Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Na podstawie wytycznych Ministerstwa Sportu Korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie możliwe jedynie pod warunkiem, że: 1. podmiot (czytaj dyrektor) uprawniony do udostępnienia obiektu (w tym przypadku boiska szkolnego) - weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu; 2. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu– wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS; 3. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu – zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego; 4. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu – dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających; 5. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu – zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających; 6. osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt . Na podstawie pisma Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o zakazie wstępu na teren szkół osobom niebędącym ich pracownikami (które nie zostało odwołane), a także ze względu na brak możliwości spełnienia powyższych warunków Dyrektor SP23 informuje, iż boiska szkolne przy Szkole Podstawowej nr 23 z dniem 04.05. 2020 r. nie zostają otwarte i będą zamknięte do czasu ukazania się przepisów wykonawczych. Z wyrazami szacunku. Lucyna Cempel

Napisany 2020-05-02 przez dyrektor


Akcja w koronie- czy są chętni? - proszę o zgłoszenia przez dziennik

Napisany 2020-04-28 przez a.rybinska


Zachęcam do wysyłania prac plastycznych, prac na konkursy- informacje w zakładkach pedagog/konkursy Może jest ktoś chętny do wykonania poidełek dla ptaków (na osiedle Wojszyce)?

Napisany 2020-04-28 przez a.rybinska


📞 Психолог чекає на ваші дзвінки українською та російською мовами за номером +48 538 579 553 (пн. 13:00 - 19:00, вт. 9:00 - 15:00 ср. 13:00 - 19:00; чт. 9:00 - 15:00, пт 9:00 - 15:00). Не соромтеся звертатися до фахівця!

Napisany 2020-04-28 przez a.rybinska


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem