Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

W dniu dzisiejszym odbyła się w naszej szkole lekcja patriotyzmu z "ŻYWYM ŚWIADKIEM HISTORII". Uczniowie z kilku klas mieli okazję wysłuchać zaprzyjaźnionej ze Szkołą Podstawową nr 23 Pani Wandy Bilnik-Różańskiej, która jest spadkobierczynią tradycji po swoim Tacie - żołnierzu Armii Krajowej oraz wieloletnią opozycyjną działaczką solidarnościową z okresu PRL-u. Pani Wanda opowiedziała kilka bardzo ciekawych historii z życia prywatnego, które na długo pozostaną w pamięci młodzieży i liczymy na to, że te opowieści będą wzorcowymi do godnego naśladowania patriotyzmu, o którym z wielkim szacunkiem opowiadała dzisiejsza prelegentka. Życząc Pani Wandzie jak najwięcej zdrowia mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości przeprowadzi jeszcze mnóstwo spotkań (nie tylko w naszej szkole), gdyż lekcje "żywej historii" są dla młodych pokoleń najbardziej przekonywujące i zawsze cieszą się olbrzymim zainteresowaniem.

Napisany 06 Jun 2022 przez a.zajac


W dniu dzisiejszym odbył się XVII Wrocławski Konkurs Historyczny dla klas VIII. Naszą szkołę reprezentowali w nim uczniowie z klasy VIII a - Julia Orzechowska oraz Bartosz Babinowski. Obydwoje dzielnie przystąpili do rozwiązania trudnego testu z zakresu programowego od IV do VIII klasy oraz z historii Wrocławia. Bartek przechodząc do III etapu (finałowego), zajął premiowane punktami rekrutacyjnymi do szkoły średniej V miejsce. Gratulacje za wiedzę i chęci dla naszych uczniów, którzy wzorowym przykładem godnie zaprezentowali naszą szkołę spośród wielu innych.

Napisany 31 May 2022 przez a.zajac


Napisany 31 May 2022 przez k.junik


Napisany 27 May 2022 przez dyrektor


<< Previous ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 23 ... 25 ... 27 ... 29 ... 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165 ... 167 ... 169 ... 171 ... 173 ... 175 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2022/2023.

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla Kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

  1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych,
  2. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem