Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Napisany 24 Mar 2020 przez k.wnuk


Wszystkich uczniów, którzy lubią ortograficzne zmagania, zachęcamy do wypełniania dyktand online - pod adresem https://dyktanda.pl/dyktanda.html Świetny sposób do treningu ortograficznego - często przy pomocy humorystycznych historyjek! Pod podanym adresem można również powtórzyć zasady ortograficzne :)

Napisany 19 Mar 2020 przez k.junik


Szanowni Państwo. Informuję, iż od dnia 20.03.2020 r. do odwołania Szkoła Podstawowa nr 23 jest nadal zamknięta dla osób z zewnątrz. W razie pytań służymy pomocą w wersji elektronicznej post@sp23wroc.pl lub telefonicznie 71 798 68 46 w godzinach od 9-15. Z wyrazami szacunku Lucyna Cempel

Napisany 19 Mar 2020 przez dyrektor


Drodzy Rodzice. Dziękuję za wyrozumiałość w tak trudnym dla nas czasie. Mam nadzieję , że wszyscy potrafimy podejść ze zrozumieniem i pozytywnym odbiorem do nowej sytuacji , której musimy sprostać. Nauczyciele prowadzą planową współpracę z uczniami za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych dostępnych form komunikacji. Wspieramy naszych uczniów i przekazujemy im materiały do samodzielnej pracy w domu. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych , dostępnych w Internecie , narzędzi i materiałów edukacyjnych zaproponowanych przez nauczycieli i udostępnianych min. na stronie szkoły oraz bezpośredniej z uczniami. Inspirujemy w ten sposób uczniów do działania w miarę możliwości i potrzeb wg swojego uznania. Szczególnie obejmujemy opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty.Nauczyciele przedmiotów z których uczniowie zdają egzamin proponują im te, które wydają się najwłaściwsze . Prace wszystkich uczniów są sprawdzane, ale bez ocen – z wyjątkiem prac zadanych przed 12.03., które nauczyciele ocenią zgodnie z WSO. W ramach powtórzeń przed egzaminem jest pokaźna oferta kursów i ćwiczeń on-line. Podejście do każdego w zindywidualizowany sposób wymaga czasu i dużej cierpliwości z obu stron. Dziękuję za pozytywne, wspierające zwrotne informacje . Jest to dla nas ogromnie cenne i motywujące do dalszej kreatywnej pracy. W obecnym czasie stoję na stanowisku, że zdrowie jest najważniejsze. Proszę stosować się do zaleceń Władz. Następnie postawić na prowadzenie współpracy uczniów z nauczycielami. Życzę wszystkim Państwu i Uczniom zdrowia, wytrwałości, pogody ducha i cierpliwości. Z wyrazami szacunku Dyrektor SP23 Lucyna Cempel wraz z Gronem Pedagogicznym.

Napisany 19 Mar 2020 przez dyrektor


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... 161 ... 163 ... 165 ... 167 ... 169 ... 171 ... 173 ... 175 ... 177 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2022/2023.

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla Kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

  1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych,
  2. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem