Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym do dnia 24.05.2020 r. Jest kontynuowane kształcenie na odległość. Placówka jest nadal zamknięta dla osób z zewnątrz. W razie pytań służymy pomocą w wersji elektronicznej post@sp23wroc.pl lub telefonicznie 71 798 68 46 w godzinach od 9-15. Z wyrazami szacunku Lucyna Cempel

Napisany 2020-04-24 przez dyrektor


Zapraszamy Uczniów kl. 8 i Rodziców do zakładki "Doradztwo zawodowe" - "Rekrutacja -pokaz" w celu zapoznania się z ofertami szkół ponadpodstawowych. Dla przykładu Technikum nr16

Napisany 2020-04-24 przez dyrektor


Napisany 2020-04-22 przez admin


Od 20.04.2020 r. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 9 we Wrocławiu istnieje możliwość przeprowadzenia zdalnej diagnozy gotowości szkolnej. W celu umówienia dziecka na takie badanie rodzic powinien skontaktować się mailowo, z którymś z diagnostów: z panią Katarzyną Binek, Izabelą Gryszan lub Dorotą Urbańczyk. Do mailowego zgłoszenia należy dołączyć wypełniony „wniosek do poradni” (wzór na stronie Poradni w zakładce „do pobrania”) i jednocześnie zwrócić się do placówki z prośbą o wydanie opinii o dziecku, którą w dniu diagnozy należy dosłać osobie badającej. Adresy mailowe podane są na stronie internetowej PPP nr 9 we Wrocławiu w zakładce „kontakt”.

Napisany 2020-04-20 przez dyrektor


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEN

Rok szkolny 2020/2021.

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
  6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem