Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 


6. miejsce i tytuł laureatki zdobyła Karolina Rubaszek z klasy 4a
15. miejsce i tytuł laureatki zdobyła Małgorzata Studzińska z klasy 4a

Gratulujemy!

Napisany 2021-05-14 przez m.zinczuk


Uczniowie klasy 6A wzięli udział w akcji, która miała zwrócić ich uwagę na ilość zużywanego plastiku na świecie i zachęcić do zmniejszenia ilości używanego plastiku w domu. Były to prace, które można potraktować jako konkursowe, dlatego przekazujemy o nich informację Nauczycielom, którzy uczą przedmiotów pozwalających docenić podjęte działanie. Mniej plastiku to większy zysk. Nie tylko dla portfela przede wszystkim dla poprawy kondycji planety. Uczestnicy akcji WOLONTARIAT DLA ŚWIATA nie mieli co do tego wątpliwości i potrafili to wspaniale uzasadnić. W swoich opracowaniach podzielili się doświadczeniami i pomysłami jak w swoich domkach zużywać mniej plastiku. Prace, które przesłali w ramach akcji były bardzo ciekawe i wspaniale przygotowane. Każda wyjątkowa w formie. Napisane (wypowiedziane) poprawnie językowo, w przejrzystej formie, wzbogaconej samodzielnie zrobionymi zdjęciami. Poniżej uczniowie, którzy zgłosili się do akcji wraz z podkreśleniem na polonistycznych walorów prac: Natalia Dracz 6a Praca napisana w formie zbliżonej listu, pięknym językiem. Mateusz Jasek 6a Praca napisana z dużą dozą humoru. Franek i Emila Wiśniewscy Do zużywania mniejszej ilości plastiku przekonywał na nagraniu filmowym. Argumentacja była spójna, przemyślana, zilustrowana konkretnymi przedmiotami. Szymon Chorostkowski 6a Praca napisana w przejrzysty, przemyślany sposób, z licznymi argumentami i przykładami zachęcającymi do zużywania mniejszej ilości plastiku. Zilustrowana grafiką. Jacek Pindral 6a Praca napisana w przejrzysty, przemyślany sposób, z licznymi argumentami i przykładami zachęcającymi do zużywania mniejszej ilości plastiku. Zilustrowana własnymi zdjęciami. Rada Rodziców

Napisany 2021-05-12 przez a.rybinska


Napisany 2021-05-12 przez i.bilinska


Nasze Absolwentki Ola i Amelka zapraszają wszystkich uczniów i Rodziców do przyłączenia się do działań na rzecz ochrony środowiska. W ramach projektu bezpieczni przeprowadziły pogadankę dla uczniów klas III i świetlicy oraz przekazały ulotki dla Rodziców. Cóż, startujmy z EKO-wolontariatem w SP 23. Zapraszam - informacje u p.Pedagog. Cdn (kontynuacja konkursu na karmnik – 21.05)

Napisany 2021-05-11 przez a.rybinska


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem