Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO

 

Napisany 2020-11-21 przez k.junik


Napisany 2020-11-21 przez k.junik


Tydzień tolerancji - zajęcia antydyskryminacyjne w SP 23: Klasy 7 skorzystały z zajęć „Różnorodność daje moc”, organizowanych przez fundację Freya. Klasy 8 mogą skorzystać z zajęć „Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja – reaguj!” , organizowanych przez WCRS (+ Kultura równości) oferta: http://www.dfop.org.pl/.../oferta-edukacji... We wrześniu klasy 6 skorzystały z „Cool-turalnie…w Irlandii”- org. Fundacja Freya ZAPRASZAMY!

Napisany 2020-11-19 przez a.rybinska


Klasy V będą mogły skorzystać z zajęć z zakresu ekologii/bezpieczeństwa w ramach projektu „Rowerowa szkoła”, a na wiosnę w realu z warsztatów bezpiecznej jazdy na rowerze. Zajęcia on-line na dwóch godzinach wychowawczych poprowadzi (jak przed laty…) pan Cezary Grochowski. Info: www. http://www.rowerowaszkola.pl/

Napisany 2020-11-19 przez a.rybinska


<< Previous ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... Next >>

Powered by CuteNews

Informacje:

Polityka edukacyjna MEN

Rok szkolny 2020/2021.

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
  6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.Cała Polska czyta dzieciom


Wychowanie przez czytanie


BohaterOn


Dziasiaj z inPETem