Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Napisany 07 Nov 2022 przez dyrektor


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego we Wrocławiu

zatrudni do pracy nauczyciela języka polskiego

- praca od zaraz na czas zastępstwa do 23.06.2023 r.

- wymiar etatu 18/18

- kwalifikacje zgodne z przedmiotem

Napisany 07 Nov 2022 przez dyrektor


Szanowni Państwo

Do 13.11.2022 r. zbieramy TALENCIAKI dla naszej szkoły.

W jaki sposób przekazać zebrane punkty naszej szkole?

Są trzy drogi:

Zeskanować kod QR, który znajduje się na Talenciaku.

Wejść na stronę szkoly.lidl.pl i tam przepisać kod alfanumeryczny.

Przekazując Talenciaki fizycznie danej szkole do specjalnie przygotowanych pudełek.

Napisany 07 Nov 2022 przez dyrektor


Zapraszam uczniów klas 7 i 8 do udziału w 4 edycji konkursu „GPS po zawodach” Konkurs wpisany jest na listę konkursów Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, dzięki czemu jego laureaci mogą doliczyć 1 punkt do swoich punktów rekrutacyjnych. Wszystkie informacje dotyczące konkursu wraz z regulaminem są zamieszczone na stronie www.doradcy-wroclaw.pl w zakładce: „GPS po zawodach” rok szkolny 2022/2023. Regulamin konkursu można znaleźć pod linkiem: http://www.doradcy-wroclaw.pl/attachments/article/267/Regulamin%20konkursu%20GPS%20po%20zawodach%202022-2023.pdf. Zgłoszenia przyjmowane są u doradcy zawodowego do 14 listopada 2022 roku.

Napisany 03 Nov 2022 przez z.hauza


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... 170 ... 172 ... 174 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2022/2023.

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla Kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

  1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych,
  2. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem