Pod koniec marca uczniowie klas 1-3 wzięli udział w konkursie Olipmusek z języka polskiego, matematyki oraz z […]
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 26.02.2023 odbył się we Wrocławiu 1 turniej szermierczy im. […]
Armia Krajowa (AK) powstała w dniu 14 lutego 1942 roku, po przeformowaniu Związku Walki Zbrojnej i jako […]
Szanowni Rodzice Poniżej przesyłam link do SIP, gdzie został upubliczniony nowy obwód szkolny od roku szkolnego 2023/2024.obwody […]
2023 rok jest rokiem obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania, które było narodowowyzwoleńczym zrywem przeciwko Imperium Rosyjskiemu.Wybuchło 22 […]
W związku z budową szkoły przy ulicy Asfaltowej i co za tym idzie ewentualną reorganizacją oddziałów w […]
Skip to content