Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Serdeczne gratulacje dla naszego zdolnego ucznia klasy 8B Pawła Dobosza za zajęcie III miejsca w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Biologicznym "Planeta i Życie".

Napisany 22 Jun 2022 przez a.czop


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Klasy 8

22.06.2022 Środa

17.00 Pożegnanie klas ósmych oraz Bal

24.06.2022 Piątek

Spotkanie z wychowawcami i wręczenie świadectw

9:30 kl. 8a- s. 6

10:00 kl. 8b- s.6

Klasy 1-3

23.06.2022 Czwartek

10:30 Uroczysty Apel na boisku szkolnym przy ul. Pawiej

Pożegnanie klas trzecich

Zapraszamy Rodziców.

24.06.2022 Piątek

Spotkanie z wychowawcami i wręczenie świadectw

9:30 (pierwsza zmiana)

1a- s. 12, 1c- s. 13, 2a- s. 8, 2d- s. 10, 3a- s. 9, 3c- s. 4, 3d- s. 6,

10:30 (druga zmiana)

1b- s. 12, 1d- s. 13, 2b- s. 8, 2c- s. 10, 3b- s. 9,

Klasy 4-7

24.06.2022 Piątek

9:30 Uroczysty Apel na sali gimnastycznej przy ul. Przystankowej

10:00 Spotkanie z wychowawcami i wręczenie świadectw

4a- s. 5, 4b- s. 4, 5a- s. 24, 5b- s. 11, 6a- s. 012, 6b- s. 14, 7a- s. 12, 7b- s. 13

Zapraszamy Rodziców.

Napisany 22 Jun 2022 przez dyrektor


TAK! JUŹ JEST! Wakacyjne wydanie gazetki szkolnej - NOWINKI! Serdecznie zapraszamy! NOWINKA czerwiec 2022

Napisany 19 Jun 2022 przez k.junik


https://sp23wroc.pl/sukcesy.php

Napisany 13 Jun 2022 przez j.dzikowski


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... 170 ... 172 ... 174 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2022/2023.

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla Kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

  1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych,
  2. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem