Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Żonkil - symbolem .... konkurs Wr.Hospicjum dla Dzieci. Czy są chętni? Właśnie ogłoszono konkurs, który potrwa do 4 czerwca! 😊 Są dwie kategorie: literacka i plastyczna. ✍️ Główny wymóg to wykorzystanie w swoim utworze/dziele motywu pól nadziei, hospicjum lub wolontariatu. Młodzi literaci: 👉 forma wierszowana – sonet, haiku, fraszka itp. Maksymalnie do 300 znaków 👉dołączenie zgody – oświadczenie prawa autorskie (do pobrania u nas a stronie), Uzdolnieni artyści: 👉 wykorzystanie w swojej pracy logotypu Pól Nadziei lub Fundacji, format A3 pionowo, technika dowolna, 👉 dołączenie zgody – oświadczenie prawa autorskie (do pobrania u nas na stronie), przyklejonej na odwrocie pracy ℹ Nagrodą jest umieszczenie 12 wygranych prac w naszym Kalendarzu Pól Nadziei na 2022 rok! 🥰 Regulamin na stronie: https://hospicjum.wroc.pl/pola-nadziei-20202021 Powodzenia! 💙

Napisany 2021-05-06 przez a.rybinska


Zapraszam uczniów-obcokrajowców do kontaktu: konkurs plastyczny dla uczniów, którzy przyjechali z innego państwa. Proszę o rysunek-biało czarny, format A4-kartka z bloku technicznego na temat; "Ja i mój Wrocław" Może być komiks, rysunek, dowolna technika... Proszę przynieść na portiernię do 14.05!!! - wraz z pisemną zgodą (wydrukowanie wzory leżą na portierni)

Napisany 2021-05-05 przez a.rybinska


Nasi uczniowie Ola i Jacek Pindral zdobyli I miejsce w kategorii szkół podstawowych w konkursie "Historie sławnych Wrocławianek". Gatulujemy! Gratulacje dla: - Jacka i Oli Pindral za świetne tłumaczenia Jacka i wyjątkowo obfitą w fakty pracę o Katharinie Staritz !!! oraz dla - Michaliny Tympalskiej i Kingi Wielanowskiej za ciekawą pracę o p. Oldze Malinkiewicz i oryginalną tezę, że „Fizyka jest kobietą”! - Mileny Skalskiej za pracę o Klaudii z „Caffé Równik” – ciekawy przykład zaangażowania społecznego osób niepełnosprawnych!

Napisany 2021-05-04 przez a.rybinska


Krok w krok z Pho3nixem Konkurs polega na szkolnej rywalizacji o największą liczbę kroków do końca maja. Na zwycięzców czekają nagrody. Aby wziąć udział w konkursie: 1. Pobierz aplikację Pho3nix kids na swój telefon 2. Załóż konto z przynależnością do SP23 3. Codziennie dużo spaceruj i stawiaj ruchowe wyzwania innym uczniom naszej szkoły. Powodzenia

Napisany 2021-05-04 przez m.oracz


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165 ... 167 ... 169 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem