Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

"Wrocławskie Ferie" to różne propozycje zajęć online, które zostały przygotowane i zebrane w jeden pakiet, by ułatwić dzieciom i ich rodzicom korzystanie z oferty. Wszelkie materiały znajdują się na stronie https://www.wroclaw.pl/portal/ferie-w-miesci-online Serdecznie zapraszamy do skorzystania. Lucyna Cempel

Napisany 2020-12-31 przez dyrektor


Serdecznie zapraszamy: TERMIN WARSZTATÓW OD 11.01 DO 15.01.21R. (10 WARSZTATÓW DO WYBORU) 8 H DZIENNIE! 8.00-16.00 TEMATY DO WYBORU : *LEGO * ART&DANCE LINK DO ZAPISÓW ORAZ SZCZEGÓŁOWEJ OFERTY: https://hajdasztravel.pl/rodzaj-obozu/zimowe-warsztaty-sp-23-wroclaw/

Napisany 2020-12-29 przez j.trelka-stanczyk


Z ogromną przyjemnością informujemy, iż w szkolnych eliminacjach konkursu „GPS po zawodach” w roku szkolnym 2020/2021 komisja konkursowa w składzie: dyrektor Lucyna Cempel, wicedyrektor Zuzanna Hauza, pani Karolina Junik, pani Iwona Michalska zgodnie z regulaminem wyłoniła trzy, spośród dziesięciu nadesłanych prezentacji. Uczennice: Kinga Wielanowska, Lena Borkowska, Wiktoria Kaniewska- przechodzą do etapu międzyszkolnego. Dwie prezentacje otrzymały wyróżnienie. Przygotowali je: Paweł Dobosz i Agnieszka Adamaszek. Gratulujemy! Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane prace konkursowe.

Napisany 2020-12-28 przez z.hauza


Napisany 2020-12-22 przez intendent@sp23wroc.pl


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem