Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Wszystkich uczniów, którzy lubią ortograficzne zmagania, zachęcamy do wypełniania dyktand online - pod adresem https://dyktanda.pl/dyktanda.html Świetny sposób do treningu ortograficznego - często przy pomocy humorystycznych historyjek! Pod podanym adresem można również powtórzyć zasady ortograficzne :)

Napisany 2020-03-19 przez k.junik


Szanowni Państwo. Informuję, iż od dnia 20.03.2020 r. do odwołania Szkoła Podstawowa nr 23 jest nadal zamknięta dla osób z zewnątrz. W razie pytań służymy pomocą w wersji elektronicznej post@sp23wroc.pl lub telefonicznie 71 798 68 46 w godzinach od 9-15. Z wyrazami szacunku Lucyna Cempel

Napisany 2020-03-19 przez dyrektor


Drodzy Rodzice. Dziękuję za wyrozumiałość w tak trudnym dla nas czasie. Mam nadzieję , że wszyscy potrafimy podejść ze zrozumieniem i pozytywnym odbiorem do nowej sytuacji , której musimy sprostać. Nauczyciele prowadzą planową współpracę z uczniami za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych dostępnych form komunikacji. Wspieramy naszych uczniów i przekazujemy im materiały do samodzielnej pracy w domu. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych , dostępnych w Internecie , narzędzi i materiałów edukacyjnych zaproponowanych przez nauczycieli i udostępnianych min. na stronie szkoły oraz bezpośredniej z uczniami. Inspirujemy w ten sposób uczniów do działania w miarę możliwości i potrzeb wg swojego uznania. Szczególnie obejmujemy opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty.Nauczyciele przedmiotów z których uczniowie zdają egzamin proponują im te, które wydają się najwłaściwsze . Prace wszystkich uczniów są sprawdzane, ale bez ocen – z wyjątkiem prac zadanych przed 12.03., które nauczyciele ocenią zgodnie z WSO. W ramach powtórzeń przed egzaminem jest pokaźna oferta kursów i ćwiczeń on-line. Podejście do każdego w zindywidualizowany sposób wymaga czasu i dużej cierpliwości z obu stron. Dziękuję za pozytywne, wspierające zwrotne informacje . Jest to dla nas ogromnie cenne i motywujące do dalszej kreatywnej pracy. W obecnym czasie stoję na stanowisku, że zdrowie jest najważniejsze. Proszę stosować się do zaleceń Władz. Następnie postawić na prowadzenie współpracy uczniów z nauczycielami. Życzę wszystkim Państwu i Uczniom zdrowia, wytrwałości, pogody ducha i cierpliwości. Z wyrazami szacunku Dyrektor SP23 Lucyna Cempel wraz z Gronem Pedagogicznym.

Napisany 2020-03-19 przez dyrektor


Konkurs "Matematyka i Ekonomia" dla klas IV - VI oraz VII - VIII na dzień dzisiejszy zostaje zawieszony. Decyzja o przesunięciu terminu konkursu bądź odwołaniu będzie wkrótce zamieszczona na stronie organizatora konkursu.

Napisany 2020-03-17 przez a.haszto


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem