Jesteś tutaj: Start

Napisany 2021-03-25 przez a.iwanicka


Przepraszam wszystkich Rodziców, którzy złożyli wnioski lub podjęli już jakieś działania w sprawie Szkolnego Nobla. Do szkoły wpłynęła dziś informacja, że w 2021 roku się nie odbędzie. Upubliczniłam link i informacje z zaktualizowanej 19 marca br. strony DE/UM

Napisany 2021-03-25 przez a.rybinska


W Akademii Potencjałów (projekcie z ramienia Fundacji Veritas) we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10a ruszają zapisy na nowe warsztaty dla dzieci. Zajęcia z racji nowych obostrzeń są tymczasowe wstrzymane. O ich ponownym stracie będziemy informować na naszej stronie oraz mailowo zapisanych już uczestników. Tymczasem zapraszamy na rekrutację. Projekt dedykowany jest w pierwszej kolejności dla dzieci z rodzin wielodzietnych, z trudniejszą sytuacją materialną, a także ukierunkowanych hobbystycznie. Aktualnie są miejsca na warsztatach z działu artystycznego: malarstwo i rysunek, gra na instrumentach, filcowe robótki, działu naukowego: kreatywność- twórcze rozwiązywanie problemów, praca w grupie, a także sportowego: nordic walking. Przy każdym warsztacie na stronie podane są kryteria zapisów ( wiek, liczba osób, ukierunkowanie na pasję). Zapisy odbywają się WYŁĄCZNIE przez formularz zgłoszeniowy na dole strony. https://a-p.edu.pl/ Akademia Potencjałów | Fundacja Veritashttps://a-p.edu.pl MAŁGORZATA SZYMCZAK KOORDYNATOR PROJEKTU FUNDACJA VERITAS ul. Jeździecka 10a, 53-032 Wrocław tel: 535357040 e-mail: m.szymczak@fundacja-veritas.pl | www.fundacja-veritas.pl

Napisany 2021-03-25 przez a.rybinska


SZANOWNI PAŃSTWO, 21 MARCA FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA ROZPOCZĘŁA AKCJĘ WIOSNĄ STYPENDIA ROSNĄ! AKCJA POTRWA CAŁĄ KALENDARZOWĄ WIOSNĘ - AŻ DO 21 CZERWCA 2021 R. W ramach akcji Fundacja Świętego Mikołaja podwoi każdą złotówkę zebraną przez społeczności szkolne na stypendia dla swoich uczniów. Taka zbiórka wspiera w szkole rozwój solidarności i samopomocy. Jest szansą na zmotywowanie uczniów do działania na rzecz innych, a także na integrację ze szkołą absolwentów i sąsiadów szkoły. Zebrane środki w całości trafią w postaci stypendiów do wskazanych przez Państwa zdolnych i zaangażowanych uczniów z niezamożnych rodzin. Uczniów, którym sytuacja finansowa uniemożliwia rozwój pasji i talentów. ZAPRASZAMY DO DOŁĄCZENIA! Każda szkoła otrzyma: -> podwojenie zebranych pieniędzy na stypendia: np. jak szkoła zbierze 500 zł, otrzyma od fundacji drugie 500 zł, jak zbierze 2000 zł, otrzyma od fundacji drugie 2000 zł. (maksymalna kwota dopłat od fundacji to 20 000 zł) ->ma dedykowane subkonto bankowe (fundacja odpowiada za jego prowadzenie) -> możliwość udziału w nieodpłatnych warsztatach online z Jerzym Miką - wybitnym trenerem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu Warsztaty odbędą się 12 i 15 kwietnia w godzinach 15:00 - 18:00. Jeżeli będzie duże zainteresowanie warsztatami zaproponujemy kolejny termin -> pakiet materiałów promocyjnych potrzebnych do prowadzenia lokalnych zbiórek Za swoją pomoc Fundacja Świętego Mikołaja nie pobiera żadnych opłat, ani prowizji. CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? * przeczytaj * odwiedź stronę mikolaj.org.pl/stypendia * napisz do nas: stypendia@mikolaj.org.pl * zadzwoń do nas: +48 791 793 021 Z serdecznymi pozdrowieniami, Antonina Grządkowska Fundacja Świętego Mikołaja tel. +48 791 793 021 e-mail: stypendia@mikolaj.org.pl www.mikolaj.org.pl

Napisany 2021-03-24 przez a.rybinska


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem