył się wewnątrzszkolny konkurs zawodoznawczy „GPS po zawodach”. Celem konkursu było promowanie kształcenia zawodowego. Do udziału w konkursie zgłosiło się sześć trzyosobowych zespołów z klas 7 i 8. Zadaniem zespołów było zaprezentowanie wybranego zawodu, którego uczą szkoły we Wrocławiu. Punktację obejmował wykonany plakat oraz jego prezentacja przed komisja konkursową i publicznością uczniowską. Komisja konkursowa w składzie: Przewodnicząca: Pani wicedyrektor mgr Mirosława Krzemińska Członek komisji: Pani mgr Karolina Junik Członek komisji: Pani mgr Grażyna Klęk po prezentacji przez zespoły wybranego zawodu oceniła dokonania uczniów według kryteriów zawartych w regulaminie konkursu. Publiczność składająca się z reprezentacji klas również mogła oddać głos na najlepszy zespół według ich własnego uznania. Wyniki zawarte są w protokołach z konkursu. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a trzy pierwsze zespoły nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Zwycięski zespół w składzie: Amelia Głuszak, Zuzanna Zabłotni, Nina Błaszkiewicz będą reprezentować szkołę w II etapie międzyszkolnym. Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie gratulujemy dużej wiedzy na temat przygotowanych zawodów, umiejętności artystycznych w przygotowaniu plakatów oraz ich prezentacji. Konkurs koordynowała i przygotowywała do niego uczniów Pani mgr Zuzanna Hauza, która jest w naszej szkole doradcą zawodowym.

Napisany 2019-12-02 przez k.junik


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... 129 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem