Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Klasy 8

22.06.2022 Środa

17.00 Pożegnanie klas ósmych oraz Bal

24.06.2022 Piątek

Spotkanie z wychowawcami i wręczenie świadectw

9:30 kl. 8a- s. 6

10:00 kl. 8b- s.6

Klasy 1-3

23.06.2022 Czwartek

10:30 Uroczysty Apel na boisku szkolnym przy ul. Pawiej

Pożegnanie klas trzecich

Zapraszamy Rodziców.

24.06.2022 Piątek

Spotkanie z wychowawcami i wręczenie świadectw

9:30 (pierwsza zmiana)

1a- s. 12, 1c- s. 13, 2a- s. 8, 2d- s. 10, 3a- s. 9, 3c- s. 4, 3d- s. 6,

10:30 (druga zmiana)

1b- s. 12, 1d- s. 13, 2b- s. 8, 2c- s. 10, 3b- s. 9,

Klasy 4-7

24.06.2022 Piątek

9:30 Uroczysty Apel na sali gimnastycznej przy ul. Przystankowej

10:00 Spotkanie z wychowawcami i wręczenie świadectw

4a- s. 5, 4b- s. 4, 5a- s. 24, 5b- s. 11, 6a- s. 012, 6b- s. 14, 7a- s. 12, 7b- s. 13

Zapraszamy Rodziców.

Napisany 2022-06-22 przez dyrektor
Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem