Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września na sali gimnastycznej przy ul. Przystankowej. Dla klas pierwszych o godz. 9:30 . Po uroczystości przejście do budynku szkoły przy ul. Pawiej na spotkanie organizacyjne z wychowawcami.

1a – s. 9

1b – s. 6

1c – s. 4

1d – s. 13

3a – s. 12

3b – s. 8

Klasy 2-3 spotkanie z wychowawcą w salach budynku przy ul. Pawiej o godz. 9:15 zgodnie z poniższym harmonogramem:

2a – s. 12, 2b – s. 8, 2c – s. 13, 2d – s. 4, 3c – s. 10, 3d – s. 9,

Dla klas 4 o godz. 10:30 na sali gimnastycznej przy ul. Przystankowej, następnie spotkanie z wychowawcami klas zgodnie z poniższym harmonogramem:

4a – s. 5, 4b – s. 6, 4c – s. 4,

Klasy 5-8 spotkanie z wychowawcą w salach budynku o godz. 11:00 zgodnie z poniższym harmonogramem:

5a – s. 5, 5b – s. 6, 6a – s. 4, 6b – s. 11, 7a – s. 14, 7b – s. 24, 8a – s. 13, 8b – s. 12,

Na spotkanie z wychowawcą, uczniowie klas 4-8 wchodzą sami, bez rodziców(rodzice zostają na zewnątrz budynku).

Napisany 2022-08-24 przez dyrektor
Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem