Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości przygotujcie kartkę z życzeniami dla Polki lub Polaka.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, liczy się pomysłowość i oryginalność życzeń oraz estetyczne wykonanie.

Format prac:A4

Prace muszą być zaopatrzone w czytelną metryczkę (na odwrotnej stronie pracy), zawierającą informację:
imię i nazwisko autora, klasa.

Zgłoszenia do 5.11 2020 do p. Zińczuk.

Napisany 2021-10-25 przez m.zinczuk


Napisany 2021-10-25 przez m.kalwik


Dnia 26 listopada 2021 r. upływa termin zgłoszeń do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Humanistyczny. Konkurs odbędzie się 8 grudnia 2021 r. w macierzystych szkołach uczestników. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.

Więcej informacji na stronie: https://jersz.pl/konkurs/alfik-humanistyczny/

Zapisy do 26.11.21 u p. M. Zińczuk

Napisany 2021-10-22 przez m.zinczukTo już 6. edycja plebiscytu, który na trwałe zmienia język polski. Koniecznie zachęć swoich znajomych, uczniów, przyjaciół do udziału w zabawie. Na najbardziej kreatywnych uczestników czekają nagrody!

W tym roku plebiscyt odbywa się w zmienionej formule, zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.

O przebiegu plebiscytu będziemy informować za pośrednictwem strony sjp.pwn.pl w sekcji Plebiscyt Młodzieżowe Słowo Roku. Śledź nas także na Facebooku: PWN Moc wiedzy. Będziemy Cię informować, intrygować i inspirować.

Jakie słowo wygra w tym roku? Przekonamy się już na początku grudnia.

https://sjp.pwn.pl/mlodziezowe-slowo-roku?utm_source=wsz&utm_medium=email&utm_campaign=1040_1022_msr_wsz_202110

Napisany 2021-10-22 przez m.zinczuk


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165 ... 167 ... 169 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem