Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

W ramach realizacji działań zaplanowanych w kalendarzu imprez szkolnych informujemy, iż od 17-21 stycznia 2022 r. w „Tygodniu doradztwa zawodowego” proponujemy następujące działania i aktywność uczniów: 1.Zaproszenie rodzica/babcię/dziadka na lekcje w klasach 1-3, na godzinę wychowawczą 4-8 by opowiedział/a o swoim zawodzie.(zalecane spotkanie on-line). 2. Wykonanie pracy/plakatu - „Zawód przyszłości” (nazwa, zakres czynności, rysunek) dotyczy klas 1-8. Jedna praca z klasy- indywidualna lub zbiorowa- prace oddajemy 21.01.2022 r. 3. Scenariusze lekcji dotyczące poznawania zawodów dla klas 1-8- www.mapakarier.pl 4. Przebranie się za przedstawicieli różnych zawodów - (kto przebrany- nie pytany klasy 4-8),dla klas 1-3 prezentacja zawodów przez uczniów „na wesoło”. Piątek 21.01.2021r. 5. Zaproszenie absolwentów szkoły do opowiedzenia o swoich doświadczeniach w rekrutacji i oferta szkół ponadpodstawowych –klasy 4-8, środa 19.01.2022r. 6. Udział klas 8a - 18.01.2022r, 8b - 20.01.2022 r. w szkoleniu dotyczącym rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w CKZ (wyjścia z doradcą zawodowym i wychowawcą). 7. Prezentacja na korytarzu prac konkursowych uczniów, którzy przeszli do II etapu „GPS po zawodach” klasy4-8. Zachęcamy wszystkich nauczycieli do aktywnej realizacji proponowanych działań podczas prowadzonych lekcji i zajęć.

Napisany 2022-01-17 przez z.hauza


Napisany 2022-01-16 przez r.szymkowiak


Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa.

Więcej informacji na stronie: https://www.ces.edu.pl/galileo-jezyk-polski

Zapisy do 28.02.22 u p. M. Zińczuk.

Napisany 2022-01-14 przez m.zinczuk


Paweł Dobosz z klasy 8a zajął 13. miejsce i został laureatem Olimpiady Olimpus z języka polskiego.

Gratulujemy!

Napisany 2022-01-14 przez m.zinczuk


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... 170 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem