Jesteś tutaj: Start / Mapa strony

Mapa strony

Menu główne

Dodatkowe menu


Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-językowym "Wielkanocna pocztówka"


Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8.

Technika wykonania pracy → dowolna.

Kategorie → praca indywidualna, praca zbiorowa.

Termin nadsyłania prac → 15 marca 2021r.

Kryteria:
 • zgodność z tematem
 • poprawność językowa życzeń
 • stopień trudności techniki, pomysłowość i oryginalność formy
 • staranność wykonania
 • ogólne wrażenie artystyczne

 • Zapisy u nauczycieli języków obcych! Zapraszamy!


  Napisany 2021-03-05 przez m.kalwik


  Jedynkowicze- na start! Ostatni dzwonek! odliczamy czas. Kto nie pobrał materiałów do zaliczenia, warto skontaktować się z nauczycielem lub zajrzeć na okienko portierni

  Napisany 2021-03-04 przez a.rybinska


  Napisz kartkę/widokówkę do (chorego-anonimowego) Przyjaciela. Potrzebujemy 50... Dzieci w świetlicy z p.Różą przygotowały już trochę kartek, ale potrzebne nam jeszcze ok.50... Zachęcam do akcji (karton na Przystankowej lub Pawiej)

  Napisany 2021-03-02 przez a.rybinska  "Rodem - Warszawianin, sercem - Polak, a talentem - świata obywatel..."

  Cyprian Kamil Norwid


  Uczniowie klasy 7b zapraszają w świat muzycznych wrażeń wraz z twórczością
  wspaniałego kompozytora i pianisty.
  Klasa 7bPrezentacja

  A teraz → sprawdź swoją wiedzę → Powodzenia


  Napisany 2021-03-01 przez m.kalwik


  << Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 Next >>

  Powered by CuteNews

  Informacje:

  Polityka edukacyjna MEiN

  Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.  Cała Polska czyta dzieciom


  Wychowanie przez czytanie


  BohaterOn


  Dziasiaj z inPETem