Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Serdecznie zapraszamy: TERMIN WARSZTATÓW OD 11.01 DO 15.01.21R. (10 WARSZTATÓW DO WYBORU) 8 H DZIENNIE! 8.00-16.00 TEMATY DO WYBORU : *LEGO * ART&DANCE LINK DO ZAPISÓW ORAZ SZCZEGÓŁOWEJ OFERTY: https://hajdasztravel.pl/rodzaj-obozu/zimowe-warsztaty-sp-23-wroclaw/

Napisany 2020-12-29 przez j.trelka-stanczyk


Z ogromną przyjemnością informujemy, iż w szkolnych eliminacjach konkursu „GPS po zawodach” w roku szkolnym 2020/2021 komisja konkursowa w składzie: dyrektor Lucyna Cempel, wicedyrektor Zuzanna Hauza, pani Karolina Junik, pani Iwona Michalska zgodnie z regulaminem wyłoniła trzy, spośród dziesięciu nadesłanych prezentacji. Uczennice: Kinga Wielanowska, Lena Borkowska, Wiktoria Kaniewska- przechodzą do etapu międzyszkolnego. Dwie prezentacje otrzymały wyróżnienie. Przygotowali je: Paweł Dobosz i Agnieszka Adamaszek. Gratulujemy! Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane prace konkursowe.

Napisany 2020-12-28 przez z.hauza


Napisany 2020-12-22 przez intendent@sp23wroc.pl


Napisany 2020-12-22 przez a.iwanicka


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 ... 109 ... 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEN

Rok szkolny 2020/2021.

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
  6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem