Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Zakończyliśmy warsztaty z Fundacją "Pozytywka"!

Napisany 2021-04-30 przez a.rybinska


Napisany 2021-04-29 przez i.bilinska


Napisany 2021-04-26 przez i.bilinska


Za nami trzy etapy konkursu powiatowego „GPS po zawodach”. Wszyscy uczniowie z naszej szkoły biorący w nim udział wykazali się kreatywnością. Przygotowali piękne prezentacje o zawodach nauczanych w szkołach ponadpodstawowych we Wrocławiu. Stworzyli plakaty na temat działalności doradców zawodowych z MOWAZ. Na ostatnim etapie Lena Borkowska z klasy 8c która przeszła do finałowego etapu w sposób perfekcyjny wcieliła się w rolę operatora obrabiarek skrawających. Zachęcam do obejrzenia zwycięskich wizytówek na stronie: http://www.doradcy-wroclaw.pl/index.php/gps-po-zawodach Lena Borkowska została jednym z pięciu laureatów konkursu "GPS po zawodach". Jej praca zebrała największą liczbę punktów przyznawanych przez Komisję Konkursową. Zgodnie z wykazem Kuratora to osiągnięcie może zostać wpisane na świadectwo, a za tym idzie dodatkowy 1 punkt w procesie rekrutacji. Wszystkim uczniom klas 7 i 8 biorącym udział w konkursie serdecznie dziękuję. Lenie gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Doradca zawodowy

Napisany 2021-04-25 przez z.hauza


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... 170 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem