Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

12 kwietnia 2022 roku, w ramach projektu „OCALAMY” – w 10 rocznicę śmierci płk. Jerzego Woźniaka – Patrona Dolnośląskiej Rodziny Armii Krajowej i Bohaterów AK, przedstawiciele uczniów naszej szkoły ze sztandarem uczestniczyli w uroczystościach zorganizowanych przez: Wojewodę Dolnośląskiego, Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP we Wrocławiu, Prezesa Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, z udziałem Kompanii honorowej wojska. Przedstawiciele szkół należących do Rodziny Szkół AK razem w szyku przeszły do grobu Jerzego Woźniaka, wysłuchano przemówień oraz złożono wiązanki kwiatów. Po uroczystościach przy grobie Jerzego Woźniaka kompania honorowa wojska, poczty sztandarowe szkół oraz wszyscy zgromadzeni na uroczystości przeszli pod Pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego, młodzież zapaliła biało-czerwone znicze, a reprezentacja uczniów naszej szkoły złożyła pod pomnikiem biało-czerwoną wiązankę.

Napisany 2022-04-13 przez z.hauza


Napisany 2022-04-09 przez m.marciniszyn


Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do
udziału w ogólnopolskim konkursie literackim "Bohaterowie naszych
czasów".

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy nadsyłać na adres Instytutu do
20.05.2022 roku. Szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie
Instytutu:
https://idmjp2.pl/index.php/pl/2452-konkurs-bohaterowie-naszych-czasow

Napisany 2022-04-07 przez m.zinczuk


Międzyszkolny konkurs literacko – plastyczny ma formę dwóch odrębnych konkursów – konkursu literackiego i konkursu plastycznego.
Część literacka:

· Forma pracy – opowiadanie na temat:

Dookoła morze i cisza jak makiem zasiał. Napisz opowiadanie o swoim pobycie na bezludnej wyspie. W swojej pracy zastosuj 10 związków frazeologicznych (klasy IV-VI) 15 związków frazeologicznych (klasy VII-VIII)

· Praca – do dwóch stron A4, czcionka 12,

· W pracy należy wykorzystać 10/15 dowolnych związków frazeologicznych

· Związki frazeologiczne w opowiadaniu należy podkreślić

· W nagłówku pracy należy podać imię i nazwisko ucznia, adres szkoły wraz z danymi kontaktowymi, oraz imię i nazwisko opiekuna prowadzącego

· Pracę należy przesłać pocztą z dopiskiem i nazwą konkursu

· Z każdej szkoły może wziąć udział w konkursie dwóch uczniów, w razie potrzeby każda placówka może przeprowadzić eliminacje wewnętrzne

· Termin przygotowania prac: do 13 maja 2022

· Rozstrzygnięcie konkursu części literackiej nastąpi 1 czerwca 2022 roku. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 18 we Wrocławiu


· Do pracy wymagana jest pisemna zgoda Rodziców na udział w konkursie (załącznik do regulaminu)
· Nadesłane prace stają się własnością organizatora.

Napisany 2022-04-07 przez m.zinczuk


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem