Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

W dniu dzisiejszym odbył się XVII Wrocławski Konkurs Historyczny dla klas VIII. Naszą szkołę reprezentowali w nim uczniowie z klasy VIII a - Julia Orzechowska oraz Bartosz Babinowski. Obydwoje dzielnie przystąpili do rozwiązania trudnego testu z zakresu programowego od IV do VIII klasy oraz z historii Wrocławia. Bartek przechodząc do III etapu (finałowego), zajął premiowane punktami rekrutacyjnymi do szkoły średniej V miejsce. Gratulacje za wiedzę i chęci dla naszych uczniów, którzy wzorowym przykładem godnie zaprezentowali naszą szkołę spośród wielu innych.

Napisany 2022-05-31 przez a.zajac


Napisany 2022-05-31 przez k.junik


Napisany 2022-05-27 przez dyrektor


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego we Wrocławiu zatrudni od 01.09.2022 r.

1. Specjalistę ds. płac w pełnym wymiarze czasu pracy 40/40 (01.08.2022 r. - na okres próbny do 31.01.2023 r. z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony).

2. Nauczyciela plastyki umowa o pracę na czas nieokreślony, wymiar etatu 9/18

3. Psychologa na czas zastępstwa od 01.09.2022 r ., wymiar etatu 22/22

4. Nauczyciela matematyki na czas zastępstwa od 01.09.2022 r. wymiar etatu 18/18

5. Pedagoga specjalnego na czas określony od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. z możliwością przedłużenia, wymiar etatu 20/20. (wykształcenie obejmujące zakres Tyflopedagogiki).

6. Trzech wychowawców świetlicy na czas określony od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. z możliwością przedłużenia, wymiar etatu 26/26.

oferty można wysyłać do dnia 06.06.2022 r., na adres post@sp23wroc.pl

Napisany 2022-05-26 przez dyrektor


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... 27 ... 29 ... 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165 ... 167 ... 169 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem