Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Kochani! Bardzo dziękuję za udział w akcji "Podaruj Prezent na Święta Małym Pacjentom". Razem sprawiliśmy ogromną radość i uśmiech dzieciom z Fundacji Wrocławskiego Przylądka Nadziei.

Napisany 2022-01-08 przez r.szymkowiak


Eliminacje szkolnego etapu konkursu zakończone. Szkolna Komisja Konkursowa zgodnie z kryteriami konkursowymi, oceniła wszystkie zgłoszone prezentacje. Poziom wykonania prac był bardzo wysoki. Uczniowie, którzy otrzymali maksymalna liczbą punktów - przechodzą do II etapu: Paweł Dobosz, Julia Orzechowska, Lena Śmigielska. Komisja również przyznała wyróżnienia dla : Mileny Biegluk, Bartosza Babinowskiego, Krzysztofa Kondrasiuka, Bolesława Kobuszewskiego, Karoliny Ornowicz. Wielkie gratulacje i podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie i wkład pracy. Zwycięzcom życzymy powodzenia na II etapie konkursu. Doradca zawodowy Tutaj można obejrzeć zwycięskie i wyróżnione prace naszych uczniów :) PAWEŁ DOBOSZ - technik architektury krajobrazu JULIA ORZECHOWSKA - fryzjer LENA ŚMIGIELSKA - elektryk MILENA BIEGLUK - technik mechanik samochodowy BARTOSZ BABINOWSKI - technik przemysłu mody KRZYSZTOF KONDRASIUK - technik informatyk BOLESŁAW KOBUSZEWSKI - technik wnętrz KAROLINA ORNOWICZ - technik analityk

Napisany 2022-01-05 przez z.hauza


TAK! JUŹ JEST! Kolejne wydanie gazetki szkolnej - NOWINKI! Serdecznie zapraszamy! NOWINKA styczeń 2022

Napisany 2022-01-04 przez k.junik


Napisany 2022-01-03 przez a.iwanicka


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem