Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele! Z przyjemnością informuję, iż w dniu dzisiejszym odbyły się w naszej szkole wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020. Głosowali zarówno obecni uczniowie, jak i nauczyciele! Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi już w najbliższy poniedziałek na apelu szkolnym. Dziękujemy wszystkim kandydatom oraz wyborcom! UROCZYSTY APEL, NA KTÓRYM ZOSTANĄ OGŁOSZONE WYNIKI, ODBĘDZIE SIĘ W PONIEDZIAŁEK 7 PAŹDZIERNIKA NA 5 GODZINIE LEKCYJNEJ. POTRWA OKOŁO 15 MINUT. PROSIMY WSZYSTKICH O PRZYBYCIE.

Napisany 2019-10-04 przez k.junik


Proszę o zwrot podpisanych kart (z potwierdzeniem wybranego terminu) zajęć z zakresu pomocy p-p/. We wtorek 8 X zmiana godzin pracy: pedagog od 8.00, psycholog od 11.30 (po g.13. zajęć indywidualnych nie będzie)

Napisany 2019-10-04 przez a.rybinska


Szanowni Państwo, Szanowni Nauczyciele, Szanowni Rodzice, zapraszamy do wzięcia udziału nauczycieli/wychowawców oraz rodziców w otwartych spotkaniach projektu edukacyjno-społecznego: pn. SOR – Spotkanie – Otwartość – Rozmowa (rozumienie, rozwiązanie). Proponujemy Państwu cykl bezpłatnych zajęć w formie konwersatorium i seminarium dla wychowawców szkół podstawowych, rodziców/opiekunów, seniorów, osób zainteresowanych. Raz w miesiącu od października 2019 r. do kwietnia 2020 spotkamy się z Państwem, żeby wspierać konstruktywne rozwiązania w obszarze komunikacji interpersonalnej i społecznej w relacjach nauczyciele – wychowawcy, wychowawcy – rodzice, dyrektorzy – wychowawcy, rodzice dzieci szkół podstawowych, opiekunowie, inne osoby zainteresowane w środowisku szkoły. Zależy nam na budowaniu kultury szkoły i podmiotów współpracujących, w oparciu o poszukiwanie dostępu do aktualnej wiedzy, z zakresu/ obszaru relacji międzyludzkich, zdrowia, użytkowego wykorzystania projektów kulturalnych i regionalnych oraz informacji wielokulturowej. Spotkania poprowadzą eksperci, specjaliści oraz dyrektorzy szkół. Już dziś zapraszamy Państwa do udziału. Najbliższe spotkanie SOR – Spotkanie – Otwartość – Rozmowa dla nauczycieli/wychowawców odbędzie się: 16 października 2019 r., godz. 15:00 – 16:30 w WCRS, pl. Dominikański 6, sala 210, II p. dla rodziców/opiekunów..: 6 listopada 2019 r., godz. 16:30 – 18:30 w WCRS, pl. Dominikański 6, sala 323, III p. Serdecznie proszę o przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym. Zapisy: zapraszam do kontaktu, [ proszę o podanie: w tytule Zgłoszenie SOR/ w treści maila: imię i nazwisko, mail, telefon, wybrany termin ] mail: bogumila.katkowska@wcrs.wroclaw.pl

Napisany 2019-10-03 przez a.rybinska


Na przełomie września i października Wolontariat zaprasza uczniów wszystkich klas do zbiórki cebulek żonkili. Zasadzimy je przed budynkiem na ul.Pawiej. Klasy starsze zapraszamy do ZORGANIZOWANIA akcji- żonkil w doniczce. Wyhodowane żonkile przekażemy na wiosnę na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla dzieci – zasadźmy POLA NADZIEI! Z okazji Dnia Nauczyciela nasi nauczyciele od lat przystępowali i do akcji "Zamiast kwiatka" na rzecz hospicjum dla dzieci.

Napisany 2019-09-27 przez a.rybinska


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem