Dla uczniów

- informacje dotyczące naszej szkoły skierowane do uczniow. Znajdziesz tu: ogłoszenia, przydatne linki, dokumenty i inne...

Dla rodziców

- informacje dotyczące naszej szkoły skierowane do rodzicow. Znajdą tu Państwo: ogłoszenia, informacje dotyczące porad psychologa, pedagoga, logopedy i wiele innych...

Dla nauczycieli

- informacje dotyczące naszej szkoły skierowane głównie do nauczycieli. Znajdą tu Państwo: ogłoszenia i komunikaty, publikacje nauczycielskie i wiele innych...

W ramach przedmiotu doradztwo zawodowe, w dniu 27.11.2019 roku odbył się wewnątrzszkolny konkurs zawodoznawczy „GPS po zawodach”. Celem konkursu było promowanie kształcenia zawodowego. Do udziału w konkursie zgłosiło się sześć trzyosobowych zespołów z klas 7 i 8. Zadaniem zespołów było zaprezentowanie wybranego zawodu, którego uczą szkoły we Wrocławiu. Punktację obejmował wykonany plakat oraz jego prezentacja przed komisja konkursową i publicznością uczniowską. Komisja konkursowa w składzie: Przewodnicząca: Pani wicedyrektor mgr Mirosława Krzemińska Członek komisji: Pani mgr Karolina Junik Członek komisji: Pani mgr Grażyna Klęk po prezentacji przez zespoły wybranego zawodu oceniła dokonania uczniów według kryteriów zawartych w regulaminie konkursu. Publiczność składająca się z reprezentacji klas również mogła oddać głos na najlepszy zespół według ich własnego uznania. Wyniki zawarte są w protokołach z konkursu. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a trzy pierwsze zespoły nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Zwycięski zespół w składzie: Amelia Głuszak, Zuzanna Zabłotni, Nina Błaszkiewicz będą reprezentować szkołę w II etapie międzyszkolnym. Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie gratulujemy dużej wiedzy na temat przygotowanych zawodów, umiejętności artystycznych w przygotowaniu plakatów oraz ich prezentacji. Konkurs koordynowała i przygotowywała do niego uczniów Pani mgr Zuzanna Hauza, która jest w naszej szkole doradcą zawodowym.

Napisany 2019-12-02 przez k.junik


W dniu 26.11.2019 roku klasa 8b wraz z doradcą zawodowym i wychowawczynią uczestniczyła w zajęciach przygotowanych przez CKZ. Trzygodzinne zajęcia obejmowały: ofertę edukacyjną wrocławskich szkół ponadpodstawowych, zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, tworzenie listy preferencji i obliczanie punktów rekrutacyjnych, test predyspozycji zawodowych. Po zapoznaniu uczniów przez doradców zawodowych pracujących w CKZ z ofertą szkół wrocławskich oraz zasadami rekrutacji, uczniowie mieli możliwość samodzielnego tworzenia listy preferencji wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych. Wybierali klasy, obliczali punkty rekrutacyjne na podstawie symulowanych wyników z egzaminu ósmoklasisty, uwzględniali oceny z przedmiotu i zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz innych osiągnięć - np. konkursów zatwierdzonych przez Kuratora Oświaty. Te informacje i ćwiczenia pomogą uczniom klas 8 w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych już po egzaminie kwietniowym.

Napisany 2019-12-02 przez k.junik


3 XII klasa 7b, a 10 XII 7c wychodzą z Wychowawcami do "Miejscówki" na warsztaty "Marionetki" ( z zakresu profilaktyki antynarkotykowej), które poprowadzą terapeuci uzależnieni ze stowarzyszenia Hallelu Jah (projekt finansowany przez UM Wrocław)

Napisany 2019-12-02 przez a.rybinska


Nasza szkoła dołącza do tegorocznej akcji Góry Grosza! Zapraszamy i zachęcamy wszystkich do wsparcia akcji poprzez zbiórkę monet - od 1 grosza do 5 złotych. Zbiórki trwają do 2 stycznia 2020 roku. Pokażmy, że "Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie!"

Napisany 2019-11-29 przez k.junik


Napisany 2019-11-28 przez a.rybinska


integracja sensoryczna- drzwi otwarte - Synapsa pt 29 XI od 17- tel.730000224

Napisany 2019-11-28 przez a.rybinska


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEN
Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem


Wizja szkoły

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować, żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, Dolnego Śląska i Wrocławia. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Kontakt

Tel.:+48 71 798 68 46
E-mail: post@sp23wroc.pl
Strona internetowa: www.sp23wroc.pl

Szkoła Podstawowa nr 23 we Wrocławiu
ul. Przystankowa 32
52-235 Wrocław
Polska