Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Tegoroczny MMBS przebiega pod hasłem: „Baśnie i legendy z całego świata”, z tej okazji biblioteka zaprasza do udziału w następujących wydarzeniach:

→ UCZNIOWIE KLAS 1-3:

I. ”Czytanie na dywanie”

II. Konkurs plastyczny na Ilustrację do ulubionej baśni

→ UCZNIOWIE KLAS 4-6:

III. Konkurs plastyczny na zakładkę do książki

→ UCZNIOWIE KLAS 7-8:

IV. Konkurs czytelniczy: „Z jakiej książki pochodzi fragment tekstu”

→ UCZNIOWIE KLAS 1-8:

V. Konkurs fotograficzny „Z książką Ci do twarzy – przyłapani na czytaniu”

Szczegółowe informacje znajdziecie w zakładce KONKURSY oraz w zakładce BIBLIOTEKA SZKOLNA

Z A P R A S Z A M Y

Napisany 06 Oct 2021 przez m.kalwik


Dnia 27 września 2021 roku, na placu Wolności we Wrocławiu odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady Terytorialnej, którzy jako pierwsi wypowiedzieli słowa Roty, przysięgi na swój nowy sztandar.

W uroczystości uczestniczyli również uczniowie naszej szkoły, którzy dumnie asystowali z pocztem sztandarowym naszej szkoły:

Bartosz Babinowski, kl. 8a

Zofia Cwojdzińska, kl. 8a

Lena Śmigielska, kl. 8a

"SZTANDAR to znak uosabiający naszą Ojczyznę, symbol najwyższych wartości, sławy wojennej i tradycji oraz wierności honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swoich żołnierzy. Sztandarowi oddajemy najwyższy szacunek i honor" – powiedział do swoich żołnierzy dowódca brygady, płk. Artur Barański.

Uroczystość zbiegła się ze Świętem Wojsk Obrony Terytorialnej, które „Terytorialsi” obchodzą w rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Napisany 04 Oct 2021 przez m.kalwik


Wrocławski Budżet Obywatelski to inicjatywa, dzięki której w mieście powstało już kilkaset nowych miejsc – m.in. placów zabaw, parków, siłowni zewnętrznych, obiektów sportowych czy dróg rowerowych. To mieszkańcy Wrocławia wybierają, jakie projekty mają zostać zrealizowane. Co ważne, w głosowaniu WBO nie ma ograniczeń wiekowych - dzieci również mogą głosować.

Napisany 01 Oct 2021 przez dyrektor


TAK! JUŹ JEST! Pierwsze wydanie gazetki szkolnej - NOWINKI! Serdecznie zapraszamy! NOWINKA wrzesień 2021

Napisany 29 Sep 2021 przez k.junik


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165 ... 167 ... 169 ... 171 ... 173 ... 175 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2022/2023.

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla Kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

  1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych,
  2. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem