Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele! Z przyjemnością informuję, iż w dniu dzisiejszym odbyły się w naszej szkole wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020. Głosowali zarówno obecni uczniowie, jak i nauczyciele! Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi już w najbliższy poniedziałek na apelu szkolnym. Dziękujemy wszystkim kandydatom oraz wyborcom! UROCZYSTY APEL, NA KTÓRYM ZOSTANĄ OGŁOSZONE WYNIKI, ODBĘDZIE SIĘ W PONIEDZIAŁEK 7 PAŹDZIERNIKA NA 5 GODZINIE LEKCYJNEJ. POTRWA OKOŁO 15 MINUT. PROSIMY WSZYSTKICH O PRZYBYCIE.

Napisany 2019-10-04 przez k.junik


Proszę o zwrot podpisanych kart (z potwierdzeniem wybranego terminu) zajęć z zakresu pomocy p-p/. We wtorek 8 X zmiana godzin pracy: pedagog od 8.00, psycholog od 11.30 (po g.13. zajęć indywidualnych nie będzie)

Napisany 2019-10-04 przez a.rybinska


Szanowni Państwo, Szanowni Nauczyciele, Szanowni Rodzice, zapraszamy do wzięcia udziału nauczycieli/wychowawców oraz rodziców w otwartych spotkaniach projektu edukacyjno-społecznego: pn. SOR – Spotkanie – Otwartość – Rozmowa (rozumienie, rozwiązanie). Proponujemy Państwu cykl bezpłatnych zajęć w formie konwersatorium i seminarium dla wychowawców szkół podstawowych, rodziców/opiekunów, seniorów, osób zainteresowanych. Raz w miesiącu od października 2019 r. do kwietnia 2020 spotkamy się z Państwem, żeby wspierać konstruktywne rozwiązania w obszarze komunikacji interpersonalnej i społecznej w relacjach nauczyciele – wychowawcy, wychowawcy – rodzice, dyrektorzy – wychowawcy, rodzice dzieci szkół podstawowych, opiekunowie, inne osoby zainteresowane w środowisku szkoły. Zależy nam na budowaniu kultury szkoły i podmiotów współpracujących, w oparciu o poszukiwanie dostępu do aktualnej wiedzy, z zakresu/ obszaru relacji międzyludzkich, zdrowia, użytkowego wykorzystania projektów kulturalnych i regionalnych oraz informacji wielokulturowej. Spotkania poprowadzą eksperci, specjaliści oraz dyrektorzy szkół. Już dziś zapraszamy Państwa do udziału. Najbliższe spotkanie SOR – Spotkanie – Otwartość – Rozmowa dla nauczycieli/wychowawców odbędzie się: 16 października 2019 r., godz. 15:00 – 16:30 w WCRS, pl. Dominikański 6, sala 210, II p. dla rodziców/opiekunów..: 6 listopada 2019 r., godz. 16:30 – 18:30 w WCRS, pl. Dominikański 6, sala 323, III p. Serdecznie proszę o przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym. Zapisy: zapraszam do kontaktu, [ proszę o podanie: w tytule Zgłoszenie SOR/ w treści maila: imię i nazwisko, mail, telefon, wybrany termin ] mail: bogumila.katkowska@wcrs.wroclaw.pl

Napisany 2019-10-03 przez a.rybinska


Na przełomie września i października Wolontariat zaprasza uczniów wszystkich klas do zbiórki cebulek żonkili. Zasadzimy je przed budynkiem na ul.Pawiej. Klasy starsze zapraszamy do ZORGANIZOWANIA akcji- żonkil w doniczce. Wyhodowane żonkile przekażemy na wiosnę na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla dzieci – zasadźmy POLA NADZIEI! Z okazji Dnia Nauczyciela nasi nauczyciele od lat przystępowali i do akcji "Zamiast kwiatka" na rzecz hospicjum dla dzieci.

Napisany 2019-09-27 przez a.rybinska


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEN

Rok szkolny 2020/2021.

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
  6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem