Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

W czwartek 17 marca 2022 o godzinie 9.00 odbędzie się konkurs Kangur, zgłoszenie do 28.01.2022 do nauczycieli matematyki, w klasach młodszych do wychowawców, wpisowe 12 zł. Zachęcam do udziału.

Napisany 21 Jan 2022 przez a.haszto


Napisany 20 Jan 2022 przez dyrektor


Napisany 18 Jan 2022 przez b.bogusz


W ramach realizacji działań zaplanowanych w kalendarzu imprez szkolnych informujemy, iż od 17-21 stycznia 2022 r. w „Tygodniu doradztwa zawodowego” proponujemy następujące działania i aktywność uczniów: 1.Zaproszenie rodzica/babcię/dziadka na lekcje w klasach 1-3, na godzinę wychowawczą 4-8 by opowiedział/a o swoim zawodzie.(zalecane spotkanie on-line). 2. Wykonanie pracy/plakatu - „Zawód przyszłości” (nazwa, zakres czynności, rysunek) dotyczy klas 1-8. Jedna praca z klasy- indywidualna lub zbiorowa- prace oddajemy 21.01.2022 r. 3. Scenariusze lekcji dotyczące poznawania zawodów dla klas 1-8- www.mapakarier.pl 4. Przebranie się za przedstawicieli różnych zawodów - (kto przebrany- nie pytany klasy 4-8),dla klas 1-3 prezentacja zawodów przez uczniów „na wesoło”. Piątek 21.01.2021r. 5. Zaproszenie absolwentów szkoły do opowiedzenia o swoich doświadczeniach w rekrutacji i oferta szkół ponadpodstawowych –klasy 4-8, środa 19.01.2022r. 6. Udział klas 8a - 18.01.2022r, 8b - 20.01.2022 r. w szkoleniu dotyczącym rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w CKZ (wyjścia z doradcą zawodowym i wychowawcą). 7. Prezentacja na korytarzu prac konkursowych uczniów, którzy przeszli do II etapu „GPS po zawodach” klasy4-8. Zachęcamy wszystkich nauczycieli do aktywnej realizacji proponowanych działań podczas prowadzonych lekcji i zajęć.

Napisany 17 Jan 2022 przez z.hauza


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... 170 ... 172 ... 174 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2022/2023.

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla Kuratorów oświaty w zakresie kontroli:

  1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych,
  2. Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.



Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem