Jesteś tutaj: Start

Klasy III uczestniczyły w zajęciach finansowanych przez UM, podczas których mogły zapoznać się z bezpiecznymi zasadami w kontaktach z psem. Dziękujemy Pani Basi i czworonożnemu Przyjacielowi za spotkanie. Zdjęcia wkrótce w galerii.

Napisany 2021-05-28 przez a.rybinska


Zapraszamy do udziału w KONKURSIE RECYTATORSKIM klasy I-III aby wziąć udział w konkursie należy przygotować recytację dowolnego wiersza Jana Brzechwy. Chęć udziału należy zgłosić do Wychowawcy do dnia 02.06.2021 r. Konkurs odbędzie się 09.06.2021 r. Na zwycięzców czekają nagrody!!! W razie pytań zapraszam do kontaktu Katarzyna Cwojdzińska

Napisany 2021-05-27 przez m.oracz


Napisany 2021-05-27 przez dyrektor


Przed Dniem Dziecka, czyli na czas zakończylismy akcję "Zbyteczne-pożyteczne". Dziękuję: Julce i Alanowi, Dominikowi z 5b , Michałkowi z 3a i Michałowi z 7a oraz anonimowemu darczyńcy z Pawiej, Kasi z 6a za plakat, a p.Basi B za transport!

Napisany 2021-05-26 przez a.rybinska


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem