Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Drodzy Rodzice. Dziękuję za wyrozumiałość w tak trudnym dla nas czasie. Mam nadzieję , że wszyscy potrafimy podejść ze zrozumieniem i pozytywnym odbiorem do nowej sytuacji , której musimy sprostać. Nauczyciele prowadzą planową współpracę z uczniami za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych dostępnych form komunikacji. Wspieramy naszych uczniów i przekazujemy im materiały do samodzielnej pracy w domu. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych , dostępnych w Internecie , narzędzi i materiałów edukacyjnych zaproponowanych przez nauczycieli i udostępnianych min. na stronie szkoły oraz bezpośredniej z uczniami. Inspirujemy w ten sposób uczniów do działania w miarę możliwości i potrzeb wg swojego uznania. Szczególnie obejmujemy opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty.Nauczyciele przedmiotów z których uczniowie zdają egzamin proponują im te, które wydają się najwłaściwsze . Prace wszystkich uczniów są sprawdzane, ale bez ocen – z wyjątkiem prac zadanych przed 12.03., które nauczyciele ocenią zgodnie z WSO. W ramach powtórzeń przed egzaminem jest pokaźna oferta kursów i ćwiczeń on-line. Podejście do każdego w zindywidualizowany sposób wymaga czasu i dużej cierpliwości z obu stron. Dziękuję za pozytywne, wspierające zwrotne informacje . Jest to dla nas ogromnie cenne i motywujące do dalszej kreatywnej pracy. W obecnym czasie stoję na stanowisku, że zdrowie jest najważniejsze. Proszę stosować się do zaleceń Władz. Następnie postawić na prowadzenie współpracy uczniów z nauczycielami. Życzę wszystkim Państwu i Uczniom zdrowia, wytrwałości, pogody ducha i cierpliwości. Z wyrazami szacunku Dyrektor SP23 Lucyna Cempel wraz z Gronem Pedagogicznym.

Napisany 2020-03-19 przez dyrektor


Konkurs "Matematyka i Ekonomia" dla klas IV - VI oraz VII - VIII na dzień dzisiejszy zostaje zawieszony. Decyzja o przesunięciu terminu konkursu bądź odwołaniu będzie wkrótce zamieszczona na stronie organizatora konkursu.

Napisany 2020-03-17 przez a.haszto


Wszystkim klasom IV-VIII polecam zajrzenie na serwis lekcje w sieci Są tam na bieżąco dodawane lekcje z różnych przedmiotów - idealne do powtórki i samodzielnej nauki! https://lekcjewsieci.pl/category/szkola-podstawowa/j-polski-sp/ (link należy skopiować w całości i wkleić do przeglądarki w pasku adresu)

Napisany 2020-03-17 przez k.junik


Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami spędzenia wolnego czasu kulturalnie - przygotowane przez miasto. https://www.wroclaw.pl/portal/kultura-on-line-wroclaw?fbclid=IwAR3G4CKgM1GqUX6nl_UzU9PRlGtgDCpKHCpz7c7f4cKpn-IH1MfL_Bom2X4 (link należy skopiować w całości i wkleić do przeglądarki w pasku adresu)

Napisany 2020-03-17 przez k.junik


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEN

Rok szkolny 2020/2021.

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
  6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem