Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

SZANOWNI PAŃSTWO, 21 MARCA FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA ROZPOCZĘŁA AKCJĘ WIOSNĄ STYPENDIA ROSNĄ! AKCJA POTRWA CAŁĄ KALENDARZOWĄ WIOSNĘ - AŻ DO 21 CZERWCA 2021 R. W ramach akcji Fundacja Świętego Mikołaja podwoi każdą złotówkę zebraną przez społeczności szkolne na stypendia dla swoich uczniów. Taka zbiórka wspiera w szkole rozwój solidarności i samopomocy. Jest szansą na zmotywowanie uczniów do działania na rzecz innych, a także na integrację ze szkołą absolwentów i sąsiadów szkoły. Zebrane środki w całości trafią w postaci stypendiów do wskazanych przez Państwa zdolnych i zaangażowanych uczniów z niezamożnych rodzin. Uczniów, którym sytuacja finansowa uniemożliwia rozwój pasji i talentów. ZAPRASZAMY DO DOŁĄCZENIA! Każda szkoła otrzyma: -> podwojenie zebranych pieniędzy na stypendia: np. jak szkoła zbierze 500 zł, otrzyma od fundacji drugie 500 zł, jak zbierze 2000 zł, otrzyma od fundacji drugie 2000 zł. (maksymalna kwota dopłat od fundacji to 20 000 zł) ->ma dedykowane subkonto bankowe (fundacja odpowiada za jego prowadzenie) -> możliwość udziału w nieodpłatnych warsztatach online z Jerzym Miką - wybitnym trenerem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu Warsztaty odbędą się 12 i 15 kwietnia w godzinach 15:00 - 18:00. Jeżeli będzie duże zainteresowanie warsztatami zaproponujemy kolejny termin -> pakiet materiałów promocyjnych potrzebnych do prowadzenia lokalnych zbiórek Za swoją pomoc Fundacja Świętego Mikołaja nie pobiera żadnych opłat, ani prowizji. CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? * przeczytaj * odwiedź stronę mikolaj.org.pl/stypendia * napisz do nas: stypendia@mikolaj.org.pl * zadzwoń do nas: +48 791 793 021 Z serdecznymi pozdrowieniami, Antonina Grządkowska Fundacja Świętego Mikołaja tel. +48 791 793 021 e-mail: stypendia@mikolaj.org.pl www.mikolaj.org.pl

Napisany 2021-03-24 przez a.rybinska


Napisany 2021-03-23 przez i.bilinska


Szanowni Państwo, Konsultacje przy ul. Przystankowej prowadzone przez Pedagoga/Psychologa z zakresu POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ będą odbywały się - jak dotąd przy ul. Przystankowej - po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny przez dziennik elektroniczny. Proponujemy stałą datę: • Pedagog szkolny – codziennie w godzinach pracy (wg grafiku). Nr tel. szkolny + nr wewn.140 • Psycholog kl.IV-VIII p. A.Iwanicka – wtorki - czwartki – w godzinach pracy (wg grafiku). Nr tel. szkolny + nr wewn.140 • Psycholog kl.I-III p. M.Kowal-Mróz – w godzinach pracy (wg grafiku)- wewn.141 Ponieważ pracujemy w tym samym gabinecie, możliwa będzie zamiana terminów między Pedagogiem a Psychologiem, w zależności od Państwa potrzeb, tak jak robiłyśmy to do tej pory. Konsultacje są dobrowolne i możliwe wyłącznie po wcześniejszym zasygnalizowaniu takiej potrzeby przez dziennik elektroniczny, aby można było ustalić indywidualną godzinę. Z wyrazami szacunku Zespół Wsparcia P-P

Napisany 2021-03-22 przez a.rybinska


Słyszeliście o "Marzycielskiej Poczcie"? Uczniowie klasy II a i II b przygotowały ponad 100 kartek z okazji Dnia Przyjaciela. Dziękuję dzieciom i paniom ze świetlicy Wspaniała akcja, jesteście świetni! Starannie wykonane kartki i mnóstwo pięknych słów oraz obrazków. Świetlica klas III przygotowała 12 kartek a uczniowie klas starszych - 2 (Emila i Franek ! - jak zwykle w takich akcjach niezawodni Marika z 4 b dołączyła do ekipy) Razem z kartkami wysyłam dobrą energię, naszą życzliwość i życzenia zdrowia! Wysyłamy je do Amelki (kto nie zdążył może sam napisać) a p.Pedagog zaniesie pozostałe do chorych dzieci z Przylądka Nadziei.

Napisany 2021-03-22 przez a.rybinska


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... 170 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem