Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Napisany 29 Apr 2021 przez i.bilinska


Napisany 26 Apr 2021 przez i.bilinska


Za nami trzy etapy konkursu powiatowego „GPS po zawodach”. Wszyscy uczniowie z naszej szkoły biorący w nim udział wykazali się kreatywnością. Przygotowali piękne prezentacje o zawodach nauczanych w szkołach ponadpodstawowych we Wrocławiu. Stworzyli plakaty na temat działalności doradców zawodowych z MOWAZ. Na ostatnim etapie Lena Borkowska z klasy 8c która przeszła do finałowego etapu w sposób perfekcyjny wcieliła się w rolę operatora obrabiarek skrawających. Zachęcam do obejrzenia zwycięskich wizytówek na stronie: http://www.doradcy-wroclaw.pl/index.php/gps-po-zawodach Lena Borkowska została jednym z pięciu laureatów konkursu "GPS po zawodach". Jej praca zebrała największą liczbę punktów przyznawanych przez Komisję Konkursową. Zgodnie z wykazem Kuratora to osiągnięcie może zostać wpisane na świadectwo, a za tym idzie dodatkowy 1 punkt w procesie rekrutacji. Wszystkim uczniom klas 7 i 8 biorącym udział w konkursie serdecznie dziękuję. Lenie gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Doradca zawodowy

Napisany 25 Apr 2021 przez z.hauza


Szanowi Rodzice

14 maja 2021 r. rusza rekrutacja do klas pierwszych. Z tego względu, pragnę przedstawić Państwu, jak wygląda na daną chwilę, sytuacja klas 1-3 w budynku szkoły przy ul. Pawiej.

W roku szkolnym 2020/2021 mamy 10 oddziałów: cztery klasy pierwsze, cztery klasy drugie i 2 klasy trzecie. Sal lekcyjnych mamy wystarczającą ilość, lecz ze względu na to, iż około 95% dzieci klas 1-3 uczęszcza do świetlicy, to brakuje sal z przeznaczeniem na świetlicę w jednym budynku szkoły przy ul. Pawiej. Aby pomieścić wszystkich uczniów (tych uczących się wraz z tymi, którzy zostają po lekcjach i przebywają w świetlicy 7-17:15) musimy korzystać z dodatkowych sal poza budynkiem szkoły. Dlatego w br. szkolnym mamy: jedną świetlicę w budynku przy ul. Pawiej, jedną w salce katechetycznej w budynku przy ul. Jasienicy, a także 4 grupy świetlicowe są wożone na zajęcia artystyczne do MDK –Krzyki, 2 grupy rano o godz. 7:30, a następnie zmiana i 2 grupy o 11:30.

W przyszłym roku szkolnym niestety sytuacja zmieni się, ponieważ z budynku przy ul. Pawiej odejdą dwie klasy trzecie do budynku szkoły przy ul. Przystankowej, a prawdopodobnie zrekrutuje się około 95 dzieci (zamieszkałych w rejonie - dane z biura meldunkowego) do klas pierwszych czyli na cztery klasy pierwsze tj. o dwa oddziały więcej, niż w tym roku szkolnym.

Jeśli wszystkie dzieci zostaną zrekrutowane do naszej szkoły, to będziemy mieć 4 klasy pierwsze, 4 klasy drugie i 4 klasy trzecie. Tym samym potrzebujemy sześciu sal z przeznaczeniem na świetlice. Będziemy mieć 1 salę w budynku szkoły przy ul. Pawiej, 1 salę przy ul. Jasienicy, 1 salę w osobnym budynku, wynajętym przy ul. Pawiej, 1 salę w bibliotece szkolnej przy ul. Przystankowej a 2 grupy będą musiały być dowożone do innych placówek oświatowych, które dysponują wolnymi salami.

W związku z taką sytuacją, która prawdopodobnie będzie miała miejsce od 1 września 2021 r. prosimy o wyrozumiałość dla organizacji pracy klas 1-3 , bo jest to uzależnione od liczby dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej.

Z poważaniem

Lucyna Cempel

Dyrektor SP23

Napisany 24 Apr 2021 przez dyrektor


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165 ... 167 ... 169 ... 171 ... 173 ... 175 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2022/2023.

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla Kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

  1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych,
  2. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem