Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Zapraszam do udziału w konkursie o słynnych Wrocławiankach. Konkurs polega na wykonaniu prezentacji - zespołowo lub indywidualnie. Regulamin na stronie Fundacji " Freya", ale pedagog szkolny też udzieli Wam dodatkowych informacji. Szkoła zgłoszona, dwie prace już wpłynęły!!!! Brak nam 1- może Twojej? Info: https://freya.org.pl/historie-slynnych-wroclawianek-edycja-trzecia/ Proszę o wcześniejsze zgłoszenie chętnych - przez dziennik lub teams.

Napisany 2021-03-19 przez a.rybinska


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego we Wrocławiu informuje,

od dnia 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas 1-8.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, będzie zorganizowana opieka świetlicowa oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. A także dla uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą zostać zorganizowane zajęcia na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia. Warunkiem zorganizowania wszystkich w/w zajęć jest złożenie wniosku przez rodziców.

Uczniom klas ósmych nadal mogą być organizowane konsultacje indywidualne lub w małych grupach, po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem danego przedmiotu. Uczniowie klasy sportowej, będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Lucyna Cempel

Napisany 2021-03-18 przez dyrektor


Zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń z podstaw techniki nordic walking https://wcrs.wroclaw.pl/artykul/2114-trenuj-nordic-walking-bezplatnie

Napisany 2021-03-18 przez a.rybinska


Amelka za kilka dni będzie obchodzić 13. urodziny. Amelka walczy z glejakiem i się nie poddaje. Marzy o tym, żeby dostać jak najwięcej kartek urodzinowych. Zróbmy jej radość! Do jutra możecie przynieść do szkoły kartkę z życzeniami (nie większą nić A4) Zob.: https://www.facebook.com/113170356702524/photos/a.114159659936927/472886970730859

Napisany 2021-03-18 przez a.rybinska


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165 ... 167 ... 169 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem