Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

1 września 1939 roku nie zaczął się normalnie, dzieci nie poszły tego dnia do szkoły, a ich rodzice rano o godzinie czwartej czterdzieści pięć dowiedzieli się, że pokój, którym Polacy cieszyli się przez ostatnie dwadzieścia lat właśnie się skończył. Agresja niemiecka na Polskę rozpoczęła drugą wojnę światową, która przyniosła Polakom śmierć wielu milionów obywateli i kolejną niewolę. 17.09.1939 na wschodzie pojawili się żołnierze Armii Czerwonej, którzy zapoczątkowali tego dnia okres uzależnienia Polski od ZSRR na przeszło pięćdziesiąt lat. Od samego początku Polacy nie poddali się tym dwóm okupacjom. Już pod koniec września Polacy rozpoczęli organizowanie państwa podziemnego. 27.09.1939 gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz utworzył Służbę Zwycięstwu Polski. Była to konspiracyjna organizacja wojskowa, której celem było kontynuowanie walki z okupantami.

Napisany 2021-09-21 przez k.junik


Napisany 2021-09-21 przez dyrektor


Olimpiada Olimpus w sesji jesiennej z języka polskiego przeznaczona jest dla uczniów IV, V, VI, VII i VIII klas szkoły podstawowej ma zasięg ogólnopolski. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji jesiennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna. Olimpiada z języka polskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, nauki o języku i literatury.

Więcej informacji na stronie: https://www.olimpus.edu.pl/sesja-jesienna/jezyk-polski

Zapisy do 7.10. 2020 u p. Zińczuk.

Napisany 2021-09-21 przez m.zinczuk


Zgłoszenia u nauczycieli matematyki Olimpiada Matematyczna Juniorów: klasy 7-8 23.09.2021 - Część testowa w szkole 1.09.2021 – 11.10.2021 – zadania do samodzielnego rozwiązania (część korespondencyjna) Multitest: klasy 4-8 19.10.2021 ( wtorek) , zgłoszenie do 1.10.2021r., koszt 10 zł Zdolny Ślązak z matematyki: klasy 7-8 20.10.2021 (środa) , zgłoszenie do 1.10.2021r. Olimpus matematyczny – sesja jesienna: klasy 4-8 4.11.2021 (czwartek), zgłoszenie do 6.10.2021, koszt 10 zł Alfik matematyczny: klasy 4-8 24.11.2021 (środa) , zgłoszenie do 10.11.2021, koszt 12 zł

Napisany 2021-09-21 przez a.haszto


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... 170 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem