Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe (zapowiadane opady deszczu) uroczystość odbędzie się na sali gimnastycznej przy ul. Przystankowej dla klas pierwszych o godz. 9:00 . Z dzieckiem może być obecny jeden rodzic (zakrywając usta i nos). Po uroczystości przejście do budynku szkoły przy ul. Pawiej na spotkanie organizacyjne z wychowawcami.

1a – s. 12

1b – s. 4

1c – s. 13

1d – s. 8

Natomiast klasy 2-8 spotkanie z Wychowawcą zgodnie z poniższym harmonogramem:

Klasy 2 o godz. 9:00 w salach budynku przy ul. Pawiej:

2a – s. 8

2b – s. 4

2c – s. 9

2d – s. 10

Klasy 3 o godz. 10:30 w salach budynku przy ul. Pawiej:

3a – s. 8

3b – s. 9

3c – s. 4

3d – s. 6

Klasy 4-8 o godz. 10:30 w salach budynku przy ul. Przystankowej:

4a – s. 12

4b – s. 11

5a – s. 5

5b – s. 13

6a – s. 14

6b – s. 4

7a – s. 24

7b – s. 6

8a – sala gimnastyczna

8b – s. 012

Na spotkanie z wychowawcą, uczniowie klas 4-8 wchodzą sami, bez rodziców(rodzice zostają na zewnątrz budynku).

W dniu 2.09.2021 r. uroczyste apele odbędą się podczas pierwszych godzin lekcyjnych (osobno klasy 2-3 i 4-8)

Napisany 2021-08-24 przez dyrektor


Napisany 2021-08-24 przez dyrektor


Napisany 2021-08-12 przez b.bogusz


Napisany 2021-08-06 przez dyrektor


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEiN

Rok szkolny 2021/2022.

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych; szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem