Jesteś tutaj: Start / Mapa strony

Mapa strony

Menu główne

Dodatkowe menuPrzedstawiamy 9-ciu uczestników projektu "Fiktive Familie"

Za nami pierwsze zmagania projektowe

♦ stworzyliśmy swój wizerunek i przedstawiliśmy się

♦ zapoznaliśmy się z uczniami i uczennicami z innych szkół biorącymi udział w projekcie

♦ a co najważniejsze, zaprojektowaliśmy własne LOGO projektu, które przez najbliższe 2 tygodnie

będzie walczyć o tytuł "Logo Projektu Fiktive Familie"

Zachęcamy wszystkich do głosowania na projekt Logo naszych uczniów, ale i nie tylko!

Głosujemy jeden raz na najciekawsze propozycje → LINK


Czym właściwie jest eTwinning❓

eTwinning to społeczność szkół w Europie oraz miejsce współpracy społeczności szkolnej z krajami europejskimi,

które tutaj komunikują się, współpracują, realizują projekty, dzielą się i mówiąc krótko,

czują się i są częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie.

I to wszystko odbywa się w języku obcym


Cele projektu "Fiktive Familie"👀

♦ zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka niemieckiego

♦ wzbogacenie znajomości słownictwa uczniów

♦ umiejętność opisania siebie oraz innych osób zarówno ustnie jak i w formie pisemnej

♦ umiejętność przeprowadzenia wywiadu w języku obcym

♦ umiejętność (na podstawie wysłuchanej informacji) stworzenia notatki

♦ rozwijanie zdolności współpracy w grupach

♦ rozwijanie umiejętności stosowania TIK zarówno przez uczniów jak i nauczycieli

Napisany 2021-03-08 przez m.kalwik


https://www.youtube.com/watch?v=ZzI4bgom1ag 2-8 marca

Napisany 2021-03-08 przez a.rybinskaZapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-językowym "Wielkanocna pocztówka"


Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8.

Technika wykonania pracy → dowolna.

Kategorie → praca indywidualna, praca zbiorowa.

Termin nadsyłania prac → 15 marca 2021r.

Kryteria:
 • zgodność z tematem
 • poprawność językowa życzeń
 • stopień trudności techniki, pomysłowość i oryginalność formy
 • staranność wykonania
 • ogólne wrażenie artystyczne

 • Zapisy u nauczycieli języków obcych! Zapraszamy!


  Napisany 2021-03-05 przez m.kalwik


  Jedynkowicze- na start! Ostatni dzwonek! odliczamy czas. Kto nie pobrał materiałów do zaliczenia, warto skontaktować się z nauczycielem lub zajrzeć na okienko portierni

  Napisany 2021-03-04 przez a.rybinska


  << Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... Next >>

  Powered by CuteNews

  Informacje:

  Polityka edukacyjna MEiN

  Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.  Cała Polska czyta dzieciom


  Wychowanie przez czytanie


  BohaterOn


  Dziasiaj z inPETem