Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Drodzy Rodzice. Dziękuję za wyrozumiałość w tak trudnym dla nas czasie. Mam nadzieję , że wszyscy potrafimy podejść ze zrozumieniem i pozytywnym odbiorem do nowej sytuacji , której musimy sprostać. Nauczyciele prowadzą planową współpracę z uczniami za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych dostępnych form komunikacji. Wspieramy naszych uczniów i przekazujemy im materiały do samodzielnej pracy w domu. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych , dostępnych w Internecie , narzędzi i materiałów edukacyjnych zaproponowanych przez nauczycieli i udostępnianych min. na stronie szkoły oraz bezpośredniej z uczniami. Inspirujemy w ten sposób uczniów do działania w miarę możliwości i potrzeb wg swojego uznania. Szczególnie obejmujemy opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty.Nauczyciele przedmiotów z których uczniowie zdają egzamin proponują im te, które wydają się najwłaściwsze . Prace wszystkich uczniów są sprawdzane, ale bez ocen – z wyjątkiem prac zadanych przed 12.03., które nauczyciele ocenią zgodnie z WSO. W ramach powtórzeń przed egzaminem jest pokaźna oferta kursów i ćwiczeń on-line. Podejście do każdego w zindywidualizowany sposób wymaga czasu i dużej cierpliwości z obu stron. Dziękuję za pozytywne, wspierające zwrotne informacje . Jest to dla nas ogromnie cenne i motywujące do dalszej kreatywnej pracy. W obecnym czasie stoję na stanowisku, że zdrowie jest najważniejsze. Proszę stosować się do zaleceń Władz. Następnie postawić na prowadzenie współpracy uczniów z nauczycielami. Życzę wszystkim Państwu i Uczniom zdrowia, wytrwałości, pogody ducha i cierpliwości. Z wyrazami szacunku Dyrektor SP23 Lucyna Cempel wraz z Gronem Pedagogicznym.

Napisany 2020-03-19 przez dyrektor


Konkurs "Matematyka i Ekonomia" dla klas IV - VI oraz VII - VIII na dzień dzisiejszy zostaje zawieszony. Decyzja o przesunięciu terminu konkursu bądź odwołaniu będzie wkrótce zamieszczona na stronie organizatora konkursu.

Napisany 2020-03-17 przez a.haszto


Wszystkim klasom IV-VIII polecam zajrzenie na serwis lekcje w sieci Są tam na bieżąco dodawane lekcje z różnych przedmiotów - idealne do powtórki i samodzielnej nauki! https://lekcjewsieci.pl/category/szkola-podstawowa/j-polski-sp/ (link należy skopiować w całości i wkleić do przeglądarki w pasku adresu)

Napisany 2020-03-17 przez k.junik


Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami spędzenia wolnego czasu kulturalnie - przygotowane przez miasto. https://www.wroclaw.pl/portal/kultura-on-line-wroclaw?fbclid=IwAR3G4CKgM1GqUX6nl_UzU9PRlGtgDCpKHCpz7c7f4cKpn-IH1MfL_Bom2X4 (link należy skopiować w całości i wkleić do przeglądarki w pasku adresu)

Napisany 2020-03-17 przez k.junik


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165 ... 167 ... 169 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem